در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۲۹۸ درحالی‌که جنبش در میانه فعالیت‌های خود قرار داشت، بریگاد قزاق به رهبری کلنل استاروسلسکی به پایگاه‌های میرزا‌کوچک‌خان جنگلی حمله کرد که طی آن گروهی از جنگلی‌ها تسلیم شدند و گروهی نیز به جنگل‌های فومن پناه بردند. در این حمله قوای میرزا متحمل شکست سختی شد و کلنل استاروسلسکی از طرف احمدشاه به دریافت یک گردنبند مروارید و نشان و حمایل آبی مفتخر شد. البته این پیروزی دیری نپایید و به‌زودی قزاق‌ها شکست سختی خوردند و ناچار به عقب‌نشینی شدند. در آن زمان گفته می‌شد که این عقب‌نشینی با هماهنگی سفیر انگلستان صورت پذیرفته است. ولی سفیر بعدها این شایعه را رد کرد. گروهی نیز معتقدند که این شکست در نتیجه تبانی با قوای جنگل بوده است. این امر موقعیت شغلی استاروسلسکی را به خطر انداخت اما دولت مشیرالدوله به‌رغم فشارهای زیاد حاضر به عزل وی نشد تا آنکه در نهایت مدتی پیش از کودتای سوم اسفند، به فرمان احمدشاه و طبق نقشه وزیر مختار انگلستان از خدمت منفصل شد.