تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :976

مزیت شهرها

در ادبیات عامیانه یا به عبارتی دیگر در محاوره های روزانه همیشه صحبت از مشکلات و معایب  شهرها و شهرنشینی است و در مقابل از فواید روستا نشینی و طبیعت گرایی نقل می شود.

 واقعیت این است که مذمت دائم شهرها هم درست نیست ، شهرها مزیت هایی هم دارند . مزیت هایی که باعث شده برنامه ریزان و شهرسازان در مقابل رشد فزاینده شهرنشینی و شهرسازی سر تسلیم فرود آوردند و آینده جهان را صد در صد شهرنشین فرض نمایند.

مناطق شهري مهمترين مكانيزم براي  جلوگيري و فرونشاني فقر است. حتی شهر ها را به عنوان یک خط مقدم در سازگاري با يك دنياي بعد از نفت می دانند با وجودی که شهرها بيشتر انرژي ومحصولات دنيا را مصرف مي كنند كه شامل مسافرت هاي بين شهري است. شهرها سرنوشت اقتصادي ملل و قاره ها را تعيين خواهند كرد  به دليل اينكه آنها پاسخگوي 80% رشد جهاني اقتصادي هستند. به دليل اينكه شهرها در نتيجه محيط هاي متراكم و دادو ستد هاي زياد مولد ثروت  هستند ،شهرها در سطوح بسيار بالاتر درآمد نسبت به مناطق غير شهري قرار دارند ، هر واحد خروجي اقتصادي در حيني كه توسعه مي يابند انرژي كمتري را مصرف مي كند و داراي مصرف سرانه كمتري براي زيرساخت هاي محيطي هستند و غيره.  

اين اثرات مثبت شهرسازي باعث افزایش سریع شهرسازی شده است . تا سال 2030 حداقل 61 % جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد و تا سال 2060 جهان احتمالا كاملا شهرنشين خواهد شد (كه به معني اين است كه بيشتر از 80% جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد).

 نکته ای که دراین جا قابل ذکر است این است که  بعضي شهرها بسيار پايين تر از پتانسيل شان عمل مي كنند ، مخصوصا شهرهای آفريقاي سياه ، كه این وضعیت به خاطر از دست دادن فرصت ها و عدم شناسایی منافع و امکانات در این شهرها می باشد. آمار و بررسی ها حاکی از این است که تقريبا سه چهارم جمعيت شهري آفريقا در محله هاي فقير نشين زندگي مي كنند.

 تا کنون قدرت مبارزه شهرها با فقر ثابت شده است .  به عنوان مثال درآمدهاي شهري بطور متوسط چهار برابر بالاتر از درآمدهاي روستايي در كشورهايي از قبيل چين و تايلند است ، و تفاوت درآمد قابل توجهی براي سطوح بالاتر تحصيلي در شهرها وجود دارد  . مترو پلیتن ها  حتی مگالاپلیس ها  كه اغلب شامل چند منطقه كلان شهر مي شود  برحسب درآمدهاي متعدد و ايجاد ثروت ، و سرمايه اي كه آنها ايجاد مي كنند مي توانند کمک موثری براي به فرونشاني فقر باشند .

بهرحال  شهرها استیلای خود را در جامعه بشری ثابت کرده اند ، و اکنون متخصصان و اندیشمندان شهرسازی در فکر یافتن سیاست گذاری و برنامه ریزی های صحیح برای مدیریت و هدایت رشد شهر و شهرنشینی به نحوی پایدار هستند.

نسیم ایران منش (معمار و شهرساز)

 

موضوعات مرتبط : هویت و مفهوم شهر    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید