Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1418

معرفی کتاب نگاهی نو به تخت جمشید با تکیه بر اوستا و مراسم آیینی مذهبی

پژوهشگر و نویسنده :  خوبچهر کشاورزی

چیدمان کلامی عنوان  کتاب ، نو بودن دیدگاهی را به سازه های عظیم و ساختار بنای  تخت جمشید  تاکید می کند که سال هاست، شرق شناسان با دید گاه های علمی و یا شخصی خود درباره آن ها ابراز نظر کرده اند و به تجزیه و تحلیل آن پرداخته اند.

خواننده در ابتدا با دیدن روی جلد می تواند باخود فکر کند که: ممکن است این یک شگرد باشد برای جلب خواننده ، و یا در صورت دیگر ، این که واقعا دیدگاهی "نو" است که ابراز آن درخور یک جسارت به معنی واقعی نو بودن ،  یعنی "تازه بودن ، تکان ، جنبش".

نویسنده خود در مقدمه کتابش می نویسد: "این بررسی ها به منظور کشف بیشتر حقایقی ملموس و آزمودن اصالت کافی بنای تخت جمشید با محک اوستا، برای اثبات ایرانی بودن این مجموعه به عنوان یک دربرگیرنده تشخص ایرانی و ارائه کننده آن بوده است و به موازات نیز خواهیم دید که باور و فرهنگ ، در گذر زمان چگونه در هم تنیده و به تاریخی بشری و جهانی تبدیل شده".

وبا وجودی که اذعان دارد بخش کوچکی از این بنای عظیم را مطالعه تجزیه و تحلیل کرده است ( تچر و کاخ سه دروازه) ولی در همان مختصر هم این چنین می خوانیم: "خواهیم دید که نتایج به دست آمده از رفتارهای اجتماعی و فردی در عصر هخامنشیان در اغلب موارد آنچنان از بار هم پوشی اصالت باورهای مذهبی با رفتار شخصیت ها و کاربران کاخ تخت جمشید سرشار می شوند که شاید در این عصر باور نکردنی به نظر بیایند. مسئله پر اهمیتی که به سادگی از کنار آن نمی توان گذشت".

اگر باور داشته باشیم که گفتار و کردار و زندگی روزانه بشر هر زمان، تحت تاثیر اندیشه های مسلط  ، در آن عصر است وبیشتر این اندیشه ها از فلسفه و فلاسفه مایه می گیرند (اندیشه ، گفتار ،کردار) ، پس معرفتی که به قیمت "انسان زدائی" نبوده و هخامنشیان به خصوص کورش و داریوش با اندیشه های گاتهائی و اوستائی ، پرچم دار آن بوده اند . آن گونه که توجه آنها به فعالیت های صرفا بشری ، یعنی علم و سیاست و اخلاق و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ وانواع و اقسام امور اجتماعی و کشورداری وحتی روان شناسی (آزاد گذارن قبائل مختلف به رفتار های بنیادینشان و حتی حمایت از آنان) معطوف بوده که بنا به شواهد تاریخی ، توسعه  همه جانبه عظیمی را به وجود  آورده اند به وسعت یک امپراطوری بزرگ ، بسیار قابل تامل است و باید گفت که تا کنون توجهی به آن نشده.

پس بیندیشیم و هشیار باشیم که واقعیت شهرت هخامنشیان ، یک حادثه در تاریخ ایران نبوده  که به سادگی از کنار آن بگذریم.   به همین دلیل است که نویسنده سعی دارداز طریق نشانه ها ، یعنی معماری و سنگ نگاره ها ، سیرو سلوک آن ها را که به وضوح خواهان معرفی خود و نشان دادن چگونگی راه رستگاری تا حد جاودانگی (امرداد) که همگی این ها، منتج به نشانه روی بیننده بر یک "اندیشه" می شده ،  رمز گشائی کند و کاربری دو بنای تچر و سه دروازه را که با اتکا به دانش نجومی و مراسم آئینی بنا شده را ، به خواننده بشناساند که بسیار با آن چه تا کنون توسط مستشرقین بیان شده متفاوت است.  رویکردهای تامل  برانگیزاز ویژگی های این پژوهش است.

"کاخ با شکوه تخت جمشید تجسم باور مذهب ایرانی (زردشتی)هخامنشیان است". و این بیانیه در راستای رد انتساب تشابه نگاره ها با تمدن های غیر ایرانی است که مستشرقین پیشین سعی در بزرگ کردن آن داشته اند . و در نهایت ، یافتن تنگاتنگی باورهای مذهبی وتجلی آن در سنگ نگاره های تخت جمشید و معماری آن، همراه با مستندات اوستائی و باور و عمل به آن ،  همان دیدگاه نوین نویسنده است که می خواهد خواننده را به این آگاهی برساند  که تخت جمشید فقط یک بنا نیست بلکه دلیل و نشان و چگونگی  اندیشه ایست که بدون در نظر داشتن این که چه کسی هستی و چه کاره ای ، به واسطه آن "اندیشه" به رستگاری می رسی.  فلسفه بحران های گذار آدمی در راه نیک شدن (اندیشه ، گفتار ، کردار) و تا رسیدن فره وهر او به  "خاورافخشیا"  ( یکی ازصد و یک نام خدا) به معنی" نورالانوار" ، که انتخاب راه زندگی درست و به هنجار را بنا به وعده اهورامزدا ،این چنین سرانجامی است.

خواندن این کتاب شاید بتواند راه های نوینی را بگشاید که اگر آنها را بازشناسی ،هرگاه گذرت به تخت جمشید بیفتد ، گاه باز گشتن ، در می یابی ، دیگر آن آدمی که می رفت، نیستی.

عضو مرتبط : خوبچهر کشاورزی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید