تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1677

مفاخر ایران را باز شناسیم

آقای سردبیر ، فرهنگ و تمدن ایران ، از جمله معدود فرهنگهای شناخته شده با ثروتی عظیم بر جای مانده از تمدن بشریت است که علیرغم تهاجمات بیگانه و دوره های طولانی از فترت همچنان پابرجاست و سرزمینهای داخل یا خارج از مرزهای سیاسی فعلی کشور نیز قدرت و عظمت و شکوه آن را نشان می دهد . میراث ملی ما نمایانگر تلقی گذشتگان و تبلور فلسفه و عملکرد آنان در طول تاریخ است و از آنجایی که تاریخ گذشته را با خود به همراه دارد ، دارای ارزشند . اما امروزه همین میراث به طور رو به تزاید در معرض خطرات ناشی از سودپرستیها ، بی توجهی ها ، تخریب عمدی ، فرسایش و انواع آلودگی های محیطی قرار دارد . باید اقداماتی صورت گیرد که علاقه و توجه مردم به تاریخ و دست آوردهای معنوی و مادی آن جلب گردد و در نیازهای روزمرگی گم نشود . در این راستا نیاز به یک نظام هماهنگ و استراتژی کلان برای حفظ میراث ملی کشور احساس می شود تا بقای آنچه بر جای مانده را تضمین کنیم .

به طور خلاصه ما نیاز داریم به :
  1. اتخاذ استراتژی کلان و تدوین نظام جامع حفاظت از مواریث ملی (فرهنگی ، طبیعی ، مکتوب ، معماری و شهرسازی ، هنری و معنوی و یادگارهای تاریخی و ...) به نحوی که کلیه ابعاد تاثیرگذار در این امر را در بر گیرد .
  2. بررسی و تجدید نظر در آیین نامه ها و قوانین حفاظت در برنامه چهارم توسعه .
  3. برگزاری نشستهای مشترک وهمکاری منطقه ای برای حفاظت از میراث بر جای مانده بین کشورهایی که دارای فرهنگ و تمدن مشترک در دوره های مختلف تاریخی بوده اند .
  4. انتشار اطلاعات درباره میراث ملی در رسانه ها به نحوی که به تشویق عملیات حفاظتی کمک کند .
  5. ایجاد صندوق بین المللی حمایت از میراث ملی و تخصیص بودجه لازم برای پیشگیری از انهدام آنها (اعم از آثاری که تحت پوشش سازمانهای حمایتی موجود قرار دارند یا ندارند ) ، این صندوق از محل کمکهای سازمانهای غیردولتی ، بخش خصوصی ، بانکها و تخصیص اجباری درصدی از درآمد شهرداری ها و اوراق مشارکت ملی و نیز کمکهای بین المللی تامین خواهد شد .
  6. توسعه مراکز آموزش عالی و تخصصی در حفاظت از میراث ملی و نیز آموزش همگانی (دستگاههای اجرایی ، شهرداریها ، شوراها و آحاد مردم ) ما را در نجات آنچه بر جای مانده است ، کمک خواهد کرد .

سید علیرضا قهاری - مجله سفر - شماره 6 - مهر 84

عضو مرتبط : سید علیرضا قهاری  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید