مقالات معماری و شهرسازی

شهر آئینه من استشهر آئینه من است

بیژن علی آبادی : درابتدا به چند نكته در مورد شهر پرداخته وپس از آن عملكرد شهرو شهروندي بيان خواهد شد . شهروندان كيست / كي در شهر زندگي ميكنند / كي در شهر تحصيل ميكنند / كي در شهر كارميكنند / كي در شهرتفريح و گردش ميكنند و بالاخره كي در شهر .... وليكن برخي اوقات نميدانند كه سرنوشت آنها / آينده آنها وبازتاب زندگي آنها در شهر جه ميباشد...

 
زیبایی شناسی و سیر آن در اسلامزیبایی شناسی و سیر آن در اسلام

وهاب مشهدیان : فلسفه هنر به چیستی و چگونگی هنرها می پردازد و در پی آن است که در این زمینه به مفاهیم روشن و صریح دست یابد و به همین دلیل هم مفاهیم اساسی هنر را ارزیابی می کند تا به نتایج واقعی درباره هنرها، ارزش زیبایی شناختی، بیان و مفاهیم دیگر برسد و در حقیقت، زیبایی شناسی نیز بررسی فلسفی زیبایی و ذوق است. در این زمینه مفاهیمی همچون زیبایی، زشتی، جمال و کمال، عالی و ظریف، ذوق و نقد، هنرهای زیبا، لذت حسی، دلربایی و افسون بررسی می شود.

 
تحلیل مفهوم زیبایی و سنتتحلیل مفهوم زیبایی و سنت

علی اکبر جهانگرد : سنت گرایان عموماً از نوعی زیبایی در آثار هنری یاد می کنند که شانی وجودی دارد و در تقابل با آن رشته از دانش است که با واژه aesthetics مشتق از واژه aesthesis یونانی به معنای حسی است. زیبایی شناسی جدید از قرن هجدهم و بواسطه مباحثات فیلسوف آلمانی یعنی بومگارتن در کتابش به نام Aesthetics مبتنی بر نوعی از دانش است که حول محور شناخت زیبایی مستقل از الهیات و علوم مابعدالطبیعه می تواند باشد.

 
تبیین معنای هنر دینی – معنویتبیین معنای هنر دینی – معنوی

فواد نجم الدین : درست است که فرآیند مدرنیسم، حرکت در جهت انفکاک وجوه مختلف فرهنگ بشر از یکدیگر است، به نحوی که هر وجه نافی سلطه وجه دیگر باشد. لیکن تفسیر این حکم به غایت شدن وجه دینی از هنر معاصر حکمی صحیح نخواهد بود. اسکروتن معتقد است که اصولاً ظهور وجه زیبایی شناختی اثر هنری در غیبت ادراک وجه دینی آن ممکن است و البته دلایل قابل قبولی نیز برای آن ذکر می کند؛ اما نکته آن است حکم او در ساحت معرفتی است و نباید ظهور وجه زیبایی شناختی و غیبت وجه دینی را به معنای هستی شناختی آن تعبیر کرد...

 
اصول زیبایی شناسی تمثیل سلیمان در قرآناصول زیبایی شناسی تمثیل سلیمان در قرآن

والری گونزالس : اصول و مبانی زیبایی شناسی قرآنی بسیار است، گاهی زیبایی شناسی انسان و گاهی زیبایی شناسی در یک بنای هنری و ... بررسی این اصول هم به ماهیت زیبایی شناسی یاری می دهد و هم قلمرو آن را در قرآن مشخص می سازد و معلوم می کند چه چیز موجب یکتایی این کتاب شده است. این بررسی در وجوه متنوع همچنان تا امروز ادامه دارد و چیزهای زیادی در مورد خلاقیت های هنری اسلامی وجود دارد که باید از منظر زیبایی شناسی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به بخشی از وجوه زیبایی شناسی در داستان سلیمان پرداخته شده است.

 
معماری از قضا ! معماری از قضا !

فرخ باور : شرح امروز معماری ما - شاید "شرح امروز پزشکی ما" با اقدامات اخیر وزیر بهداشت و سه قفله کردن قسم خوردگان بقراط و گذاشتن آژیر خطر بالای سرشان آسانتر باشد. سئوال اینجاست، در این لحظه باید شکر کنیم که پزشک نیستیم تا آبرویمان نرود، یا آرزو می کردیم کاش پزشک بودیم تا با بسته شدن راه زیرمیز، راه روشن اخلاق حرفه ای باز می شد.

 
معماری مدرن از ۱۹۰۰معماری مدرن از ۱۹۰۰

معرفی کتاب : نویسنده : ویلیام جی. آر. کرتیس - ترجمه : مرتضی گودرزی - ناشر : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) - سال نشر : چاپ اول ۱۳۸۲- چاپ چهارم ۱۳۹۳

 
شهر من آیینه منشهر من آیینه من

روزی پلنگی که راه و محل زندگی خود را گم کرده بود ناگهان به منزلی وارد میشود و خود را در اطاقی که دیواره های آن از آیینه پوشیده بود می یابد.
ناگهان متوجه میشود که بوسیله چندین پلنگ دیگر احاطه شده است و شروع به غریدن و نشان دادن دندانها مینماید " پلنگهای دیگر هم میغریدند و دندانها را با عصبانیت نشان میدادند...

 
شهر آئینه من است!شهر آئینه من است!

خوب چهر کشاورزی : یکی از شگفتی های ادبیات فارسی، برایم اینست که مجموع چند کلمه (در عنوان بالا ، چهار کلمه)،مفهومی چنان فلسفی را ببار می آورد که انسان را ناگزیر به کمک گرفتن از عرفا می کند ومن در حالی که سرشار از مشغولیت فکری، درباره "شهر آئینه من است" بودم، غزل شماره 355 از کتاب گزیده غزلیات شمس را هم می خواندم. ...

 
معماری پایدار مشتری نداردمعماری پایدار مشتری ندارد

آرزوافشارزاده : معماری پایدار را که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است شاید بتوان یکی از جریان‌های مهم معاصر به حساب آورد که عکس‌العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می‌رود. برای مثال، 50 درصد از ذخایر سوختی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود که این به نوبه خود منجر به بحران‌های زیست محیطی شده و خواهد شد.

 
از آشوب ادراک تا شناخت معماریاز آشوب ادراک تا شناخت معماری

معرفی کتاب : ویسنده : ساناز افتخار زاده - ناشر : موسسه علم معمار - انتشارات سیمای دانش - سال نشر : 1392

 
سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران

معرفی کتاب : نویسنده : دکتر وحید قبادیان - ناشر : موسسه علم معمار - سال نشر : چاپ دوم ۱۳۹۲

 

آنچه که شنیده بودم را دیدم. به زحمت طرف رودخانه رفتیم تا در کنار آن به سوی جنگلهای شمال برویم. به زحمت، زیرا بزرگراه، اتصال شهر را با کوه و جنگل قطع کرده. باید در طول آن به غرب رفت تا به دوربرگردان یا "بریدگی" رسید که خطرناک است و راه اتومبیل هایی را که به سرعت از روبرو می آیند قطع می کند...

 
شهر آینه من استشهر آینه من است

بارها این منظره مشاهده شده است که دستی از اتومبیلی که در خیابان در حال راندن است بیرون می آید و مشتی آشغال از ماشینش بیرون می ریزد تا اتومبیلش تمیز بماند و هیچ فکری هم راجع به خیابانی که با زباله های او آلوده شدن را نمی کند...

 
سیرت تاریخی تهران - قسمت سوم سیرت تاریخی تهران - قسمت سوم

بعد از فوت كريم خان زند، آقا محمد خان قاجار به همراه 14 تن از بستگان خود، از شيراز فرار كرد. نخست خود را به شاه عبدالعظيم رسانيد و قول داد كه در ميان اهل و قبيله خود باز مى‏گردد. ليكن در خفا عدّه‏اى سوار به دور خود جمع كرد و بعد از چندين جنگ، غفور خان حاكم شهر را مغلوب نمود و تهران را به تصرف خود درآورد. آقا محمد خان قاجار در سال 1210 ه .ق تهران را پايتخت خود قرار داد و تهران را دارالخلافه ناميد...

 
سيرت تاریخی تهران - قسمت دومسيرت تاریخی تهران - قسمت دوم

نگارتده بمنظور نگارش اين مقاله از يادداشت ها و مقالاتت مربوط به تهرات در سايت هاي مختلف استفاده نموده و با توجه به اينكه اين موضوع بسيار مفصل از نطر مطلب بود ونمي توانست در يك مقاله تمامي موارد ذكر شود لذا موضوع مقاله در سه مقاله به رشته تحرير در مي ايد . شايان ذكر است كه رويدادهاي تاريخي توسط هر نويسنده اي متفاوت است كه اگر مغايرتي برخي مطالب ذكر شده با دانسته هادارد فقط به دليل تعدد مدارك است .

 
سيرت تاریخی تهران - قسمت اولسيرت تاریخی تهران - قسمت اول

نگارنده بمنظور نگارش اين مقاله از يادداشت ها و مقالاتت مربوط به تهران در سايت هاي مختلف استفاده نموده و با توجه به اينكه اين موضوع بسيار مفصل از نظر مطلب بود و نمي توانست در يك مقاله تمامي موارد ذكر شود لذا موضوع مقاله در سه مقاله به رشته تحرير درمي ايد . شايان ذكر است كه رويدادهاي تاريخي توسط هر نويسنده اي متفاوت است كه اگر مغايرتي برخي مطالب ذكر شده با دانسته ها دارد فقط به دليل تعدد مدارك است .

 
رابطه شهر و شهرونديرابطه شهر و شهروندي

واژه شهروند Citizenship از مشتقات شهر (City) است و به حقوق افراد يك جامعه (روستا-شهر-كشور) و حس عضويت فرد در جامعه گسترده تأكيد دارد. در بسياري از كشورها شهروندي با تابعيت كشور همراه است و شهروند كسي است كه تابعيت كشور مزبور را داشته باشـد. امّا در برخي از كشورهاي پيشرفته، شهروندي شامل همه كساني مي‏شـود كه در آن كشور زندگي مي‏كنند...

 
آنکه بمن آموختآنکه بمن آموخت

بیاد استاد سیحون - آدم وقتی که دانشکده را تمام میکنه یعنی فارغ التحصیل میشه مخصوصا اگر دانشجوی معماری باشه فکر میکنه که دیگه هیچ غصه ای نداره ودیگه هرکاری دلش میخواد میتونه بکنه . برای من که اینطوری بود . یعنی اینطوری فکر میکردم ولی اینطوری نشد ...

 
شهر آینه ماست؟شهر آینه ماست؟

نوشته اند که شهر تاریخ منجمد مردمان است و با دیدن شهر می توانیم به فرهنگ و سنن و رسوم مردمان پی ببریم ،نمی دانم آیندگان وقتی شهر امروز ما را ببینند در مورد ما چه فکر می کنند ، چه برداشتی از ما و مردم این دوره خواهند داشت مسلما برداشت مناسبی ندارند ، اگر بخواهیم کمی خودمان را جای آنها بگذاریم و از ورای تاریخ به تهران امروز نگاه کنیم ، چه می بینیم ...