تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1246

کلامی به مناسبت هفته پژوهش

امروزه اهمیت پژوهش و تحقیق در تمام جوامع انسانی روشن و بدیهی است . ولی میزانی که هر کشور به این امر اختصاص می دهد متفاوت است به عنوان مثال پس از سوئد فنلاند در رتبه دوم قرار دارد كه چيزي بيش از 5/3 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده است. در ميان كشورهاي آسيايي ژاپن همچنان به عنوان پيشتاز در تحقيق و توسعه حركت مي نمايد و 15/3 درصد از درآمدهاي سالانه خود را به اين امر اختصاص داده است. چين به عنوان بزرگترين اقتصاد آسيايي 31/1 درصد از درآمد ساليانه خود را صرف تحقيق و توسعه مي نمايد. سهم تحقيقات در اتحاديه اروپا از توليد ناخالص داخلي نيز چيزي حدود 2 درصد مي باشد. در جنوب شرق آسيا نيز مالزي كه برنامه نهم توسعه خود را برمبناي توسعه انساني قرارداده و توجه ويژه اي در آن به تحقيق و توسعه مبذول داشته هزينه اي معادل 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي خود براي اين امر در نظر گرفته  است. كارشناسان با بررسي بودجه هاي اختصاص يافته به امر تحقيقات در دو قطب تحقيقاتي جهان يعني آمريكا و اروپا اظهار مي دارند كه اختلاف بين سهم 9/1 درصدي بودجه تحقيقاتي در اروپا و سهم 7/2 درصدي آمريكا رقمي معادل 120 ميليارد يورو در سال را بالغ مي شود كه اين امر به ايجاد شكافي عميق در بلند مدت ميان اين دو مركز تحقيقات جهان منجر خواهد شد كه اين خود نيز بر اشتغال در بلند مدت بسيار اثر گذار است. البته در ايران وضع قدري با ديگر كشورها متفاوت است به طوري كه بودجه اختصاص يافته به تحقيقات در ايران تنها حدود 6/0 درصد توليد ناخالص داخلي مي باشد كه البته بر اساس برنامه چشم انداز بيست ساله بايد به رقمي معادل 25/1 درصد مي رسيد. اين درحالي است كه برخي بر اين عقيده اند كه بودجه تحقيقات طي سالهاي اخير نه تنها رشد نداشته بلكه كاهش نيز يافته است.

در هر حال همانطور که در آمار و ارقام بالا واضح است ایران از نظر اختصاص منابع و نیرو به امر پژوهش هنوز به وضع معادل با کشورهای پیشرفته و حتی در حال پیشرفت نرسیده است و مسیری طولانی در پیش دارد . تحقیقات پایه بسیاری از فنون و علوم می باشد که تساهل در این امر موجب عقب ماندگی و وابستگی به کشورهای دیگر می گردد و این امری است که هر ملت آزاده و غیر وابسته ای از آن گریزان است.

غیر از مسائل مالی برای تقویت تحقیق و پژوهش در هر کشور ارتقاء "فرهنگ تحقیق و پژوهش" نیز بسیار مهم است . بدون ارتقای این فرهنگ و حس نیاز به انجام پژوهش و تحقیق هیچ بودجه کلانی راه به جایی نخواهد برد و این عامل چیزی است که در کشور ما و مخصوصا در جمع دانشجویان و دانشگاهیان باید تقویت گردد.

 اگر دانشجویان در بدو ورود به جامعه دانشگاه و یا حتی قبل از آن در دوران دانش آموزی با دانش پژوهش و علاقه تحقیق عجین شوند مسلما نیرویی بسیار عظیم برای به حرکت درآوردن  چرخ تحقیق خواهند بود و دست آوردهای بسیار گرانمایه ای در خصوص به دست خواهد آمد . قاعدتا دانشجویی که دارای این تفکرو خط مشی باشد در کل دوران حرفه ای نیز همین رویه را خواهد داشت و بنظر من یک مانع اساسی در مسیر پژوهش و تحقیق از بین خواهد رفت.

شاید اگر به هر دانش آموز تازه واردی از همان بدو ورود به عرصه دانش آموزی به درستی تفهیم گردد که "توانا بود هر که دانا بود" یک گام بسیار اساسی برای ایجاد یک جامعه فعال و پویا در طلب دانش و علم باشد!

 

نسیم ایران منش

موضوعات مرتبط : پژوهش در ایران    
عضو مرتبط : نسیم ایران منش  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید