تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1529

هنر مند و جامعه مدرن

هنرمند و جامعه مدرن

واژه مدرن به معنی تازه و باب روز است ، تاریخ معماری ظهور جامعه مدرن را مقارن با جنبش رنسانس در اروپا می داند و انسان مداری را به عنوان مبنای شکل گیری جامعه مدرن اعلام می کند . یعنی مدرنیته را به عنوان عصری بعد از قرون وسطی تعریف می کند که در آن عقل جانشین تفکرات ذهنی می گردد. قاعدتا قرن پانزدهم میلادی برای عصر ما دوره ای بسیار قدیمی است و مدرنیته آن موقع یک نوع کلاسیک در عصر حاضر به شمار می آید. در حقیقت جامعه مدرن جامعه ای است که نسبت به دوره قبل از خود حرکت جدیدی را انجام داده است و با عقاید و باورهای متفاوتی نگرش ها مفاهیم و ساختارهای جدید ی در جامعه را مطرح می کند.

در یک جامعه مدرن  یعنی متحول شده نسبت به قبل هنرمند و نحوه حضورش در جامعه نقش بسزایی دارد، نگرش هنرمند نسبت تحولات روز و بیان هنری او در شکل گیری تحولات جامعه می تواند نقش بسیار موثری داشته باشد تا جایی که حتی می تواند روند تحول را کند یا تند نماید. به عنوان مثال در اوایل قرن بیستم با مطرح شدن معماری و شهرسازی مدرن و سیر شتابان شهرسازی به سمت اهداف جدید و آینده گرایانه کسانی هم بودند که در مقام یک اندیشمند و هنرمند شهرساز نگرش های تاریخی و زیبایی شناسی کلاسیک را مطرح نمودند و همین اندیشه ها و آثار آنها بود که تا حد جامعه از گرایش بسیار سریع و یک سویه به سمت تکنولوژی ها و طراحی های جدید شهرسازی و معماری بازداشت، با وجود آنکه شرایط جامعه آن زمان بسیار علاقه مندو مستعد شهرسازی و معماری مدرن آن زمان بود و سیما و شکل شهرها را تا حد زیادی دگرگون شدند . این ماجرا در مورد تمام رشته های هنری از قبیل نقاشی و پیکره تراشی و غیره نیز صداق دارد  . در قرن نوزدهم هنرمندان جامعه مدرن شروع به ارائه آثاری با نگرش ها و سبک های جدید نمودند و مسیری جدید در رشته های هنرهای تجسمی ایجاد شد که در نتیجه در نحوه تفکر دیدگاه جامعه نسبت به آثار هنری تغییراتی به وجود آورد و سلیقه و درک جامعه عام را به نحوی دیگر شکل داد . به بیانی دیگر هنرمند هم می تواند در تسریع تحولات و مدرن شدن جامعه خود نقش بسیار موثری را داشته باشد و هم برعکس در کند شدن روند تغییرات جامعه عامل بسزایی گردد.

 

نسیم ایران منش

مجموعه مقالات مرتبط : هنرمند و جامعه مدرن    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید