تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1179

پرسه در باغ خیال

باغ رویا ، وصف بهشت برین است
باغ رویا ، مثال عالم لاهوت است
و باغ رویا  ، وهم سبزی است که جان را تازه میکند
باغ رویا ، بستر حکایت های شیرین است
و «باغ» ، خیال شادمان زیستن است
و پرسه در قصیده ها و غزل ها و قصه ها ،
تصور «باغ» را زنده نگه میدارد .

تمثیل باغ ، کهن الگویی است که حیات  با آن آغاز میشود
و میعادگاه جهان پس از مرگ است
و هم پردیس زندگان
باغ ، تمثال اساطیری خوش بودن است

******

کدام سرو و کدام مزرع سبز و چمن
کدام جوی عسل
کوشهد شیرین گل ، کو جام و ساغر و کو وصف یار

 

******

 

«باغ » را ، سلاطین ، از اوج خیال به زیر کشیدند ، به زمین آوردند
جوی ها در آن روان ساختند ،
گل ها وریاحین در آن رویاندند
و درختان سرو و سپیدار و اقاقی در آن نشاندند
کوشک ها در آن انداختند
و عمارت ها در آن کردند
دیوارها از پشته و خشت و خار
در چارسویش افکندند و
چاه زنخدان و غنچه لب یار را ،
چشیدند و می ، در ساغر انداختند 
مائده های رنگارنگ  باغشان را دیدند و بوئیدند و خوردند
و نوای بلبلان شنودند
باغبانان ، به چوب و فلک بستند و
معماران ، لای جرز نهادند
شاعران ، به مدیحه سرائی فرا خواندند .

تسمه از گرده خلایق کشیدند
و درهای باغ ها را بسته نگه داشتند
مگر ، برای مدیحه گویان که «دیوان ها» از وصف باغ انباشتند
و غزل ها ، که در اوصاف این بهشت زمینی سرودند

******

باغ ، همچنان در خیال و قصه های « مردم » ماند
آنان درختان مثمر را تنگاتنگ هم کاشتند
تا بار دهد و روزی ، سر سفره ها شان آورد .

چوبش را ، در و پنجره ساختند و الوارش را ، بر بام نشاندند
و همچنان باغ خیالشان ، همان الگوی بهشت بود
و نقل شبهایشان ، « باغ برین»
پرسه در سایه ی شاخسار سربرکشیده ی فراز کوچه باغ ،
رسم و راه روزمره زندگی بود
و «باغ خیال» ، آنسوی دیوار ،
هماره ، تختگاه شاهان و حاکمان

******

 

روزگاری گذشت تا «تجدد» آمد
سلاطینی رفتند و سلاطینی آمدند
و هرازگاهی ، در باغی ، جابه جای این سرزمین گشوده شد
و این رونمایی «باغ ایرانی » بود که همگان آنرا دیدند

******

ما ، در باغ نزیستیم
ما تمثالی زمینی از «باغ خیال» را ، فقط دیدیم
قریب یک قرن فقط دیدیم و هنوز می بینیم
آنچه با عنوان «باغ ایرانی» می خوانیمش
تنها تصویری از باغ بهشت است
که در بوستان ها و گلستان ها و غزلیات و قصائد
جاخوش کرده وامروز ، ما ،
میرات دار معدود باغ هایی هستیم
که از دیر باز تاکنون تنها در کنار دیوارش پرسه زده ایم
به آن نگاه کرده ایم
از آن عبور کرده ایم
و امروز به حیات دوباره اش  می اندیشیم

******

«باغ» را باز ، نگاه کنیم
در شعرهامان بخوانیمش
و در یادها و قصه ها زنده نگه داریم .

                                                                                                                       

حبیب اله شیبانی - 93/2/31

 

موضوعات مرتبط : باغ ایرانی    
عضو مرتبط : حبیب اله شیبانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید