تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1358

هنر عصر مغول

تسخیر ایران توسط مغول ها با غارت و تاخت و تازهای پیاپی همراه بود که از 1220 تا 1258 طول کشید. در این مدت جمعیت شهرها به حداقل خود رسیده و بسیاری از مراکز اصلی تمدن ویران گردید، هدف از این یورش ها این بود که در ایران وحشت ایجاد کنند تا بتوانند از این طریق با لشکرکشی اندکی که در اختیار دارند آن را در تسلط خود نگه دارند ولی این امر به قدری خشن بود که پس از هر شورشی قتل عامی جدید رخ می داد. کشتار آدم و نابودی ثروت خارج از حساب بود و واضح است که این کشور دیگر نتوانست ترمیم یابد و آبیاری زمین ها و تجدید ساختمان بسیاری از شهرها دیگر ممکن نشد.

ویران کردن کتابخانه ها به قدری سنگین بود که نمی توان حتی یک ورق از کتابهای مصوری را که پیش از این طوفان هولناکه وجود داشته اند به دست آورد. ولی مغولها دریافتند که بدون کمک وزراء ایرانی نه می توانند مالیات جمع کنند و نه می توانند کشور را اداره نمایند.

حتی در زمان چنگیزخان هم تجار به خاطر ارزش اقتصادیشان از هرگونه تعرض مصون بودند. به هر حال بعضی نواحی نظیر ماوراءالنهر که از نظر داشتن مراتع پر علف که چندان هم بی شباهت به آسیای مرکزی یعنی سرزمین مغول نبود همانند خراسان و عراق به نحوه دلخراشی ویران و نابود گردید. حکومت مغول در عوض نظم و قانون و امنیت را با خود آورد. علاءالدین  مورخ و وزیر ایرانی می نویسد در زمان جغتای هر زنی می توانست با بار جواهر در ماوراءالنهر بدون ترس به هر جا که بخواهد برود.

به هر حال از 1251 یعنی زمان منگوقاآن اصلاحات شروع شد و انتشار و ترویج آن در غروب بوسیله هلاکو پس از دریافت دستور حمله به نجا در سمرقند یعنی پس از 1255 صورت گرفت.

ولی حتی پس از این تاریخ نیز مغول ها هنوز هم دارای همان طرز زندگی بدوی بودند و حمایت آن ها از هنر نقاشی منحصر به  حمایت از گلدوزی برای چادرها می شد، تا اینکه در زمان احمد ایلخان (1282 تا 1284) بود که ایران دارای فرمانروای مسلمانی شد که نسبت به تمدن آن اظهار دلبستگی و علاقه می نمود اباقاخان جانشین او (1265-1282) دارای زنی مسیحی به نام ماریا پالئولو گوس بود و با فرمانروایان غربی ارتباط داشت: می توان اثر و نفوذ هنر مسیحی را در دربار مغول سالها پس از او مشاهده نمود. از طرف دیگر آرغون (1284-1291) بودائی بود و این مسئله بدون شک راه نفوذ هنر آسیای مرکزی و چین را به روی ایران باز کرد.

پایتخت اولیه ایلخانان جای معینی نبود بلکه مراکز مختلف بود که مذاهب گوناگونی داشتند. تا اینکه غازان خان (1295-1304) اسلام را به عنوان مذهب رسمی خود پذیرفت و علاقه او به علم و تحقیق به قدری بود که محققین را از کشورهای مختلف به تبریز کشاند. از این تاریخ به بعد مغولها در شهرها ساکن شدند و به ساختن خانه های زیبا و دائمی اقدام نمودند.

بررسی و نوشته: بازل گری  
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید