Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :8418

کتاب معماری معاصر ایران - نوشته‌ی دکتر وحید قبادیان

گزارش زیر در ادامه‌ی جلسه‌ای که در دفتر مجله‌ی "طراح" با حضور چند نفر از متخصصان تاریخ معماری و مرمت، در تاریخ 92/03/08 صورت گرفت، نتیجه این شد که اشتباهاتی که در کتاب "معماری معاصر ایران" نوشته‌ی دکتر وحید قبادیان، به تحریر آمده است، اصلاح آنها به اینجانب واگذار شد که با مقدمه و مأخره‌ای جهت اطلاع و تصحیح در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.

مقدمه                                                                                       

 من فکر میکنم در هر زمانی هر شخصی کتابی را بنویسد یا مطالب متعددی را به نگارش در آورد کار مفیدی انجام داده است جالب بودن مفید بودن خوب یا بد بودنش به عهده استفاده کنندگان است. 

یک موقع کتاب برای دانش آموزان مفید است زمانی دیگر کتابی برای دانشجویان همان رشته جالب است ولی بیشتر اتفاق می‌افتد که نگارنده کتابی را جهت استفاده کنندگان خاصی به تحریر می‌آورد مثل کتاب‌های کنکور، بنابراین، این کتاب می تواند پرفروش ترین کتابهای سال تلقی شود.

دکتر قبادیان برای جمع‌آوری و نگارش کتاب "معماری معاصر ایران" واقعا زحمت زیادی را متحمل شده است تاریخ نویسی آنهم برای مسایل ملموس و قابل رویت کار آسانی نیست چون یا نویسنده خود در آن زمان ها زندگی کرده و فعالیت داشته است یا اینکه از لابلای کتابهای دیگران مطالب مربوط به زمانهای گذشته را جمع آوری و بصورت کتاب در آورده و گذشته را به بحث‌های مثبت و منفی کشیده است و روی هر شیئی یا هر ساختمان یا نهادها و عقاید و باورها نقد و گفتگو کرده است.  

ولی آنچه که ملموس و دیدنی نیست روح زمانه است که برداشت هر فرد چه آن زمان را احساس کرده و در فعالیت‌ها شرکت داشته یا فقط بصورت روایت و حکایت از تفکرات دیگران از روح زمانه های پیشین برداشت هایی کرده است، نگارش آن مشکل می شود. به هر حال من فکر می کنم آنچه که در آین کتاب آمده است هم تاریخ نگاری است و هم  جدول بندی‌هایی است که مورد استفاده دانشجویان می‌تواند قرار گیرد.

 • صفحه 127 پاراگراف اول:  صحبت در مورد مدرنیزاسیون و اینکه مبدا و خاستگاه آن در دوره قاجاربوده جای بحث دارد که منظور  نویسنده، از مدرنیزاسیون، در کدام یک از مقوله های سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی یا نظامی است؟! لازم بود که قبل از تمام این مسائل،  ابتدا مولف تعریفی از مدرنیزاسیون ارائه می داد و به توضیح و تشریح  آن می پرداخت تا اینکه مشخص شود اساسا منظور و استنباط  نویسنده از مدرن چیست که در این نوشتار مدعی می شود  با آغاز عصر پهلوی جامعه سنتی  مدرن شد.
 • در بخش وقایع تاریخی صفحه 129:در عصر پهلوی اول واقعه جنگ جهانی وهمچنین رویدادهای همسایگان ایران انقلاب سوسیالیستی شوروی و ورود بخشی از روس‌ها به ایران و در نهایت تاثیرات این وقایع بر وضعیت حکومتی و اجتماعی داخل ایران به اختصار توضیح داده شده، چنانچه الزام مطرح شدن وقایع تاریخی در این مبحث دیده شده پس بهتر آن بود به تشریح آن پرداخته میشد بطوریکه درک شرایط زمان برای خواننده نامفهوم نباشد.
 • معرفی مارکار گالوستیانس و حسین لرزاده در جدول صفحه 142، به عنوان طراح و معماران ساختمان کمپانی نفت ایران و انگلیس که در عصر پهلوی اول بنا شد لازم است که مستندات ومدارک مستدل بر صحت موضوع ارائه شود، این مطلب را از کجا آورده اید!
 • در ادامه معرفی آثار و طراحان آنها در صفحه 172، همچنین لازم به ذکر است که طراحی ایستگاه راه آهن تهران در عصر پهلوی اول توسط ولادیسلاویچ گارادینسکی اوکراینی تبار انجام شده و کریم طاهرزاده بهزاد نیز ناظر کارگاه بوده است.
 • برداشت‌ها و مطالعات  مربوط به" شهرداری رشت" در صفحه 174: بنای ساخته شده در حدود سالهای بین 1300 تا 1320، این مطالعات در مهندسان مشاور نقش جهان پارس انجام شده که لازم بود نامی از مشاور مزبور  و گردآورنده اصلی آن برده شود.
 • در صفحه 177: طرح کلی وسایت پلان دانشگاه تهران توسط آندره گدار واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست اما اشاره مولف همچنین به حضور"مهندس فروغی" در طرح مزبور در کنار گدار جای تردید و ابهام است.
 • درصفحه 191 در توضیحات بانک ملی ایران شعبه مرکزی که توسط هنریش معمار آلمانی تبار طراحی شده در مورد وارداتی بودن پلان بانک زیاده روی در توضیح صورت گرفته مولف بر چه اساس و مدرکی چنین تعبیری ارائه میدهد و بانک را وارداتی میخواند در حالیکه تمامی تجهیزات فنی و کارکردی داخلی مثل لوله‌های پنوماتیک و آسانسورها وغیره بوده که از خارج وارد شده است. بهتر آن بود به عوض طرح مسئله‌ای که پشتوانه و مدرکی ندارد و صرفا تعبیر شخصی مولف تلقی میشود از وجه تمایز مشخص این بانک یعنی نمای سنگی آن  با بناهای هم عصر خود که همه از آجر بوده اند صحبت می‌شد.
 • در صفحه 192 در ادامه در توضیحات مربوط به موزه ایران باستان مولف موزه را همانند اداره، پدیده‌ای غربی معرفی می کند و از دلایل این ادعا وجود حیاط مرکزی در عهد نیاکان ما و نبود نظام گردشی در آن را بر می‌شمارد و به دلیل حکمفرمایی نظام گردشی بر پلان موزه نتیجه‌گیری شده است که موزه پدیده غربی است! چنین بر می‌آید که مولف در این باره بدون اطلاعات و کاملا عقیده شخصی را وارد نموده است.
 • در صفحه 193 در معرفی اداره دارایی ساری نرده های سه طرفه بالکن در نمای اصلی را به سبک آرت دکو  نسبت میدهد این در حالیست که سبک آرت دکو به عکس آرت نوو به تزئینات خارجی بنا توجهی نداشته است و این خطا به دلیل عدم شناخت و اطلاعات مکفی از سبک آرت دکو می باشد که متاسفانه در این کتاب به کرات شاهد آن هستیم که با این موضوع بسیار سطحی برخورد شده است.
 • درصفحه 193 در توضیحات مربوط به نهضت هنر نو در صفحه 193 کتاب که مولف برای کسب اطلاعات بیشتر خواننده در باره این نهضت به کتاب پیشین خود ارجا می‌دهد لازم به ذکر است که مبحث نهضت هنر نو در تمام کتابهای خارجی از جمله کنت فرامپتون و لئوناردو بنه ولو به صورت مبسوط توضیح داده شده است.
 • بر اساس اطلاعات و شواهد موجود معماری مدرن پشت دروازه های ایران باقی ماند بنابراین صحبت از ورود معماری مدرن به  ایران در صفحه 200  امری  اشتباه تلقی می شود.
 • توضیحات مطرح شده در باب مسئله ورود مدرنیته و مدرنیزاسیون  به ایران  در صفحه 200 کتاب، پاراگراف سوم که با ورود مدرنیته به ایران نیاز به احداث ساختمان ها و سازه های مدرن با مصالح جدید و نو و در پی آن  نیاز به تولید این مصالح سبب احداث کارخانجات گردید و غیره بسیار ابتدایی برخورد شده است. مسئله مدرنیسم و مدرنیزاسیون به صورتی که در این نوشتار بررسی شده نیاز به بحث و بررسی موشکافانه فراوان دارد. ضمنا اشاره می‌گردد احداث کارخانه سیمان در عصر پهلوی اول به سال 1307 در شهرری صورت گرفت که به اشتباه سال 1312 قید شده . در ادامه در پاراگراف چهارم در ارائه این توضیح که با آغاز جنگ جهانی اول در  سال 1293 ه.ش معماری مدرن اولیه به پایان می رسد. لازم به ذکر است که چنین تقسیم بندی‌هایی در کتابهای خارجی صورت نگرفته است! و بلاخره در سطر پایانی همین صفحه مولف بین سبک آرت دکو و آرت نوو از نظر شکل ساختمان و نحوه بکارگیری اشتراکات زیادی قایل می شود.
 • در صفحه 201 پاراگراف دوم، نگارنده از دلایل برشمرده برای عدم ورود مکتب شیکاگو به ایران از به ارتباط اندک ایران با آمریکا و نبود تعاملات فرهنگی با این کشور و عدم وجود تحصیلکرده های رشته معماری در آمریکا سخن می گوید. در مورد دلایل عدم ورود مکتب شیکاگو به ایران تحلیل‌های بسیار منطقی وجود دارد که خارج از فرصت موجود در این بحث است. در ادامه در همین صفحه در پاراگراف سوم" مبحث آرت دکو" از  آشتی هنر و صنعت باهم و بکارگیری این دو در کنار هم گزافه گویی صورت گرفته و لازم به ذکر است که هنر و صنعت مربوط به سبک آرت نوو وحتی قبل از آن است. از معماران سبک آرت دکو دودوک هلندی و فیلیپ اوود بیشتر به آرت دکو شبیه و بناهای آنتونی گائودی آرت نوو می باشد.
 • در سال 1306 بخش جدیدی از کمپانی نفت ایران و انگلیس تحت عنوان "مرکز پخش فرآورده های نفتی" در تهران تاسیس شد در حالیکه در صفحه 203 کتاب به  انتقال این کمپانی در آن سال به تهران مطرح شده  که این موضوع خلاف واقع و اشتباه است.
 • گورکیان از مدرنیست های دوره لوکوربوزیه به شمار می‌رود که در فاصله زمانی سالهای 16- 1312 در ایران و در این مدت طرح وزارت امور خارجه یکی از بناهای اثر اوست و هرگز با معماری باستانی ایران آشنا نبود. که چنانچه نویسنده در پاراگراف سوم صفحه 205 به شباهت برج میانی این وزارت خانه به کعبه زرتشت دوره هخامنشیان اشاره می کند در حالیکه  این ادعا مربوط به تشخیص نویسنده است.
 • باشگاه دانشگاه تهران احساسی رومانتیک دارد و در مورد این بنا به تفصیل در کتاب "نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران" سخن گفته شده و از موارد توضیحی درباره این بنا در صفحه 208 چنین بر می‌آید که مولف درباره این بنا از خود سبک سازی کرده است.
 • صفحه 210 : در بنای هنرستان دختران در تهران پنجره های قفسه های راه پله از ابتدا در اصل از بلوک های آجر شیشه‌های ساخته شده بود  و امروزه مات شده است بقیه توضیحات ایده‌های شخصی نگارنده است.
 • در سطور آخر و اول صفحات 219 و220 کتاب در مبحث پهلوی دوم مولف به ارتباط ایران با جهان غرب و حضور مهندسان مشاور غربی در ایران در سالهای پیش از انقلاب اشاره کرده  تاریخ نویسی آن دوره را جسته گریخته در چند سطرخلاصه کرده که برای خواننده نامفهوم است، در ادامه همین صفحه در توضیحات شهرسازی این عصربه تخریب حصار شهرها تقسیم‌بندی شهرها و خیابان ها صرفا در حد اشاره اکتفا کرده و مطالب عنوان شده در باب شهرسازی، ابتدایی و به توضیح آن پرداخته نشده است، و در انتهای همین صفحه در مورد مسئله بازسازی حرم امام رضا که با تخریب اطراف حرم بخشی از بافت قدیمی از بین رفته اما موجب حل مسئله ترافیک شد، به نویسنده پیشنهاد می شود جهت اطلاعات مکفی در این مورد به تاریخچه اطراف حرم که توسط" شرکت خانه سازی" انجام گرفته مراجعه شود.
 • به منظور احداث بزرگراه چمران و مدرس درعصر پهلوی دوم به دلیل اینکه ساخت وسازی در آن منطقه نبود تخریبی در مسیر صورت نگرفت بر این اساس نوشتار مولف در پاراگراف چهارم صفحه 222 در باب  تخریب مسیر جهت احداث این دو بزرگراه ناقض واقعیت است. درادامه همین صفحه در پاراگراف هفتم مطالب توضیحی در رابطه با اراضی عباس آباد وبه دلیل هزینه های گزاف این پروژه با تاخیر انجام گرفت لازم به ذکر است که این پروژه به اجرا نرسید و مطالب مطرح شده در این مورد ناقص است. پیشنهاد می شود برای شناخت بیشتر  به سازمان نوسازی عباس آباد که طرح های تفصیلی نیز در آن موجود است مراجعه شود. 
 • مطالب مندرج شده در مورد مهاجرت روستاییان به شهرها برای جستن شغل و کسب در آمد و اشتغال در کارخانه های حومه شهرها و مقایسه این بخش از تاریخ ایران با انقلاب صنعتی انگلستان در سال 1769 به صورت ابتدایی تحلیل  شده است.
 • بازسازی کاروانسرای صفوی و تبدیل آن به هتل عباسی طبق شواهد و مدارک مستند طرح و پیشنهاد ماکسیم سیرو و آشوت آودیان بوده است در حالیکه مولف در جدول شماره 4 صفحه228 نام" الیاس کبای" را که تنها در ساختمان الحاقی سالن همایش   که در سال 1348 افتتاح شد معرفی کرده است. 
 • همچنین در ادامه لازم به ذکر است که کتابخانه مجلس اثر" مهندس سیحون" می باشد و علیرغم آنچه مولف در صفحه 242 مطرح کرده است" مهندس فروغی" و"علی صادق" در طرح این کتابخانه نقش نداشتند.
  در ادامه همین صفحه علیرغم نگاشته مولف مهندس فروغی و فرمانفرما در طرح بنای ایستگاه راه آهن تبریز نقشی نداشته اند واین بنا اثر مهندس غیائی است. 
 • در صفحه243 در جدول معرفی آثار و طراحان،  شهرک اکباتان اثر طراحی "جردن گرزون" معرفی شده در حالیکه "طراحی معماری آن توسط آقای رحمان گلزار  و تا حدودی فاز 1 توسط آقای پرویز سلدوزی و همکاران تهیه شده است و بعدا توسط یک شرکت آمریکایی به نام استارد[1]  و  آندر هیل[2] با سیستم اسکلت بتنی و قاب های تونلی اجرا شد. تمامی ماشین آلات از خارج وارد شد و همچنین نقشه های فاز 2 با همان اسکلت بتنی توسط کره‌ای ها طراحی شد.  بعد از انقلاب، وزارت مسکن و شهرسازی این پروژه را با مدیریت مهندس معظمی  در دست گرفت ، ولی کارگران همان متخصصین خارجی بودند."[3]
  همچنین هتل لاله در تهران طبق ادعای نویسنده  اثر کنزو تانگه می‌باشد ضمن اینکه مولف در همین جدول عنوان می کند که اجرای این هتل در مرحله خاکبرداری به پایان رسید و سبک آن نیز سبک بین الملل بود انتقاد می شود چطور بنایی که در مرحله خاکبرداری باقی ماند در قالب سبکی معرفی شده، همین قصور در مورد بانک اعتبارات در همان جدول مزبور نیز وارد است که مولف بنایی را که اجرا نشد را سبک بین الملل معرفی می کند!
 • مسئله و اشکالی که به کرات در این کتاب مشاهده شد مجددا در صفحه 248 تکرار شده در توضیح عکس از پلکان تندیس وار مسجد حضرت امیر که طراح آن "دکتر محمد تهرانی" است.
 • در توصیف شهرک اکباتان در صفحه 250 مولف از وجود پنجره های دوجداره سخن می گوید در حالیکه در سالهای ساخت بناهای این شهرک پنجره دوجداره وارد بازار ایران نشده بود. در ادامه، مولف در پاراگراف آخر همین صفحه به نبود تنوع در این شهرک اشاره می کند و در صورتیکه آنچه از شهرک اکباتان چشم را می‌نوازد تغییر ارتفاع و ایجاد تنوع بصری است ضمن اینکه شهرک مزبور هیچ موتیفی از سبک پست مدرن ندارد که طبق نگاشته مولف معماران پست مدرن به نقد آن پرداخته اند.
 • رستوران پیک نیک اثر مهندس سیحون از ابتدای امر به منظور کاربری موزه طراحی شده بود . نفوذ پذیری کم، بازشوهای محدود، حجم سنگین و خالص همه حاکی از نشانه های موزه برای این بناست. 
 • درصفحه 252: ساختمان گروه صنعتی بهشهر دارای حیاط داخلی  سبک درونگرا و همه طبقات مختلف رو به حیاط داخلی به صورت غلام در گردش طراحی شده است اما متاسفانه نویسنده این ساختمان را درگروه ساختمان های  سبک بین الملل می نامد که خطایی محرز است.
 • فرانک لوید رایت از شاگردان لویی سالیوان برای اولین بار معماری ارگانیک را مطرح و بناهای ساخته شده او جزو اولین بناهای این سبک می باشد و گفته مولف در مورد سالیوان به عنوان اولین فرد معماری ارگانیک اشتباه است.
 • صفحه 262 : مصالح به کار رفته در ساخت دفتر کار سیحون که اثر خود ایشان نیز هست سنگ و شیشه با استخوان بندی فلزی آشکار است و مطلب بیان شده در مورد آجری بودن این بنا صحت ندارد.
 • در بخش معرفی معماری معاصر ایران، در پیرو سخنان و دیدگاه درج شده اکرم حسینی در صفحه 296 ،علیرغم بستگی و ارتباط به تجربیات و تحولات غرب و آمریکا و جهان اسلام معماری معاصر خود ماهیتی منحصر بفرد دارد، باید اضافه نمود که معماری امروزی عوام پسند و فارغ از هرگونه اصول و خلاقیت است دست پرورده سلیقه ها و کارفرمایان نادان بازار است.
 • صفحه  305 : در بحث معماری مدرن متاخر در پاراگراف اول صحبت از مرگ معماری مدرن در سال 1972 میلادی و به پایان رسیدن پویایی و پیشروی سبک مدرن پس از 90 سال می شود، همینطور در ادامه در سطر آخر همین پاراگراف که مولف سبک های نوین امروزی را آوانگارد و راه حلی برای نیازها و معضلات معرفی می کند جای بحث دارد.
 • صفحه 319: در پاراگراف دوم بخش معماری مولف به افزایش کتب  سمینار و مباحث آموزشی در سه دهه  اخیر ودر نتیجه فراهم شدن بستر مناسب برای پیشرفت نظریه پردازی در حوزه معماری اشاره می کند در حالیکه این گفته با آنچه که دیده می شود متناسب نیست و معماری سیر قهقرایی پیدا کرده است.  
 • صفحه 321: در شروع بحث معماری سنت گرایی پاراگراف اول از احداث بناهای به سبک سنت گرایی و الهام گرفته از شیوه های معماری در دوره اسلامی سخن گفته شده است  لازم است مولف در مورد دلایل وقوع این امر  توضیح  ارائه می نمود.
 • نگارنده به مطالعات و بحث ها و تغییرات و کنکورهایی که بخاطر صحن جامع رضوی صورت گرفت واقف نیست، علاوه بر آن طراح اطراف حرم امام رضا چه کار ارزشمندی انجام داده اند که نگارنده عطف به کارهای ایشان می کند!
 • درمورد مطالب عنوان شده در صفحه 324 در مورد دانشگاه صنعتی شریف لازم است گفته شود که طرح معماری این دانشگاه توسط حسین امانت انجام شده  است.
 • در نتیجه گیری از مبحث معماری سنت گرا در صفحه 327 منظور نویسنده چیست؟! آیا روش تقلید از گذشته خوب است یا بهتر است امروزی تر فکر کنیم و دنیای بهتری خلق کنیم ! جامعه امروز که تفکرات فرهنگ و روش زندگی گذشته را  ندارد چرا مولف تا بدین حد از سنت گرایی دفاع می کند!  
 • صفحه 329 : در بحث معماری مدرن متاخر، نویسنده به تشریح و توصیف چند اثر مدرن دوره اخیر می‌پردازد آنها را برجسته کرده  و به استناد این چند مورد سبک مدرن را در کل معماری حاضر، تعمیم داده است و سخن از معماری مدرن متاخر می کند این در حالیست که معماری امروزی را ابتذال فراگرفته و نمی توان با چند نمونه سخن از سبک مدرن در معماری اخیر سخن گفت .  
 • ساختمان بانک مرکزی در بلوار میرداماد از" ساده گرایی پوریزم"  برخوردار است اما نگارنده  در صفحه 332  بنا را  "مینیمال " معرفی می کند  لازم است منظور نویسنده از سبک  می نیمال توضیح داده شود .
 • صفحه 335 در پاراگراف آخر در مورد شبکه ای که بر روی نمای کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان قرار گرفته صحبت نشده است  در حالیکه اصل ابتکار در همین است و همچنین در ادامه در همین صفحه نتیجه گیری از مبحث معماری مدرن متاخر نقد شدیدی وارد است که مولف تمام ساختمان های آن دوره در سیزده کاربری متفاوت را می شمرد وعنوان می کند که تمام اینها  سبک بین الملل، تندیس گرا و مینیمال بوده اند ! متاسفانه باید گفت اینگونه که نمی توان در این مورد قضاوت کرد.
 • در بحث نتیجه گیری از معماری پست مدرن در صفحه 357 نویسنده دوره دوم جمهوری اسلامی را دوره شکوفایی معماری پست مدرن و اینکه بناهای متعددی با این سبک ساخته شد و اصولا سبک پست مدرن چه اهمیت اجتماعی و نوآوری کالبدی یا شکلی داشت که در ایران دوره شکوفایی داشته باشد!
 • مطالب نگاشته شده دقیق درمعرفی بنای پایانه مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی در صفحه 363 بسیار جالب برداشت شده است.
 • تحلیل نگارنده در مورد بزک کردن بناها با عناصر سازه ای و نصب المان هایی برای نشان دادن تکنولوژی پیشرفته  که اصولا هیچگونه واقعیت عملکردی در این ساختمان ها ندارند و صرفا حالت بزک و مصنوعی و تقلید از سبک های-تک  دارد جالب است.
 • در توضیحات مطرح شده در صفحه 377 لازم است اضافه گردد که در مورد معماری همساز با اقلیم  از دهه 40 مطالعاتی صورت گرفت و بناهایی هم ساخته شد که کاملا با روند معماری های همزمان متفاوت بود و در دهه 50 دانشکده محیط زیست در دانشگاه فارابی تشکیل شد که بواسطه انقلاب 57 ایران این فعالیت ها متوقف شد.
 • در صفحه 397 کتاب در بخش پایانی و نتیجه گیری مولف تحولات اجتماعی  و فرهنگی پس از انقلاب و تاکید بر هویت گذشته دوره شکوفایی معماری سنت گرا معرفی میکند. 
  این دوره دوره عقب ماندگی و کهنه گرایی در معماری است موقعی که فرهنگ زمان از خلاقیت تهی می شود سازندگان به شکل‌ها و کالبدهای گذشته روی می آورند که این خود نمونه ای از سازشکاری معماران با کارفرمایان سنت گراست.

آرت دکو

   پیش از آنکه به تحلیل در مورد سبک "آرت دکو" بپردازیم، لازم است دوران‌هایی که این سبک در مقابل سبک‌های دیگری که در جریان بودند ،قرار گرفت را در نظر بگیریم، بدون شناخت دورانی که آرت دکو در فرانسه و سپس در سایر کشورها گسترده شود یا متولد گردد،شایسته نیست که کارهایی که در سرزمینی مثل ایران ساخته و ظاهر گشته است را بدون پشتوانه اجتماعی-فرهنگی آن ،به سبک های فراگیر در سرزمین های دیگر نسبت داد ،آنهم با تفاوت زمانی زیاد.آرت دکو بعد از مکتب "نئوباروک"و "فلورال"، آرت نوو در زمان خود مکتبی بود هندسی جدید که تحولی در ساده گرایی را در زمان بعد از جنگ جهانی اول به ظهور رساند.

مینیمالیسم

آنچه می بینید همان چیزیست که می بینید... 

مینیمالیسم یک مکتب هنری خالی از پیچیدگی‌های فلسفی و یا شبه‌ فلسفی است. ویژگی این هنر که موجب شده چنین برداشتی از فلسفه آن به وجود آید استفاده از المان‌های اصلی و ضروری و حذف سایر چیزهایی است که ممکن است بار تجملاتی داشته، مینیمالیسم در فلسفه معتقد است که معدود نیازهای انسانی برای زندگی کافی است. افرادی که پیرو اینگونه تفکری هستند در سادگی زندگی می کنند و ساده تر از دیگران می‌توانند خود را خوشبخت احساس کنند .          

من بخاطر اینهمه زحمت و تلاشی که دکتر قبادیان در زمینه جمع‌آوری اطلاعاتی که در مورد معماری بناهای چندین دهه اخیر انجام داده اند ارزش میگذارم چون بهر صورت مورد استفاده ی درصد زیادی از جامعه ما قرار خواهد گرفت، وآنچه را هم به اشتباه آمده است به بحث گذاشته میشود، ولی ایشان یک روند بسیار مهم و باارزشی را که در مناسبات حرفه ای وجود دارد در نظر نگرفته و یک تنه به سوی نگارش و تحقیق معماری ایران رفته اند.                                 

گیدئون در کتاب" فضا،زمان و معماری"-خود با بیشتر پیشکوت زمان آشنایی و رابطه داشته است، آنچه را که نوشته با مشورت آنها بوده است.

لئوناردو بنه ولو - در کتاب تاریخ معماری مدرن- قریب ده سال با گروه خود همزمان با استادان معماری مدرن نه فقط در تماس بوده بلکه در فضا،جو و محیط اجتماعی-فرهنگی که در جریان بوده زندگی کرده و بخوبی مسایل اجتماعی، صنعتی و فرهنگ معماری زمان را درک کرده است. 

"کنت فرامپتون" روند تحولات در معماری انگلیس را در زمان ایجاد و تغییر مشاهده کرده است همچنین "وینست اسکالی" در کتاب-تاریخ معماری مدرن.  

در سال 1351 در ایران هم در زمینه "پنجاه سال معماری معاصر ایران" پژوهشی انجام گرفته شد که ، نتیجه این پژوهش در سال 1353 در شماره هشت مجله " جامعه نوین" توسط اینجانب به چاپ رسید.

در انتها چنین بر می آید که به نگارش در آوردن رویدادهای گذشته می تواند شروع فعالیت هایی برای آینده باشد، چه زیباست اگر آنهایی که به نگارش روی می‌آورند از کسانی که در زمانهای دور در همیین زمینه فعالیت هایی داشته اند یا تحقیق و پژوهش هایی را در گوشه و کنار در روزنامه‌ها و مجلات و در نهایت بصورت سخنرانی ها به نمایش گذاشته‌اند را به فراموشی نسپرده و نه فقط آنها را گرامی پندارند و به نیکی یاد کنند که اگر آنها پیشکسوتان در همین زمینه بوده اند حرمت و منزلت آنها را قدر دانسته و پژوهش های خود را ادامه راهی که گذشتگان باز کرده اند قرار دهند تا بدین وسیله علاوه بر اینکه پیشکسوتان را ارج و حرمت گذارند ارزش کار و تلاش خود را نیز بالا برند.

 • [1] -stared
 • [2] under hill

 • [3] منبع: مهندس معظمی

سیروس باور

عضو مرتبط : سیروس باور  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید