Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1217

هزار مقاله - سخن تیرماه ۱۳۹۳

هزار مقاله

 

همای اوج سعادت به دام ما افتد       اگر ترا گذری بر مقام ما افتد

و چه خوش است گذر هنر ومعرفت ، از پیچ وخم هزاره ها ، و همراه شدن ما با او ، و به آینده پیوستن ، و لاجرم همدم همای سعادت شدن.

مقالات سایت انجمن مفاخر معماری ایران از مرز هزار گذشت. خبر خوشی برای همه کسانی که دست اندر کار این گذار بودند و ظاهرا تعداد کمی هم نبودند،

 برای ما ایرانیان عدد هزار فقط یک عدد نیست. این عدد ، هم چنان که گاهی یک نقطه عطف است ، می تواند گذرگاه سرنوشت هم باشد ، همان گونه که در داستان های هزار و یک شب ،چون فقط یک شب از هزار شب گذشت ، هزاره ای به سر آمد و سرنوشت شهرزاد قصه گو تغییر کرد و از مرگ نجات یافت. و یا درباره "گزندی که هزاره ، هزاره به ایرانشهر آمد" وآن شرحی است بر   اتفاقات مهم ، که از پس هزاره ها ، روی می دهد و بدین ترتیب بازگو می شود. این مهم را پلوتارک هم از تئو پومپوس نقل کرده وراجع به این سنت می گوید : "مغ ها در زمان هخامنشیان طول جهان را محصور نموده آنرا به عهدهای سه هزار سالی تقسیم کردند."  این سنت مفصلا در کتاب بندهش مندرج است ، از شروع عالم تا زمانی که هزاره سوشیانس (نجات بخش) آغاز می شود. فریدون مشیری شاعر معاصر ، آرزوی رسیدن به این هزاره را این چنین  می سراید:

     هزار سال به سوی تو آمدم ،
                                   افسوس !
      هنوز دوری ! دور از من ، ای امید محال
      هنوز دوری ،آه ، از همیشه دورتری !
     همیشه ، اما ، در من کسی نوید می دهد
     که می رسم به تو !
                            شاید هزار سال دیگر

 مفاهیم لغوی که در آن ها گستره و وسعت نیت گوینده با هزار ابراز میشود هم نوع دیگری از شخصیت این عدد است ، مثل هزار میخ که  خرقه پر بخیه  درویشان را گویند ویاهزاردستان به معنی بلبل و یاهزار آستین که کنایه از دریاست و یا آن چنان که سعدی با گفتن "هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم" خواسته نهایت کوشش خود را بنمایاند ، و تعداد زیادی مثال دیگر.

حال می توان بیشتر حس کرد که گذر از مرز هزار ، در قراردادن مقاله برای یک سایت جوان ، مستلزم چه تلاش و پی گیری بی وقفه ای از جانب گردانندگان آن برای تهیه مطالب است. وچه همتی شد از جانب کار شناسانی که فقط با عشق خود به میدان آمدند و مقاله نوشتند. دم همگی گرم. دم دعوت کننده به نوشتن مقاله ها گرمتر. واینک همگی ، با هزار آرزو خواهانیم که هزاره جدید مبارک باشد ، و مقاله ها هم پر بار تر. این چنین باد.

خوب چهر کشاورزی       تیرماه 93    

عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید