تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1694

معمار و نقش او در جامعه

بخشی از کتاب "معماری فراتر از معماری"در خصوص معمار و نقش او در جامعه:

معماري هم هنر است و هم علم. بنا بر تعريف ارائه شده از معماري، معماري در وهله اول اساسا خلاقيت هنرمندانه است يعني تا آنجا كه معمار طرح اوليه يا ساختار اوليه خود را به عنوان راه حلي براي مسئله خاصي ارائه مي دهد، كه اين خود بخش اصلي كار معمار نيز مي باشد، قطعا در حيطه هنر جاي دارد. اما از آنجا كه معماري پس از اين قسمت براي شكل يابي و ساخت، بايد از علوم و فنون رايج زمان خود استفاده كند تا بتواند بنا شود و محصول بنا شده مورد استفاده مردم قرار گرفته و جوابگوي نيازهاي فيزيكي ايشان باشد، معماري وارد عرصه علم و تكنولوژي مي شود. هر چند كه همين تركيب علوم و فنون با ديد هنرمندانه، باز هم خود هنر است! بنابراين معمار، هنرمندي است كه براي ساخت نتيجه فعاليت فكري-هنري خود، بايد از علوم مرتبط زمان خود نيز آگاهي لازم را داشته باشد. كه البته اين علوم بسيار متنوع هستند. از اين جمله مي توان علوم مديريت، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي، نقشه برداري، جامعه شناسي، اقتصاد و حتي روانشناسي را نام برد. از آنجا كه وسعت و پيچيدگي اين رشته ها در دنياي امروز طوري است كه يك نفر نمي تواند از همه آنها آگاهي كامل داشته باشد، معمار مدرن به مثابه "مديري" است كه براي بناي هنر و انديشه خود از تمام متخصصان مرتبط كمك گرفته و آنها را با خود و با يكديگر هماهنگ مي كند و در نتيجه خلق اثر خود را باعث مي شود. اين مديريت نه تنها مي بايست بر مجموعه متخصصان درگير، اعمال گردد بلكه قبل از آن مي بايست بر سه عنصر تشكيل دهنده مثلث "وقوع معماري" يعني "كارفرما- معمار- سازنده" نيز اعمال شود، كه اين امر از آنجا كه بسيار مسئله دشوار و پيچيده اي است، خود هنر بزرگي محسوب مي گردد. شايان ذكر است كه امروزه هنرمند معمار با بسياري ديگر هنرها نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم مرتبط است كه از اين قبيل به عكاسي، نقاشي، گرافيك و خصوصاً طراحي صنعتي، كه خود شايد به نوعي معماري در مقياس كوچكتر است، مي توان اشاره كرد.

دقيقا به همين علت، كه كار معمار در هر پروژه با توجه به مسائل خاص هر پروژه با كار قبلي متفاوت است، هنر معماري از بسياري ديگر مشاغل متمايز مي شود و در واقع بيش از يك شغل، به نوعي روش زندگي تبديل مي گردد. روشي، با ديد كيفيت گرايانه و زيبايي گرايانه و با ديد چالش جويانه اي نسبت به وضعيت موجود، براي رسيدن به وضعيت بهتر. نوعي از زندگي كه همواره با نگاهي حساس بر همه چيز نظاره مي كند و در مواجهه با هر مسئله اي اين حساسيت شخصي باعث درك مسائل و مشكلات متفاوت مي گردد كه در پي آن به يافتن راهكارها و پيشنهادهايي بر مي آيد. در جوامع پيشرفته اين موضوع كاملا تفهيم شده است و به همين دليل معماران از احترام و جايگاه ويژه اي برخوردارند. مسلما اين بدان معنا نيست كه اين روش زندگي، فقط منحصر به معماران است ولي بدان معناست كه معمار خوب لزوما بايد تابع چنين روشي در زندگي باشد.

معمار به عنوان هنرمند خلاقي كه محيط زيست انساني را، از خانه تا شهر، و دخل و تصرف هاي محيطي را، از كوير تا دريا، طراحي مي كند، نقش بسزايي در ايجاد فرهنگ جوامع خود دارد. متاسفانه معماران در كشور ما انگار خود نيز به اين نقش واقف نيستند، چه رسد به سعي در شناساندن اين نقش خطير به جامعه كلان و مديران اجتماعي.

علی کرمانیاننظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید