تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2920

مورفولوژی مكان و معماری دریك داستان علمی- تخیلی

در ادامه گفتگوی یكشنبه 5 تیر در نشست مفاخر معماری- خانه هنرمندان :
  • تئاتر یونانی
  • نئاتر رومی
  • كمدی پرندگان آریستوفانس
  • جن نیكوكار
  • جن مكان و غول های بد جنس
  • زندگی كنار گسل ها و شوك های تكتونیك
  • رادیواكتیویته

گذراند. همین طورهم وسط Delfos خوش شانس بودم و زمانی به یونان رفتم كه هنوزمی شد شبی مهتاب را در دلفوس استون هنج. می خواستم حس مكانش را دریابم اما چیزی دستگیرم نشد. گیرایی ما برای حس انر ژی ها و شنیدن حرف و حدیث طبیعت سخت آسیب دیده است اما لاك پشت ها و بخصوص ماهی ها با آن مغز بسیار كوچكشان اقیانوس ها را طی می كنند و از همان راه بر می گردند. نهنگ ها كه بجای خود. رنگارنگی و برق پر پرندگان هم حكایت از دید رنگارنگ و ظریف و دقیق آن ها از پیرامون طبیعی می كند.

دلفوس مكانی عجیب گیراست. حالا كه عقل ما می رسد و از خرافات هم دست كشیده ایم ، از معابد و ساخت و سازهای دلفوس هم بجز خرابه چیزی باقی نمانده و از غیب گوی دلفوس، دوشیزه ی ترشیده ای كه در خفا ی نقب ها با صدای آپولون آینده را پیش گوئی می كرد هم اثری نیست، هنوزهم سخت دچار گیرایی این فضای طبیعی و معماری آن می شویم ....

متن کامل (در قالب فایل pdf)

 

فرخ باور - تیر 90

عضو مرتبط : فرخ باور  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید