تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1710

معماران و محیط زیست

 در دانش طراحی معماری امروز در دوران اخیر دارد توجه به محیط زیست جزو الویت های طراحی قرار گرفته است. بعد از دوران معماری مدرن و انتقالی که معماری بومی و سازگار با شرایط محیط به سمت معماری مدرن انجام  داد و تخریب هایی که در محیط زیست با توجه به سیر شتابان تکنولوژی مدرن توجه به طبیعت و شرایط آن به وجود آمد از قبیل تخریب لایه اوزون ، آلودگی خاک  ، دریا  و آبهای سطحی و غیره ، بحث معماری پایدار و طراحی با حداقل لطمه به محیط طبیعی پیش آمد که تا حدی در سیر تحول معماری تاثیر گذاشت.

بر عکس سبک بین الملل معماری مدرن معماران خود را به رعایت شرایط محیط در طراحی ورعایت بقیه مسائل زمینه ای بیشتر ملزم نمودند و تلاش نمودند که محصول معماری آنها هر بیشتر شرایط محیطی آنجا منطبق باشد.

استفاده  از عوامل طبیعی مانندتابش آفتاب برای گرمایش و رطوبت و باد مطلوب برای سرمایش در طراحی مورد توجه قرار گرفت.

نهایتا تلاش براین بود که اتکا به انرژی سوخت و برق کمتر شود و به جای آن از انرژی های رایگان و پاک مانند نورخورشید و باد استفاده گردد.در تلاش برای دستیابی به انرژی پایدار استفاده از مصالح سازگار با طبیعت و برگشت پذیر نیز جزو دستور کار طراحان و سازندگان قرار گرفت . در این خصوص توصیه شد مصالحی که بازگشت پذیر به طبیعت نیستند و یا باعث تخریب محیط زیست  می شوند از جانب معماران وسازندگان مورداستفاده قرار نگیرد.این گونه موارد از جانب کشورهاو معمارانی که به مسائل محیط زیست اهمیت می دادند بشدت دنبال می شود و امید بر است که تلاش برای توسعه معماری پایدار و حفظ محیط زیست از جانب بقیه معماران نیز رعایت شود.

بهرحال امید براین است که در کشور ما نیز نکات معماری که شاید مهم ترین آن تنظیم شرایط محیطی از طریق عوامل پاک و رایگان طبیعی است نه سوخت آلوده کننده  فسیلی و همچنین استفاده از مصالح بازگشت پذیر به طبیعت می باشد رعایت گردد.

محیط زیست نیاز به حفظ و نگهداری دارد تا محیط زندگی ما مطلوب باقی بماند بنابراین هرگونه تلاشی در این راستا کمک به سالم نگهداشتن محیط زندگی و بقای زندگی خودمان است.

درعین حال باید که عدالت میان نسلی نیز در نظر گرفته شود ، استفاده بی رویه از منابع تجدید ناپذیر باعث اتمام این منابع و عدم دستیابی نسل آینده به این منابع است . در صورتی که مخصوصا اگر سیاست های مصرف انرژی بر مبنای استفاده از منابع تجدید پذیر باشد ، امکان استفاده نسل آینده از این منابع نیز میسر خواهد بود .

نسیم ایران منش (معمارو شهرساز)

 

 

 

موضوعات مرتبط : معماران و محیط زیست    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید