تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :7927

هویت معماری - گفتگو با دکتر حسین سلطان زاده

اشاره: هویت یک فضا مجموعه ای از نشانه هاست که وجه مشخصه یک فضا از لحاظ فرهنگی وکارکردی برای سرزمین محسوب می شود. در معماری گذشته ما طاق، چهارایوانی و حیاط مرکزی و ... عناصر هویتی معماری ایران زمین بودند که در حال حاضر رفته رفته به فراموشی سپرده شده است. سوال اساسی در مفهوم معماری این است که هویت در معماری از چه عواملی شکل می گیرد و معماری معاصر ما دارای چه هویتی است؟ برخی معماری معاصر ما را عاری از هویت می دانند و برخی هویت مستقلی برای آن در نظر می گیرند. همه این عوامل باعث می شود به دفتر کار دکتر حسین سلطان زاده معمار و استاد دانشگاه و مدیر مسئول و سردبیر یک نشریه معماری بروم و سوالات خود را در زمینه هویت معماری از وی جویا شوم.

به نظر شما هویت در معماری از چه عواملی شکل گرفته است؟

در جریان هایی که در عرصه بازیابی هویت رخ داده، سه رویکرد وجود دارد که می شود آنها را به ملی گرایی، بومی گرایی و مذهبی گرایی تقسیم کرد. در حوزه معماری اول باید دید هویت چگونه می تواند به شکلی خوانا تحقق پیدا کند. البته معماری نیز مانند دیگر عرصه های فنی و هنری جنبه های جهانی پیدا کرده که دیگر سه جنبه ذکر شده در آن مورد توجه نیست. زیرا اصولا بحث مطرح شدن هویت از ویژگی های معماری مدرن است. در سده های پیشین معماری خود به خود دارای هویت بود و با ظهور مدرنیسم فرهنگ مورد بی توجهی واقع شد که این بی توجهی پس از چند دهه، بار منفی پیدا کرد. می شود به سه رویکرد فوق الذکر، از زاویه دیگری نیز نگاه کنیم به این شکل که تک تک ما انسانیم و متعلق به جامعه انسان شرقی (در مقابل مفهوم غربی) علاوه بر آن آسیایی هایی هستیم که در ایران زندگی می کنیم و ممکن است حتی هویت قومی نیز داشته باشیم و می بینیم که هیچ کدام از این موارد با یکدیگر تضادی ندارند و زیر مجموعه های تو در تویی هستند که با عضویت در یکی از آنها در دیگری نیز عضو می شویم. در واقع می توان گفت هویت جنبه های بومی، ملی و مذهبی را در مجموع با هم دارد. همان طور که تا یکی دو قرن پیش نیز جنبه های مختلف هویتی در معماری کشورمان از یکدیگر تفکیک ناپذیر بودند.

ممکن است مثال هایی را نام ببرید؟

مثلا هویت سازه ای در معماری ایران. اگر به معماری مناطق مرکزی ایران توجه کنید، با سازه های طاقی شکل خشتی، انواع طاق های قوسی شکل و گنبد ها مواجه می شویم که در وهله اول به خاطر مسائل ساختاری و سازه ای شکل گرفتند و بعدها نیز دارای جنبه های نمادین شدند.

اگر گنبد در معماری ما یک نماد است، و در معماری یونان یا شرق دور وجود ندارد، به خاطر هویت سازه ای گنبد است. حیاط مرکزی از جمله مسائلی است که عوامل محیطی در معماری ایران آن را ایجاد کرده و نمونه ای خوب برای بیان هویت محیطی است. نمی توان گفت که در مرحله نخست حیاط مرکزی به عنوان عاملی مذهبی به معماری راه پیدا کرده بلکه حیاط مرکزی در معماری ایران وجود داشته و تنها با ویژگی های مذهبی اسلام مانند بحث محرمیت سازگار است که همین عامل باعث تداوم آن شده است. هویت هایی نیز وجود دارد که سرچشمه در عوامل مذهبی دارد. استفاده از نقوش هندسی یکی از این هویت هاست.

اسلام مقوله شمایل و نگارگری و مجسمه سازی را نفی می کند بنابراین عناصر بصری و تزیین هندسی را به عنوان هویتی مذهبی وارد معماری ایران می کند و معماری ایران با پذیرش این مساله این هنر را به اوج خود می رساند به شکلی که اکنون به حساب می آید. هویت های دیگری در معماری ایران وجود دارد، به عنوان مثال انواع طرح های چهارتایی در معماری ایران که عامل نمادین به شمار آمده و قدمت 5 تا 6 هزار ساله دارد. این هویت فرهنگی / آیینی با وجود اینکه ریشه در زمان های قبل از ظهور اسلام در ایران دارد، با آمدن اسلام و مغایرت نداشتن با فرهنگ اسلامی در معماری ایران تداوم یابد.

آیا مدرنیسم و مدرنیته با هویت در معماری تقابل و تضاد دارد؟

در ذات فلسفه مدرنیته مخالفت با گذشته به عنوان یک عامل بسیار مهم مطرح بوده است، مخالفت با سنت های کهنه و سنت گرایی بدون ریشه! استفاده منطق بر عملکرد، استفاده از سازه ها به صورت جدید کم توجهی به اصول سنتی همچون تقارن در ذات مدرنیته.

به نظر شما علت ناکامی مدرنیته در معماری ایران چیست؟

بستر ایجاد فلسفه مدرنیته در اروپا با رنسانس در اندیشه غربی شکل گرفت. در این عصر که آن را عصر روشنگری نامیده اند به دنبال نقد آرا گذشتگان دیدگاه هایی به وجود آمد که با دیدگاه های فکری گذشته مغایرت داشت که اکنون ما آن را مدرنیسم می نامیم. در این محله فکری به جنبه های نقلی کمتر بها داده شد و عقل و عقل گرایی سرچشمه امور واقع شدند، انسان نیز به عنوان محور مسائل مطرح شد.

مدرنیته در غرب یک تحول درون زاست، در حالی که در ایران و بسیاری از کشورهای شرقی نوعی فلسفه وارداتی است. بدون اینکه تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم را گذرانده باشیم، مدرنیته را به درون برخی از عرصه های کشور وارد کردیم و چون از لحاظ زیرساخت های اجتماعی آمادگی پذیرش آن را نداشتیم نتوانستیم بین این مصنوع وارداتی و عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هماهنگی برقرار کنیم. نگاهی به فرهنگ غرب، در حوزه معماری به ما نشان می دهد که تفکرات فلسفی تا چه حد در دل رویدادهای اجتماعی و هنری قرار دارد، ولی هنگامی که به شکل گیری معماری مدرن در ایران نگاه می کنیم، نخستین بارقه های معماری مدرن را در معماران ایرانی تحصیل کرده غرب می بینیم که مسلمان خیز نبودند و دغدغه های مذهبی و اجتماعی متفاوتی داشتند. وارطان هوانسیان، گرگوریان و ... از این دسته اند.

گروه دیگری هم از تحصیل کرده های یوزآر فرانسه هستند که در توسعه معماری مدرن به وجود آمده توسط طیف اول می کوشند فروغی، سیمون، فرمانفرمائیان و ریاحی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند. در واقع می توان گفت معماری مدرن از دوران رضا شاه وارد ایران شد.

هویت در معماری دوران پس از انقلاب چگونه است؟

پس از انقلاب یک نگرش مذهبی تر و بومی تر وارد ایران شد. اما نکته ای که وجود داشت این است که این کار عمدتا در سطح طراحی و اجرا انجام می شد و متاسفانه سرمایه گذاری معنوی در زمینه حوزه های تئوریک و توسعه آکادمیک و آموزشی صورت نگرفت و به صورت عمیق در مباحث تئوریک و توسعه آکادمیک تلاشی صورت نگرفت. به همین دلیل است که به نظر می رسد اواخر دهه 70 به تدریج مبحث هویت ایرانی کمرنگ شد و حتی بسیاری از کارفرماها دیگر زیاد به آن بها ندادند، به خصوص اینکه برخی از پروژه هایی که با توجه به موضوع هویت طراحی و احداث شدند، هویت را در سطح ساده مورد توجه قرار دادند.

به نظر شما جنگ تحمیلی و وضعیت نا بسامان اقتصادی و سیاسی در آن سال ها معماری دهه 70 را تحت الشعاع قرار نداده است؟

عامل اقتصادی یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر معماری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان است. از سویی با توجه به اینکه حجم عمده ای از ساخت و سازها به ساختمان های مسکونی، اداری کوچک اختصاص دارد و در ساخت این نوع ساختمان ها، اقتصاد پروژه و هزینه ساخت حرف اول را می زند، بنابراین در بسیاری از بناهای ذکر شده مساله فرهنگ و هویت، در حوزه طراحی خود به خود نادیده گرفته می شوند. فقدان تفکر و اندیشه لازم در کارفرمایان و گاه در اقشاری از مردم باعث توسعه نیافتن معماری می شود. اختلاف هنر معماری و ساختمان سازی در ایران هنوز مشخص نیست و ساختمان های ما در نبود هنر معماری به دست بساز و بفروش ها ساخته می شود.

در پایان حرفی مانده، بفرمایید؟

از شما به خاطر اینکه بها ین مباحث می پردازید و اهمیت می دهید تشکر می کنم. باید نسبت به تقویت فرهنگ عمومی کشور در حوزه هنر معماری همفکری کرد تا به آن گونه که شایسته این هنر است در گسترش آن کوشش شود.

726- 722 ه . ق (704- 700 ه . ش)

 نام اثر : مسجد جامع ورامین

مسجد جامع ورامین سومین بنای مهم تاریخی آن حوزه متعلق به دوره ایلخانی ابوسعید استو این مسجد از نمونه های کامل مساجد چهار ایوانی بوده که نه تنها از لحاظ ساختمان عظیم و گنبد عالی آجری دارای مقام و منزلت صنعتی مهمی است بلکه بواسطه داشتن تزیینات فراوان کاشیکاری معرق و گچبری و کتیبه های تاریخی و انواع خطوط مختلف جز آثار مهم هنری ایران به شمار می رود،

 26

ساختمان مسجد در حال حاضر شامل بقایای سردر، طاقنمای اطراف، دو رواق شمال و جنوبی، شبستان و ایوان و گنبد عظیم آجری و بناهای جنبین شبستان است.

برجسته ترین قسمت تاریخی و تزیینی این جامع کتیبه کاشی معرق  سر در است که به خط ثلث ممتاز سیاه رنگ در متن لاجوردی نصب شده، بانی ساختمان مسجد ابوسعید بهاردرخان، ایلخان مسلمان مغول است.

 27

که در سال 722 هجری قمری به ساختمان این جامع همت نموده است. در شبستان مسجد ایوان رفیع آن تزیینات جالبی از زمان ساختمان آن باقی مانده که از لحاظ اشکال هندسی و ریزه کاری و ظرافت نقش و نگار کم نظیر است.

در داخل شبستان و در درون دو قاب آجری، لوحی از زمان شاهرخ بهادر تیموری نصب شده، که مورخ به سال 821 هجری قمری است. تکمیل و تعمیر جامع ورامین به شیوه اصلی و قدیم آن با نظارت فنی اداره کل باستان شناسی و فرهنگ عامه انجام شده است.

 

 

 

منبع: کتاب معماران ایران

بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

موضوعات مرتبط : هویت معماری   معماری معاصر    
عضو مرتبط : حسین سلطان زاده  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید