تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :811

چه کسانی جانوران را می آزارند؟

در سرزمینی که شاعر بزرگ حماسه سرای آن، که کاخ بلند نظم او از پهلوانان و سرداران و شجاعت و بزرگی مالامال است، سرانجام عصاره حکمت ایرانی را در این بیت خلاصه می کند که:

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است

چرا باید مرتب ار آزار و شکنجه و کشتن جانوران بیگناه بشنویم؟ این بزهکاران که برخلاف آیین جوانمردی به قتل جانوران زبان بسته بیگناهی که کاری با کسی ندارند، مشغولند، چه کسانی هستند؟ می دانیم که در آیین حیاتبخش اسلام شکار جانوران به عنوان تفریح و سرگرمی حرام است.

می دانیم که طبق قانون، شکار جانوران کمیاب و در معرض انقراض ممنوع است و اکنون تقریبا همه گونه های جانوری در ایران در معرض انقراض قرار گرفته اند، با این همه چرا هنوز اخبار دلخراش کشتار جانوران بی پناه در معرض انقراض را میشنویم؟ در کشوری که جمع وحوش آن را اعم از چرنده و درنده در حدّ 200 هزار تخمین زده اند، چرا دو و نیم میلیون تفنگ شکاری در دست افراد است؟

چرا محیط بانان از امنیت لازم برای مقابله با این گروه قانون شکن که مرتکب فعل حرامی نیز می شوند، برخوردار نیستند؟ حفظ محیط زیست برای ما ایرانیان که با کمبود آب و زمین حاصلخیز و جنگل و مرتع روبرو هستیم، حیاتی است و به همین نحو قوانین سختگیرانه برای از بین بردن برندگان محیط زیست لازم است. البته دگرگون کردن نگرش و بینش بزهکاران که منجر به تغییر رفتار بیرحمانه و سبعانه آنان شود و به اصطلاح کارهای فرهنگی، لازم است، اما برای این که همین ذخیره ناچیز آفریده های باشکوه اما آسیب پذیر خداوندی باقی بمانند، کارهای فرهنگی نیز ضروری است.

انسان سالم از نظر روانی که در محیطی آکنده از مهر و دوستی و احترام پرورش یافته است، این دیدگاه را نسبت به انسانهای دیگر و همه موجودات اعم از جاندار یا بیجان اعمال می کند. اما کودکی که در محیط خشونت و بی مهری و خشم و پرخاش و تحقیر پرورش یافته باشد، آنچه را آموخته است -که جز دیدگاه و رفتار منفی نیست- نسبت به دیگران هم به کار می برد، با کینه و خشم نسبت به انسان های دیگر رفتار می کند، جانوران را می آزارد، شاخه ها را می شکند، گلها را از ریشه در میآورد، آثار تاریخی و هنری را تخریب می کند، تلفن های عمومی را می شکند، بر در و دیوار و خودروها خط می کشد، واژه های زشت بر دیوار می نویسد، دروغ می گوید، فریب می دهد، با زیبایی و مهربانی بیگانه است.

او یک موجود ضد اجتماعی است که تمایلات جامعه ستیز دارد. 75 درصد زندانیان را افراد جامعه ستیز و ضد اجتماعی تشکیل می دهند. با توجه به تمایلات پرخاشگرانه این افراد، اگر وجود این اختلال در مشمولان خدمت وظیفه عمومی هنگام معاینات پزشکی معلوم شود، آنان از خدمت محروم می شوند و در کارت معافیت نیز قید می شود، زیرا این افراد هیچگونه دلبستگی به قوانین اجتماعی ندارند، دروغ می گویند، جعل و تزویر می کنند، قادر به حفظ شغل نیستند، قادر به برنامه ریزی برای آینده نیستند، رفتارهای آنان پیش بینی ناپذیر است، به شدت پرخاشگرند، اهمیتی برای امنیت خود و دیگران قائل نیستند، به عهد خود وفا نمی کنند، قادر به همدلی و هم حسی با انسان های دیگر و موجودات زنده نیستند. هر چیز را فقط وسیله ای برای ارضای خواست های خود که جنبه مادی و غریزی دارد می دانند. تجاوز جنسی، ضرب و جرح، تخریب و به کاربردن اسلحه برای مقاصد تبهکارانه از جمله اعمال آنان است. اکنون تصور کنید اسلحه شکاری نیز به دست این گروه بیفتد، مصداق مثل «تیغ در کف زنگی مست» خواهد بود.

از آنجا که با این افراد در کودکی با خشونت و تحقیر رفتار شده است خود را حقیر و ناتوان می بینند، برای این که این احساس ناخوشایند تحقیر و ناتوانی را ولو به طور موقت برطرف کنند. خود را با مهاجم همانند می کنند. یعنی می کوشند شبیه کسی شوند که آنان را مورد تحقیر و آزار قرار داده است. بنابراین با دیگران با تحقیر و خشونت برخورد می کنند و تنها در برابر افراد ضعیف تر احساس قدرت می کنند. بنابراین زنان و کودکان قربانیان اصلی آنان هستند، آنان را مورد ضرب و جرح و شکنجه و تجاوز قرار می دهند، یعنی همان اعمالی که در کودکی با آنان شده است. جانوران خانگی، سگ، گربه و پرندگان از جمله اولین قربانیان آنها هستند. به این ترتیب می خواهند خشم خود را بیرون بریزند و جبران کنند. به علت احساس ضعف درونی که دارند، تمایل زیادی به داشتن اسلحه اعم از سرد و گرم با خود دارند. داشتن اسلحه به آنان احساس قدرتی را میدهد که در حالت عادی فاقد آن هستند. برای اینکه به خود ثابت کنند که خیلی هم حقیر و ناتوان نیستند عربده می کشند، نفس کش می طلبند و تهدید می کنند، اما در برابر کسی که احساس می کنند از آنان قویتر است، به شدت مرعوب می شوند، خواه فرد ضداجتماعی دیگری مانند آنان باشد و یا مامور قانون باشد. گاهی برای فرونشاندن کینه خود نسبت به زندگی و زیبایی به شکار جانوران می روند و خونریزی را دلیل شجاعت خود می دانند، در حالی که کشتن جانوران با اسلحه دورزن دوربین دار یا با تجهیزات و خودروی بیابانی و نورافکن و تور و غیره نشان دهنده حدّ اعلای ضعف و نکبت آنان است.

زمانی جدال با جانوران می توانست حکایت از شجاعت و قدرت کند که فرد با دست خالی به جنگ شیر و ببر و پلنگ میرفت، نه این که چون موجود ترسویی از دور جانور باشکوهی را که هیچ کاری به کار او نداشته است آماج قرار دهد و گاه با قساوت و سنگدلی او را شکنجه و زجر کش کند، زیرا وجود نامیمون این شکارچی فقط در این حالات است که از احساس ضعف و حقارت شدید اندکی رها می شود.

این افراد نیازمند ارزیابی های روانپزشکی و درمان عمیق هستند و در صورت عدم درمان باید در بیمارستان های با ضریب امنیتی بالا نگهداری شوند. آن کس که جانوران را به راحتی می کشد، انسان ها را نیز به راحتی از بین خواهد برد، اسلحه ها را باید از این افراد گرفت و برایشان شناسنامه بزهکاری تهیه کرد، تا جهان زندگی و زیبایی و لطافت بتواند دمی به آسودگی نفس بکشد.

به خاطر داشته باشیم عامل عمده ای که سبب نزول شدید محبوبیت «خوان کارلوس» پادشاه اسپانیا و منجر به کناره گیری او شد، رفتن او به آفریقا و شکار فیل و عکس گرفتن او با جسد این فیل بی آزار بود. مردم اسپانیا به حق گفتند این فرد که برای زندگی موجودات زنده ارزش قائل نیست و میلیون ها هزینه ای را که می توانست در راه گسترش دوستی و زندگی به کار رود صرف کشتن یک جانور زبان بسته کرده است، چگونه می تواند رئیس یک مملکت باشد؟

البته فساد مالی خانواده سلطنتی اسپانیا هم در این مورد نقش داشت، اما موضوع همین است که این موضوعات به ظاهر متفاوت همه در واقع به یک نکته اشاره دارد: شخصیت ضد اجتماعی که فریب می دهد، می دزدد، دروغ می گوید و نسبت به انسان ها و جانوران بیرحم است. اسلحه ها را باید از این افراد گرفت و حقارت و ناتوانی آنان را به مردم و به خودشان نشان داد و زره خشونت و بیرحمی را که برای پوشاندن ضعف و ترس خود، تن کرده اند، از تنشان خارج کرد، و البته باید به مداوای آنان زیر نظر روانپزشکان پرداخت.منبع: روزنامه اطلاعات شماره 25937 - 15 مرداد 1393
برررسی و نوشته: دکتر فرید فدایی- مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

 

موضوعات مرتبط : محیط زیست    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید