Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1819

چارچوب های معماری پایدار

(مقالات گذشته -فروردین 1386)

همگن بودن با محیط . ساختار بیولوژیکی . معماری بیولوژیکی

معماری پایدار جواب معمارانه ای است که :

 • زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن ها را در حال و آینده در درجه اول اهمیت قرار می دهد.
 • درساختار آن مصالحی به کارگرفته می شود که چه در هنگام تولید یا کاربری و تا حتی در زمان تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشد .
 • درحدامکان از مصالحی که از محل تولید بدست میاید استفاده شود .
 • پیشبینی مصرف حداقل از منابع انرژی سوختی و حداکثر استفاده از نیروهای خورشیدی و استفاده از سیستم های گرمازا با حداکثر بازدهی و حداقل تخریب محیط زیست.
 • بهبود دادن به زندگی و سکونت انسان ها و کلیه موجوداتی که در آن محیط زندگی می کنند و حداکثر ارتقای بهبود و راحتی زندگی از نظر فیزیکی و روانی در محیط زیست.

در جهت راهبرد فوق می بایستی به کلیه عوامل متشکله محیط زیست توجه کامل داشت و پایداری را شامل: کشاورزی پایدار، محیط زیست پایدار، معماری پایدار، همسایگی دیگر موجودات پایدار، تجارت پایدار، ارتباطات پایدار، آموزش و پرورش پایدار، تعلیم و تربیت پایدار، سیستم های مراوده مالی و پولی پایدار. کار پایدار، روحیه انسان های پایدار، نشریات پایدار، تغذیه پایدار، تکنولوژی پایدار، توریسم پایدار،دهکده های اکولوژیکی پایدار، دهکده های اکولوژیکی دایمی پایدار و بالاخره کل زندگی دانست.

در این راستا محله و شهروندی انسان ها را به محله های فامیلی خودیار و خودکفا که در نهایت همبستگی با دیگران می باشد تبدیل نمود .

درک مفهوم معماری پایدار به هیچ عنوان منفک و بدون آغاز از درک مفهوم معماری و پایداری به صورت مجزانیست.


می بایستی معماری را وسیله ای غیر قابل انکار برای زندگی و نه فقط ساختن بلکه مجموعه ای از تفکر عملکرد و مصرف دانسته و ساختارهای معمارانه را نه فقط جهت استفاده فیزیکی بلکه روانی والای روحی و پایداری به عنوان هنر زندگی اجتماعی و تعادل در موجودیت و هماهنگی سیستماتیک در این تعادل که همگنی و تداومی از طبیعت محیطی داشته و نه فقط زندگی در اجتماعی سه بعدی که از علوم و فنون پیروی می نمایند بلکه انرژی و نیرویی مافوق که در هر انسانی وجود دارد می بایستی در این زندگی به عنوان کیفیتی که هر هنگام قابل درک نیست مورد توجه و مفهوم آن مغزها را متفکر سازد.

Memarie -payedar -1

اصل هارمونی و هماهنگی درهم آمیخته میان انسان ها و طبیعت باعث نیرویی مثبت می گردد و بالعکس اختلاف و جدایی و سعی در سبقت بیهوده از دیگران و در نهایت از طبیعت محیط باعث زدودن و انهدام این نیرو می گردد.

هنگامی می توان به معماری پایدار اطلاق نمود که سیستم هارمونی محیط دنیایی را تضمین نماید که بدین معنی که آنچه که ضامن حقوق در کلیه مقیاس ها و مفهومات سیستم های آنتروپولوگ یا طبیعت باشد می تواند در راستای داشتن محیطی پایدار انسان ها را یاری کند. بدین ترتیب می توان گفت که پایدار معماری است که بطور عموم برای زندگی و موجودیت آن احترام قائل شود و این معماری زندگی را نه فقط در مقیاس آنتروپولوژی و طبیعی و نه فقط در مقیاس موضعی و آنی بلکه در کلیه مقیاس ها و آنچه زندگی و محیط دنیای آن است ، مورد توجه و اهمیت قرار دهد.

معماری پایدار. زندگی در طبیعت و با طبیعت است

مفهوم معماری پایدار به عنوان (وسیله ای سیستماتیک دنیایی) مفهوم معماری را به سوی نه تنها هنر سکونت بلکه بطرف( هنر سکونت طبیعت) بترتیبی که شناخت طبیعت بدون آن امکان تعریف اش را دشوار می سازد و (هنر سکونت طبیعت با طبیعت) است که می تواند پایداری را تعریف نموده و بدین ترتیب قدرت ضمانت فضایی آن را ممکن می سازد و این فقط در زمان خود پایان نیافته بلکه امکان ایجاد فضای دنیا و آینده را مهیا می سازد.

معماری و طبیعت بایستی آینده همگنی را دارا بوده و امکان موجودیت با یکدیگر را فراهم آورند و از این رو معماری نمی تواند صرفا ساختن سریع و در هر مکان و بدون در نظر گرفتن احتیاجات و امکانات طبیعت موجودیت یابد.

پس از این رو معماری نبایستی فقط وسیله ای جهت تنازع بقا و موقتی مطرح گردد بلکه موجودیت و انعکاس آن در زمان و مکان برای آینده بوده و به هیچ عنوان نبایستی فقط عملکرد خود را دارا باشد و بایستی محل و جایگزینی عملکردی آن شرایط موجودیت اش را توجیه نموده و امکانات جدید و تازه ای را جهت زندگی و سکونت فراهم آورد.

بدین ترتیب می توان گفت که اگر معماری فقط در جهت ساختن و پرکردن فضای محیط حرکت نماید باعث بوجود آمدن معماری ناپایداری خواهد شد که فقط فضاهایی جهت انزوا و فرار از طبیعت فراهم آورده و انعکاس و نتایج آن طبیعی ناپایدار و غیر قابل زندگی برای موجودات و انسان ها را مطرح خواهد ساخت.

می بایستی توجه داشت که معماری پایدار واقعی نبایستی فقط در جهت مقابل و عکس نحوه ساخت و دخل و تصرف در طبیعت به طریق دیدگاهی فلسفی یک طرفه گام بردارد بلکه همان طوری که سعی در گفتار شد ضامن ساختارهایی هماهنگ در دنیای طبیعت و انسان باشد چون انسان نیز جزیی لاینفک از آن می باشد .

در راستای مطالبی که مطرح گردید می توان در جهت طراحی برای یک معماری پایدار اشاراتی عینی و قابل لمس تر به صورت ذیل عنوان نمود:

 • توجه به کلیه مطالب و ساختارهایی که در آن سعی در جهت طراحی معماری پایدار مطرح و پیشنهاد گردیده است
 • مسکن+آفتاب و فضای سبز
 • دیوارهای سالم جهت مسکن سالم
 • شناخت مفهوم ساختمان مریض
 • سقف ها با قابلیت تهویه طبیعی
 • جمع آوری و استفاده از آب های باران
 • بهبود سرویس های بهداشتی و سیستم های تاسیساتی
 • بهبود سیستم های گرما و سرماساز
 • عایق کردن ساختمان ها با بوجود آوردن بدنه و سقف ها با لایه های مجوف هوا
 • طراحی و ساخت صحیح درب و پنجره به عنوان رابطه داخل و خارج ساختمان
 • نحوه نورگیری صحیح فضاهای زندگی با کمترین ضایعات مانده از سوخت
 • حداکثر استفاده از منابع انرژی طبیعی (خورشیدی تحرک باد و غیره)
 • سیستم های گرمازای خورشیدی
 • جایگزینی صحیح وسایل خنک کننده و غیره

و در خاتمه باید گفت که اصولا پیشرفت پایدار است که می بایستی مورد توجه همگان قرار گیرد.

 

بررسی و نوشته: ایرج شهروز تهرانی

روزنامه اعتماد ملی - شماره 341-فروردین 1386

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

موضوعات مرتبط : معماری پایدار    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید