تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1576

معمار و مسولیت های اجتماعی - پریسا گنج آبادی

گذشته فرهنگ و هنر و معماری کشورمان رهنمود کننده ما به سوی ارزش ها و راهکارهایی است که در دنیای امروزی راه خود را گم کرده است. از این میان توجه و علاقه هنرمندان به جنبه های مختلف زندگی حائز اهمیت است که با الهام از نیازها و درخواست های موجود در جامعه به هنرآفرینی و پیشبرد کار می پرداختند. با گذر زمان تغییرات به تدریج در جلوه، عملکرد و ساختار محصول لحاظ می شدند. مسلما هنرمندان عجول و خلاق نیز در این میان وجود داشته اند اما هنرمندان با تجربه، با تامل و تانی بیشتر به کار می پرداختند و آنها بودند که جامعه را به این رهیافت رهنمود می ساختند که هرچه بیشتر با دنیای معنوی و واقعیت انس گیرند و هرچه بیشتر تمام جوانب اجتماعی، اقتصادی، علمی، معنوی را در پیش گیرند، نزد مردم عجب و قرب بیشتر خواهند یافت و نتایج کاری شان نیز بیشتر و بهتر در نزد مردم حفظ و اجرا خواهند شد.

اما با مغلطه ایجاد شده در دنیای مدرن و سردرگمی در خلاقیت هایی که معلوم نیست از کدام خط مشی دنباله روی دارد؟ هر گروهی بایستی به نحوی در این دنیای وانفسی راهی جسته و به عجب ومنزلتی دست یابد اما چگونه و با چه قیمتی؟ مسلما هرچقدر خود را از فقر و سطح پایین جامعه به دور سازند و به جامعه ای نو اندیش، پیشرفته تر و فاضل تر بچسبانند، موفق تر خواهند بود. از طرفی با وضعیت پیش آمده در کشورهای مترقی و قافله داران آنها، می توان گفت که این اندیشه تجدد گرایانه از ریشه با مشکل مواجه گردیده و اصولا به این موضوع نزدیکتر می شویم که:

« چو عضوی به درد آورد روزگار دگـر عـضوها را نمـاند قرار »

هنگامی که همه به فکر خود باشند تا به نحوی گلیم خود را از آب بیرون کشند و از حال و روزهموطنان و همنوعان خود در همسایگی، محله، کشور و در سطح دنیا غافل گردند و با مال اندوزی بی جا و بی منفعت نسبت به مشکلات دیگران و با بی توجهی به بی عدالتی های صورت گرفته در حق دیگران ، عواقبی را در بر خواهد داشت که گریبانگیر همه خواهند شد.

مسلما مسائلی احساس شده بود که در دنیای به هم ریخته امروزی، گروه هایی از انسان های نوع دوست و اصلاح طلب به این نتیجه رساند، که رشد جوامع امروزی بایستی به سوی جوامع سبز و پایدار پیش رود. آنها خواستار امکانات برای تمام اقشار جامعه هستند و عدالت اجتماعی یکی از ارکان این اندیشه انسان دوستانه است.

اما این موضوع مطلبی جدید در جامعه سنتی ما نیست و در نظام عقیدتی و فکری ما ایرانیان نیز وجود داشته است زیرا پندار نیک در گفتار نیک، کردار نیک است و هر آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نه پسند و اینکه همیشه عدالت را در کارها و رفتار خود رعایت کردن، از پندار نیک و سالم سرچشمه می گیرد.

از اینرو یک معمار چه مدنیست،چه پست مدنیست، چه سنتی و چه نو اندیش و نوآور، همواره به جهان پیرامون توجه دارد و همان گونه که از آن الهام می گیرد، به آن عشق می ورزد و در تنظیم و بهبود آن می کوشد و آن تنها با طرح و نقش زیبا در نمی آمیزد بلکه با فکر و ایده های انسان دوستانه و عدالت جویانه و نوع دوستانه محقق می شود. بایستی همواره از اولین افراد و گروه هایی باشد که نسبت به عدالت اجتماعی و فرهنگی خود و سرنوشت هموطنان خود توجه نشان می دهد و در این راه استقامت، راهکار و ترفندهایی به کار می برد که خیر همگان و خود را در آن می بیند. بایستی به این موضوع ایمان داشته باشد که کوچکترین فکر پلید و نیت ناشایست عاقبت جلوه خود را در جامعه حرفه ای و در نهایت در جامعه مدنی نمایان می سازد.

هرآنچه انسان های بزرگ نظیر استاد میرمیران در آثار خود مد نظر قرار می دادند، عزت و سرافرازی مردم و کشور خویش بوده و به ارزش ها بها داده و آن را پاس می داشتند.

پریسا گنج آبادی

مجموعه مقالات مرتبط : معمار و مسوولیت اجتماعی    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید