تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1484

میراث بانان ( برداشت آزاد)

مقدمه: 

در  این مختصر مفال  نگارنده قصد دارد  میراث  بانان را از زاویه  دیگر شناخته و آن شناخت رابه رشته تحریر درآورد . امید ا ست در این نگارش مطالب اصلی بیان شود وبا عث ترغیب وتشویق میراث با نان بطور کلی  گردد.

پیش گفتار : 

میراث  با نان از دو کلمه میراث وبا نان تشکیل شده است  که  میراث جمع ارث و ما ترک و بجامانده از گذشته ویا گذشتگان میباشد. وکلمه با نان جمع با ن به معنی نگهدارنده گان  وحافظان است  وبرخی  اوقات ( با ن )   کلمه  ترکیبی با کلمه دیگر همانند محیط با ن ویا شکاربان و...میباشد.

گفتار اول:

میراث ما ترک مانده از گذشتگان است.که این  ما نده هارا  بتوان به دو گروه  مادی  و مجازی تقسیم  نمود .که بشرح هر یک بطور مختصرپرداخته میشود  باتوجه شناخت کلی از این  دو گنجینه کهن  میتوان  گفت که انسان امروز دارای دومیراث است میراث هائی که جایگزین  ندارد.

1-میراث مادی:

میراثی که دارای  جسم  و هویت  شکلی  با شد میراث مادی است ومیراث مادی  خود به صورت  دو گروه  تقسیم می شود .

الف:میراث  مادی طبیعی
ب- میراث  مادی بشری .   

الف:میراث مادی طبییعی :

ازبدو خلقت بشر تاکنون در طبیعت تغیرات بسیارحاصل شده  است وبرخی  از آثار در طبیعت  ماندگار بوده وباعث بداعت منظر شده است  وبرخی  از این آثارطبیعی  بدست  توسط  انسان و یا بلایای طبیعی  تخریب شده است و این تخریب  و تغیرات از سیل و زلزله و طوفان حاصل شده است .

 ب-میراث مادی بشری:

بشراز بدو خلقت نسبت به  تشکیل  زندگانی جمعی اقدام نموده و دولتها و کشورها از روز گار کهن تشکیل گردیده اند وآن کمونها و ملتهابرای خود آثاربسیار بنا کردند که بعضی  در طول  تاریخ  باقی مانده وبرخی  دیگر هر چند  بی بد یل بوده توسط بشر  ویا حوادث غیر مترقبه از بین رفته  است . بعضی  از آثار باقیمانده   دارای  ارزشی هنری  بالایی میباشند این گنجینه ها گویای هنروفرهنگ   وتاریخ وزندگی  زمان خود بود خود بوده اند  .بررسی و مطالعه آثار ارزشمند بجامانده  که همان میراث کهن است میتوان به  فرهنگ وزندگی  وتاریخ وسایر  مسائل دیگر آن  زمان  پی ببرد وقدمت هنرها را  در آن  به درستی تخمین بزند .  

 2:  میراث مجازی     

عید نوروز از میراث های کهن ( مجازی ) مخصوصا" ما ایرانیان ست. 

در این میراث جسمی  یا  شی وجود ندارد  وفقط هر چه است  مجازی  است. تمدن  - فلسفه  - شعر و ادبیات و آواز  ومراسم ملی و بطور  کلی  گنجینه های  فاقد  جسم  که  در این مقال به نام گنجینه  با میراث  مجازی  ئوران کهن نامیده می شود و در گذرایام  میراث های  مجازی  ویا وجودی  در اثر  حرارت مختلف مورد تهاجم ویا تخریب قرار  گرفته  ویا قسمتی از آن به فراموشی سپرده شده اند  در کشورهای غیرایرانی از روزگاهای دیرین  به پاس داشت ونگهداری  ومحافظت از آن گنجینه ها  اقدام گردیده و از  زمان  سلطنت پهلوی اول حفظ و حراست از این بود موهبت آغاز گردید. هرچند  مستشرقین و کاوشگران اینگونه آثار میراث های کهن ملی مارا بتاراج برده اند  که میتوان برخی از آثار باستانی را در موزه و یا کلکسیون شخصی  کشور باستان شناسان ومستشرقین یافت ولیکن در آثار بجا مانده وباقیمانده تاریخ وهنروزتدگی گذشتگان ما در آن دیده  میشود . در زمان پهلوی دوم واین وظیفه سازمان حفظ آثار باستانی جهت خفظ و نگهداری ومرمت واگذار شد که سازمان مذکور مسئول حفظ ونگدتری و مرمت  آثار باستانی  وباارزش گردید وهمزمان وزارت  فرهنگ وهنرمسئول حراست  از فرهنگ و هنر  کشور رابعهده گرفت واز بعد از انقلاب وظایف وزارت فرهنگ  وهنر به  وزارت  ارشاد واگذار  شد که در این موردسخنی گفته نمی شود و لیکن سخنی چند درمورد سازمان میراث  فرهنگی  کشور بیان می گردد.

بنظرنگارنده سازمان مذکور وظیفه ای خطیر وبسیار  مهم  دارد وظبقه ای که بدون  مشارکت هموطنان به سختی قابل  انجام است وکارشناسان ومطلعین و معماران و تاریخ دانان  و مرمت کاران  و دیرینه شناسان وسایر اساتید فن دست در دست  هم داده ونسبت به نگهداشت میراث هنری و تاریخی  اقدام میکنند. همکاری مساعدت مقامات دولتی و شهری واستانی  باعث  پایداری این آثار  ویا بیداری  تمدن  و تاریخ کهن و جدید این کشور میگردند . همانگونه که همگان می دانند صنعت گر دشگری مد یون زحمات  این تلاشگران ومیراث با نان است . گاهی میراث وجود دارد ولیکن ملت و یا دولت آن سرزمین آن را بی ارزش میدانند که در این مورد جای تاسف بسیار دارد وکودکانه است که بگوییم  حفظ ونگهداری آنان برای ما مصرف  نمی کند . گردشگربرای گردش ودیدن آثار تاریخی  و هنری از کشور خود  به آن کشور  می رود.  کشوری که برای آثار تاریخی و تمدن کهن خود ارزش قائل نشود که تاریخ  و تمدن را گم کرده است. آیا هزینه مرمت یک بنای تاریخی از هزینه ساختمان نوساز  بیشتر است  شاید در پاسخ  گفته  شود بلی ولیکن تاریخ هنر و تمدن درکدام یک نهفته است  بنا براین به جرات  می توان گفت که هزینه نگهداری ومرمت ارثیه های  تاریخی خیلی  خیلی کمتر از ارزش  افزوده وباز یافته آن میباشد.

گفتار  دوم:

 با توجه به گفتارفوق لازم داشته  از صاحب  نظران  وهنرمندان  ومعماران وبطور کلی احادملت که در راه احیاء فرهنگ وهنر  کشور گام  بر می دارند  قدردانی نموده وباید سعی شودفرهنگ نگهداری و مرمت و پاسداشت از آثار هنری در همه زمینه ها  برای جامعه ایرانی پیاده یشود واجازه ندهیم بعضی از مخربین آثار تاریخی نسبت کنده کاری ویا تخریب و یادگاری نوشتن درآثار ارزشمند خودداری کنند.

 نکته مهم : مطلبی شنیده شد که چند سال قبل عده ای از شرق  آسیا بعنوان  گردشگربایران آمدند و از  چند اثر  ارزشمند با زدید نموده ودر حین با زدیدها با وسایل جدید قطعه هایی را از آن آثار کنده وبا خود وبه کشور خودشان بردند که خوشبختانه  در این مورد اقداماتی جهت جلوگیری ار تخریب وحمل قطعات به کشور دیگرانجام شده است .

ختم کلام : 

در خاتمه سپاس از سنگربانان تاریخ وهنر و هویت ایرانی که با جان و دل نگهبانان  تاریخ چه در قسمت میراث مادی و چه در قسمت  میراث معنوی هستند  .  بیایند  فرهنگ و هنر خود پاس داریم  ودر فقط  حراست  آن کوشا باشم بطوریکه هریک ازآحاد ملت ایران میراث بان ( میراث مادی و میراث معنوی )  باشد.

تمدن و هنر هر سرزمین متعلق به آن سرزمین است وباید ملت آن سرزمین حافظ و نگهبان آنها باشد . 

 

 

 

عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید