تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :943

موزه ها - یادها وخاطره ها

پیش گفتار :

از  خلق انسان وکره زمین توسط خداوند قرن ها میگذرد . جهان آفریده شده دارای رمز و راز بسیار میباشد .

از زمان خلقت کرات و انسان ها توسط پروردگارعالم  تاکنون کراتی منهدم شده وهمچنین انسانهائی  بدنیا آمده و انسانهای دیگر از دنیا رفته اند .

کوههاوچشمه سارهاو.. به نوعی شکل گرفته ودرزمان دیگرکوههاو چشمه سارها ودریاها .. دیگر ازبین رفته اند.آتشفشانها تغییرات بسیار در کره خاکی ایجادکرده اندو اکنون پس از گذشت چند میلیون سال از آن پدیده ها و دگردیسی ها و تغییرات میگذرد . سئوال اینست که از جهان کنونی چه مانده است.

نشانه ها و اثراتو خاطرات باقیمانده از آن زمان است که به ما به خاطرات و نشانه ها یادها واثرات وتمدن و فرهنگ و ...  آن زمان و آگاهی و مرتبط بودن آنها را یادآوری میکند .

سعی نگارنده برآنست که در این مقاله اندکی به آن موارد پرداخته شود .

 گفتار:

در ابتدا لازم میداند سخنی چند از دسته بندی یاد ها و خاطرات و  میراث گذشتگان  بیان  وسپس نسبت به گروه و موضوع  پرداخته خواهد شد .

بیشتر یادها وخاطرات ومیراث گذشتگان در اثر گذشت ایام وحوادث و سایر موارد ازبین رفته اند و اگر اندکی اطلاعات و مدارکی داریم از کاوش ها و نقل قول ها و مدارک واسناد باقیمانده است .مدارک و اسناد و وبطور کلی میراث ازنظر کلی به دو گروه تقسیم میگردد که شرح مختصری برای هرکدام به ترتیب بیان خواهد شد

1-موزه

اموال باقیمانده پس از مرگ شخصی به اشخاص را ارث یا میراث میگویند و صاحبان آنرا طبق قانون وارثان گویند .

این ارثیه درطول زمان توسط ارثان نگهداری و یا ازبین میرود . برخی اوقات ارثیه و یاا شیاء ویا نباهاو یادواره های بجا مانده جمع آوری شده و در یک و یا چندین محل نگهداری میشوند و این فرایند آنچنان با دقت و کوششی همراه است که دیگر نمیتوان فرسایش و تا دگرگونی و یا تخریب را در آن دید . بعضی از بناها در طول زمان بنام بناهای تاریخی نامیده میشودو

 زمانیکه از بناهای تاریخی سخن گفته میشود وجود آنها در چندین سال بدون تغیر و تخریبی  مختصر ویا بیشتر به چشم دیده میشود.

حفاظت و نگهداری از آن بنا و یا مجموعه است در هر حوزهای را موزه دار و آن محیط را موزه تعریف نموده اند .

همانند قسمتی از طبیعت و یا محوطه و سایر مجموعه های مشابه را که موزه طبیعی مینامند .همانگونه که ذکرشد موزه ها آثار بجامانده از گذشتگان و همچنین آثار ارزشمند هنرمندان در هرزمینه ای ویا موارد دیگر  ( درزمینه فنی و... ) میباشد .

سئوال : چرا موزه ها جایگاه ارثیه های تاریخی و فرهنگی و تکنولوژی و ...... هستند

  انسانها دارای زندگی وعمر متفاوت وآسیب پذیر بوده و اثار و اموال بجا مانده ازآنان موجود در طبیعت نیز تغیر پذیر  است   با تولد انسانی تغیری در زندگی خانواده پدید میاید و با ازبین رفتن ویا حادثه ای خدشه ای جرئی ویا کلی به ماترک وارد میشودکه این امرموجب دخل وتصرف درآثاربجامانده خواهدبودکه برخی اوقات باعث ازبین رفتن گنجینه ای بسیارارزشمند خواهد شد.

باتوجه به موارد فوق در گردهمائی با حضور نخبگان و هنر شناسان در هرزمینه ای انجام گردیده  تصمیم گرفته شد که آثار ارزشمند  در تمام زمینه ها ( علمی/ هنری/ تکنولوژی / فرهنگی/تاریخی / ..) در محلی گردآوری شوند و آن محل را موزه نامیدندوبرخی اوقات آن محل رابااشیاء آن موزه نامیده اند . .

 در ابتدا تصور تصور برآن بود که موزه میبایست  دارای یک بنا مشخص است در صورتیکه با شناخت از هنر ها و تمدنها و حوزه آنها مشخص شد که موزه ها متعلق به یک مکان معین نیستندو بستگی به نوع و عملکرد ابتدائی و ثانویه دارای کالبد خواهند بود  .

موزه ها با توجه به آثار به پنج گروه و یا بیشتر تقسیم می شوند :

 1. موزه های اشیاء منقول :
  محل نگهداری اشیاء منقول از قبیل زیور آلات و سکه ها و تندیس ها و دیگر اشیاء قابل حمل و جابجائی .
 2. موزه های مکانی :
  موزه هائی که از یک مجموعه و بناها و تشکیلات غیر قابل جابجائی تشکیل شده است همانند مجموعه های تاریخی ارگ کریم خانی در شیراز و یا مجموعه آثار پرسپوسیس در شیراز و امثالهم .
 3. موزه های تاریخ طبیعی :
  اینگونه موزه ها در طبیعت اعم از کوهسارها و دریا ها و اماکن دیگر طبیعی بوده ومیباشند .
 4. موزه های صنعتی و تکنولوژی و فناوری ( صنعت و علوم و علم پزشکی ) :
  این موزه ادر برگیرنده سیر تکامل و توسعه صنعت وتکنولوؤی و فناوری در تمام رشته ها میباشد .
  در این موزه ها میتوانیم سیر تکامل فن آوری اطلاعات را به بینیم و در موزه علوم پزشکی پیشرفت علم پزشکی را در طول زمان ببینیم ودر سایر موزه هاسایر تخصص ها دیده می شود .
 5. موزه های معنوی :
  موزه های معنوی به محلی گفته میشود که  دارای عدم وجودی بوده و دارای وجود معنوی هستند همانند اشعار و آهنگها و یادواره ها و امثالهم که در مکان و یا مکان های متعدد به نام موزه معنوی نامیده می شود همانند موزه معنوی در سازمان صدا وسیما جمهوری اسلامی و یا سایر ادارات و مکان های دیگر  .

مهمترین میراث هر ملتی تمدن و فرهنگ و هنر و باورها و هویت ملی آن سرزمین است که در آن محل که به نام موزه های معنوی هستند نگهداری و حفاظت میشوند .

نکته بسیار مهم :

باتوجه به توسعه شهر ها و پیشرفت علم وتکنولوژی بعضی از کارخانه ها و مراکز صنعتی در دل شهرها جاگرفته اند و که در مورد مقام وتصمیم گیرندگان شهری بمنظور حفظ و صیانت از آن آثار محل جدیدی برای احداث آن کارخانه مکانی احداث نمودند و محل قدیم که خود بنوعی موزه تکنولوژی قرن خود بوده را به موزه تبدیل نمودند که در مورد در انگلستان بسیار دیده شده است .

  دیگر موارد که در ایران مخصوصا" تهران شاهد آن می باشیم تبدیل زندان قصر به باغ موزه قصر می باشد و یا سایر زندان ها در سایر ممالک و یا اردوگاه های اجباری جنگ جهانی دوم و .... که هر کدام برای خود دارای خاطره و یادهای بسیارند .

پایان سخن:

    در این باب هرچه سخن گفته شود کم است و نیاز به زمان و فرصت دارد فقط بیان این نکته را ضروری می داند که موزه ها مخزن تمدن و فرهنگ و زندگی و حیات و تکنولوژی و علم و .. بشریت بوده واز این مکان ها می توان به هویت و فرهنگ و شناخت و خاطره ها پی برد .

این سخن را پایانی نیست بلکه اشاره ای مختصر به موزه که مخزن یادها و خاطره ها و ... می باشد.

 سخن کوتاه وادامه راه با سایر پژوهشگران  واگذار می نمایم  .

 

 بیژن علی آبادی

موضوعات مرتبط : معماری موزه    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید