تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1917

نیاز های آموزش معماری در ایران

پیش گفتار :

 تاسیس دانشکده های معماری دراستانهای مختلف کشورمان درچند سال اخیر نشانگر توجه  خاصی به هنر معماری  ( معماری و شهرسازی ) گردیده که نتیجه آن ارتقاء  این هنر در ایران و شناخت معماران ایرانی در جهان  گردیده و خواهد گردید  .

با توجه به مطالب فوق نگارنده که از دانش آموختگان رشته معماری در چندین سال قبلبوده ودارای چندین سال تجربه حرفه ای و هنری میباشد را برآن داشت که نظرات خود رادر امرآموزش معماری درایران هرچند بصورت  ناقص بیان دارد .

تدوین برنامه آموزشی در هر مقطعی از تحصیلات نیاز بداشتن اطلاعات و دانش برنامه ریزی درسی و آکادمیک دارد که ضمن سپاس از بزرگان و دست اندکاران تدوین برنامه های آموزشی  شاید قسمتی ازمطلبی که عنوان میشود بتواند مورد توجه آن بزرگان قرار گیرد  ومطالب زیر نظر شخصی نگارنده در برنامه های درسی( تئوری و عملی )  بوده و شایدد مطالب که ذکر خواهد شددارای  نشیب و فرازهائی باشد که باید آنان را نادیده گرفت  و  در مورد بقیه  شاید بحث جدید  در این باب گشوده شود  

گفتار اول

مفهوم برنامه درسی

واژه برنامه درسی به معنای میدان مسابقه ویا مقدار راهی که افراد باید طی کنند تا به هدف مورد نطر برسند 

بطور کلی اغلب تعاریفی که از برنامه درسی ارئه شده است را می توان در یکی از طبقات زیر قرار داد:

 1. برنامه درسی بعنوان مجموعه ای از دروس با برنامه ای برای مطالعه
 2. به عنوان فهرست رئوس مطالب
 3. برنامه درسی به عنوان محتوای یک درس یا مجموعه ای ازدروس .
 4. برنامه درسی به عنوان برنامه زمانی برای تدریس دروس .
 5. برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد .
 6. برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از تجارب یادگیری یادگیری شده .
 7. برنامه درسی به عنوان شیوه تفکر
 8. برنامه درسی به عنوان یک طرح .

(مطالب فوق از کتاب  اصول مفاهیم برنامه ریزی درسی (دکتر کورش فتحی واجارگاه) ذکر گردیده است ).

 

بنظر نگارنده آموزش معماری علاوه بر موارد ذکر شده در امر برنامه درسی  نیاز به برنامه ریزی تخصصی دارد که بطور خلاصه میتوان تعاریف و مفاهیم  دروس تخصصی را بشرح زیر بیان داشت :

 1. تدریس تاریخ هنر وسیر تکامل  هنرمعماری در دوران تاریخ .( تئوری و فیلم واسلاید.)
 2. تدریس مبانی نظری ومفاهیم وشیوه های معماری  جهان از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی .
 3. مقایسه چند سبک ویا شیوه معماری با یکدیگر وتشابهات.
 4. رولووه چند بنای ارزشمند و تهیه نقشه های مکان رولوه شده با توجه به برداشت ها .
 5. تحلیل  پروژ ه رولووه های شده و نگارش مبانی  ومفاهیم معماری آن وتعیین سبک معماری.
 6. آموزش  طراحی با دست آزاد در چندین نوبت ب( کروکی و اسکیس )طوریکه دست به مفیاس وفرم  عادت کند
 7. طراحی پروژه هائ در کوتاه مدت و طبقه بندی شده با وقت محدود .( اسکیس ). با دست آزاد
 8. طراحی پروژه های کوچک وبزرگ با توجه به موضوع و محیط و سرزمین در طول دوران تحصیل  
 9. آموزش برنامه های لازمه  کامپیوتری ( ترسیم - تجسم - مدل سازی -راندو و.. )
 10. انجام پروژه های تحقیقاتی  معماری مناطق ( میدانی - کتابخانه ای ) توسط دانشجوئی
 11. شناخت کلی از سیستمهای  سازه و ایستائی بنا .و مصالح نوین سازه ای .
 12. شناخت کلی از سیستم های تاسیسات مکانیکی وبرقی و مصالح و لوازم مصالح نوین ..
 13. شناخت کلی از زمین و مسائل  مربوط به توپوگرافی و ژئو تکنیک .
 14. ساخت ماکت و مدل سازی با دست ..

گفتار دوم

نیاز های  مکانی آموزش معماری

16- هر رشته تحصیلی نیاز مکانی لازمه خودرا دارد و نیاز های مکانی آموزشی رشته معماری بطور خلاصه  بشرح زیر است: .
17- مکان لازم جهت تدریس دروس علمی وتئوری .
18- مکان لازم جهت طراحی با  لوازم و تجهیزات لازم  برای هر دانشجو .
19-  مکان لازم جهت نمایش اسلاید ووفیلم و کنفرانس.

گفتار سوم

نیازهای (کادر ونیروی متخصص ) آموزش  معماری

آموزش موفق  هر رشته ای  در دانشگاه بستگی به اساتید و دانشیاران و مدرسین  مربوط به آن رشته را دارد .

مشخص است که اساتید و دانشیاران و مدرسین دارای درجه علمی لازمه  برای تدریس میباشند ولی بنظر نگارنده فقط داشتن تحصیلات کافی نیست بلکه نیاز به صبرو شکیبائی و دانستن سبک آموزش دارد . اگر درجه علمی استادی بسیار بالا بود دلیل خوب و یا بد بودن آن استاد نیست بلکه نحوه تدریس وانتقال مطالب وارتباط بادانش جویان بسیار مهم است .بنظر نگارنده  استاد باید دانش جویان را بعنوان پژوهش گر تصورنمود وباید به دانش جویان حق استفاده از منابع ومرجع در زمانهای آزمون  داده شود .نباید انتظار داشت که مطالب تئوری  را همچون دوران دبیرستان و یا دبستان حفظ کنند بلکه یاد گیری و استفاده از کتابهای مرجع و یا منابع در زمانی  محدودمحقق میشود . .    

گفتار چهارم

برنامه ریزی وتدریس نورگیری  ونور پردازی در بنا

باتوجه باینکه هر بنائی نیاز به تامین نور جهت بهره برداری دارد که مهمترین آن نور پردازی بطور طبیعی و در صورت لزوم  استفاده از نورهای مصنوعی (نورهای خورشیدی - نورهای الکتریکی - نورهای تابشی و ...) که این یکی از پارامترهای لازمه در طراحی  میباشد که تدریس آن به دانش جویان ضروری بنظر میرسد .

گفتار پنجم

شناخت وکاربرد مصالح  طراحی  بنا  ( مصالح سنتی-مصالح نوین )

مهندسان معمار ضمن اشراف به اصول ومبانی طراحی باید شناخت کامل از مصالح نوین وسنتی داشته باشند که برحسب مورد در طراحی آن را بگنجانند که با تدریس و تحقیق این مورد بانجام خواهد رسید ..

گفتارششم

شناخت وآموزش  سازه و تا سیسات مکانیکی و برقی  و جایگاه آنها در پروژه .

بارها مشاهده گردیده که بدلیل عدم اشراف مهندسان معمار به مسائل سازه و تاسیسات  اجرائی نمودن طرحها با مشگلات بسیار روبرو میگردد وبرخی اوقات بدلیل کمبود اطلاعات فنی ( سازه ای وتاسیساتی ) طرح غیرقابل اجراء میگردد .از این رواست که نیازتدریس کلی ایستائی و سازه و همچنین تدریس تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان با ذکر نمونه و مدل سازی باعث  ارتقاء  طرح معماری خواهد شد وهمجنین شناخت از تکنولوزی نوین میتواند راهگشای مصالح وموارد لازم در طرح خواهد بود و از طرفی. محل داکتهای تاسیساتی و منابع آب ولوازم تاسیساتی در بام خواهد بود که  لازم است معماران بنابه تعریف باید نمای پنجم  ( پشت بام ) را طراحی نمایند  .

گفتارهفتم   

آموزش  عملی معماری - ( بازدید از کارگاه ها و تهیه گزارش ) 

بازدید از ساختمانها و سایت های در حال ساخت به دانشجویان مسئله از طرح تا ساخت را  نشان میدهد و دانشجو متوجه میشود که چگونه طرح معماری ساخته میشود در ضمن به مدیریت کارگاه  آگاهی پیدا میکنند .

گفتار پایانی :

مطالبی که در فوق ذکر شد پیشنهاد تدریس در دانشکده های معماری  بزعم نگارنده میباشد و شاید برخی  مطالب مهم از یاد رفته باشد که  امید است صاحب نظران ضمن مطالعه موارد فوق کاستی ها را نیز بدان اضافه نمایند تا بتوان گفت دانشکده های معماری باتوان ومهندسین معمار ایران سر آمد هستند زیرا علاوه برطراحی به کلیات فن آوری های روز  و مصالح ساخت نوین  و لوازم و تجهیزات لازمه اشراف کامل دارند .

بیژن علی آبادی

موضوعات مرتبط : آموزش معماری    
عضو مرتبط : بیژن علی آبادی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید