تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :781

"هشت گام برای تاریخ شفاهی " ارائه شده توسط دکتر پاول ارتیز

 1. شروع یک پروژه تاریخ شفاهی
  1. تصمیم گیری درباره حوزه ، مقیاس و موضوعات
  2.  با چه کسی قرار است  مصاحبه شود؟
  3. با چه گروهی  می توانید کارکنید؟
  4. خروجی پروژه شما چه خواهد بود؟
  5. چه کسی به مصاحبه های شما دسترسی خواهد داشت؟
  6. اهداف شما ، انتظارات تان و غیره چه هستند؟
 2. انگیزه های شخصی و/یا سازمانی
  1. چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
  2. چه کسی واقعا ازپروژه شما سود می برد؟
  3. یاد بگیرید که به این سئوال پاسخ دهید: "چرا شما می خواهید با من مصاحبه کنید"؟
 3. تعیین پایه واساس برای پروژه تاریخ شناسی
  1. فکرهای بکر درباره ارتباط های متعددی که شما می توانید برقرار کنید
  2. با گروه ها ارتباط برقرار کنید
  3. این افراد یا گروه ها چه چیزی باید بدست بیاورند؟
  4. با مصاحبه شوندگان بعدی و بقیه افراد درباره پروژه تان صحبت کنید
 4. آماده سازی مصاحبه و مطالعات زمینه ای
  1. تحقیقات زمینه ای مهم است
  2. جاهایی که باید رفت و افرادی که می توانند جواب بدهندرا مشخص کنید
  3. لیستی از سئوالات تهیه کنید - مواردی که شما در مصاحبه باید بپرسید
  4. برای مصاحبه تان برنامه زمان بندی تهیه کنید
 5. تجهیزاتی که شما استفاده خواهید کرد
  1. ضبط کردن مصاحبه مهم است ( ولی همیشه یک دفتر چه یادداشت به مصاحبه ببرید)
  2. ضبط تصویری و صوتی می تواند در مستند سازی تاریخ شفاهی کمک کند ، در صورت امکان از تکنولوژی دیجیتال استفاده کنید
  3. انتخاب تجهیزات برای فرآیند تاریخ شفاهی حیاتی است ، این کارها هزینه خاص خودش را دارد
  4. مطمئن شوید که شما مقدار زیادی باتری و نوار ضبط دارید ، این کار نشان دهنده دوراندیشی و قدرت کار شماست!
  5. محل قرارگیری میکروفن را امتحان کنیدو نحوه کارکردن با وسایل ضبط کردنتان را بیاموزید
 6. اداره کردن مصاحبه
  1. بر نحوه ورود ، معرفی و مقدمه چینی خود تسلط داشته باشید
  2. بحث های ایجاد شده توسط مصاحبه شونده شکل می گیرد
  3. با سئوالات خوبی شروع کنید تا به یادآوری خاطرات کمک کرده باشید
  4. گوش کنید ، بیشتر گوش کنید و منعطف باشید
  5. اجازه دهید که جواب های مصاحبه شونده کمک به هدایت شما برای پرسیدن سئوالات جدید بنماید
  6. از سئوالات بیشتری که شما دارید یادداشت بردارید
  7. به محرمیت و رازداری احترام بگذارید
  8. از خود همدلی و قدرشناسی نشان دهید
  9. شرح زندگی مکتوب او را به خاطر داشته باشید
 7. درباره پروژه نهایی فکر کنید
  1. فهرست نویسی و رونویسی مصاحبه شما باید یک الویت باشد
  2. گروه در حال پیشرفت را در پروژه تان را با" مستقیم به سر داستان رفتن " تشویق کنید
  3. این داستان جدید وشگفت آور رااز طریق خروجی های مختلف بازگو کنید (به عنوان مثال رادیوی عمومی ، سخنرانی های محلی، مقالات ، نمایشگاه ها ، نمایش های هنری و غیره)
  4. ورودی مصاحبه شونده در محصول نهایی دریافت شود
 8. دسترسی دائم به نسل های آینده و گرو هها
  1. چه کسی ضبط شده های شما رادریافت خواهد کرد و چرا؟
  2. یادداشت های با کیفیت خوب و شرح زندگی نوشته شده الزامی هستند
  3. از زمان اتمام کامل  پروژه اطلاع داشته باشید

ترجمه :نسیم ایران منش (معمار  و شهرساز)

به نقل از سایت موسسه تاریخ شفاهی معماری و شهر سازی

موضوعات مرتبط : تاریخ شفاهی    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید