تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1717

معماران و مسوولیت های اجتماعی - احسان اصیلی

تا چند سال اخیر معماری از سبک، مد و خصوصیات دوره خود پیروی می کرد و معمار پیرو تاریخ، فرهنگ و اقلیم مردمان هم دوره خود بنای خود را طراحی می کرد. و گهگاه از دوره ها و فرهنگ ممالک کشورهای دیگر در آثار داخلی بهره می جست. اما در دهه حاضر با توجه به نقش آثار معماری و طراحی های شهری و تأثیرگذاری مستقیم معمار به کاربران معماری به عنوان یک اسلوب تأثیرگذار و نه تأثیرپذیر مطرح گردید و معمار به عنوان فردی که از تمام زوایای فرهنگی ، گذشته، حال با خبر است و تصور آینده جامعه خود را پر رنگ تر از دیگران می پروراند معرفی گردید. عرصه های نوین تری از علوم پا به معماری گذاردند یا دست کم با اهمیت تر جلوه کردند. گرایش های خاص تعریف شدند و نشریات اختصاصی تر با شمارگان بالاتری به چاپ رسیدند.

مقام معمار بالا رفت نه به خاطر عظمت آثار معماری بلکه به خاطر خطیر بودن رسالت فرهنگ سازی و زندگی بخشی معمار و نقش او در ارتقاء کیفیت زندگی در جوامع امروزی بعضاً آثار کم ارزش، ضد فرهنگی و یا خودخواهانه تعاریفی دیگرگون از معمار و پروسه معماری ارائه می دهند ولی معماری نه به عنوان یک فرصت برای معمار بلکه به عنوان تلاشی برای افزایش کیفیت فضای زندگی مطرح است. معمار خود احساس مسوولیت می کند. درقبال فرهنگ، سیاست، طبیعت، اقتصاد و روان و اندیشه انسانها و این احساس مسوولیت را در آثارش به مردم منتقل می کند تا احساس مسوولیت مردم نیز در قبال تمام این پدیده ها بالاتر ببرد و احترام یک معمار که در حال طراحی و اجرای یک بنا در همسایگی بافت کهن یک شهر است به نمادی از توجه مردمانش به آثار قدیمی تبدیل می شود و یا پارچه نویس عذرخواهی مهندس ناظر به هنگام ساخت یک پیاده رو از مردم می تواند به نماد احترام به حریم شهروندی تبدیل شود و به راحتی در تمام عرصه های زندگی راه یابد یک معمار از روح زمان خود سخن می گوید و از آنچه باید باشد و یا آنچه نیست. معمار طبیعت را در آثارش حفظ می کند و به آن احترام می گذارد تا به حس طبیعت دوستی انسان اهمیت داده باشد. معمار حریم خصوصی را از دیدها پنهان می کند تا به جایگاه خانواده در جامعه ایرانی تأکید کند وبی ربط نیست اگر بگوییم زندگی زن و شوهر جوانی که ساکن یک آپارتمان هستند به طراحی معمار آن بستگی دارد و اگر روزی از هم پاشید به دنبال اشتباه در کار طراح آن باشیم. طراحی نمای ساختمان نمادی از احترام به ساکنین شهر است و خود بیانگر نحوه قرارگیری و جایگاه خانواده در جامعه انسانی و ارتباط با دیگر انسانها است.

امروزه با تعاریف جدید معماران در نقد مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی شرکت دارند تا از راههای تأثیر گذاری روی مسائل مطرح شده با خبر شوند و مباحث ارزشمند را در یک دوره بشناسند. احساس مسوولیت در قبال نتیجه کار معماری و نحوه تأثیرگذاری در مباحث ذکر شده و نیز سنجیدن میزان این تأثیرگذاری توسط مردم و جامعه معماران خود منجر به ایجاد پارامترهای نوین و مطلوب در کار معماری می شود.

معمارانی که از خود اجتماعند... اجتماعی که از معماران می خواهند.
روز معمار گرامی باد

احسان اصیلی

مجموعه مقالات مرتبط : معمار و مسوولیت اجتماعی    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید