تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :2380

هنر زیستن در شهر – مهارت شهروندی

شهرنشینی و زندگی در شهر مستلزم دانستن موارد متعددی است ، شهروند بودن رعایت موارد و عواملی خاص را طلب می كند كه بعضی از آنها اجباری و بعضی اختیاری است. مثلا رعایت قوانین تردد ،‌مالیات و نظایر اجباری و فعالیت هایی چون حضوردر فعالیت های جمعی و تصمیم گیری ها اختیاری است. در این یاداشت تاكید بر رعایت و تقبل موارد اختیاری است كه به عهده شهروندان گذاشته می شود تا با شركت در آنها بتوانند شهری مطلوب تر ، سرزنده تر و با قابلیت زیست بیشتری داشته باشند.

"عرصه های عمومی " مكانی است كه حضور شهروندان در آن باعث زنده تر شدن و قوی تر شدن خاصیت "شهروندی " می گردد. این عرصه های عمومی كه غالب آنها را فضاهای شهری تشكیل می دهند ظرفی هستند كه فعالیت های مدنی را در خود جای می دهند . هر چه این ظرف كارآمدتر و به اصطلاح از نظر كالبدی غنی تر باشد مظروف خود یا همان تحركات اجتماعی و به عبارتی دیگر "حیات مدنی " را بهتر در خود جای خواهند داد. نكته اساسی در این خصوص تقویت عرصه های عمومی است كه هم وظیفه مسئولین اجرایی و شهرسازان است و هم وظیفه شهروندان . مسئولین اجرایی و شهرسازان به عنوان مجری و طراحی باید كه در ساختن و نگهداری این عرصه های عمومی اهتمام ورزند و مردم و شهروندان نیز باید در بهره برداری از این عرصه ها تلاش كنند. هر شهری نیاز به داشتن فضاهایی برای حضور زنده و سالم شهروندانش است و در غیر این صورت آن شهر منفعل ، دلگیر و خسته كننده است . در عین حال برای داشتن چنین عاملی شهروندان به عنوان استفاده كننده باید ایجاد و تقویت این عرصه ها را از مسئولین و مجریان و طراحان بخواهند و طلب كنند. زیرا اولین شرط برای زنده بودن یك شهر حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی و استفاده از آنهاست بنابراین یك تقابل دو طرفه در اینجا مطرح می شود :تقاضا و استفاده شهروندان از عرصه های عمومی و ایجاد و نگهداری آن توسط مسئولین و شهرسازان . در حقیقت در ایران ما "تنزل عرصه های عمومی " را در اكثر شهرها به شدت احساس می كنیم و علت آن دلایل بسیاری دارد: حضور روز افزون اتومبیل در فضاهای شهری ، عدم توجه شهرسازان به این عامل مهم در طراحی شهری ، عدم استقبال مردم از چنین فضاها و .... .

نسیم ایران منش

مجموعه مقالات مرتبط : مهارت شهروندی    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید