مقالات معماری و شهرسازی

تصویر یک آرزوتصویر یک آرزو

مهرنوش محمود زاده خلیلی : هنگامی که واژه «شهر» را به کار می بریم، نه با دیدن شهر تنها با شنیدن آن واژه، یعنی چیزی غیر از خود «شهر» تصوری از ان در ذهنمان پدید می آید. البته هنوز نمی دانیم چگونه شهری است، چه اندازه ای دارد و با چه قدمتی است...

 
تحولات شهر جلفاتحولات شهر جلفا

محمد باقر کبیر صابر : تحریر تاریخ شهر جلفا اندکی سخت است، زیرا که غیر از شهر جلفای کنونی، سکونتگاهی دیگر در اعماق چند صد ساله تاریخ، به همین نام و در همین حوالی موجود بوده؛ که علی رغم آبادانی اولیه، اینک کمتر آثاری از آن به جای مانده است...

 
تحلیل مفهوم شهرتحلیل مفهوم شهر

سیروس باور :‌ شاید منطقی¬تر باشد اول روشن کنیم منظور از واژۀ «مفهوم شهر» چیست. در حقیقت تا چه اندازه برای شناخت پارامترها و متغیرهایی که «شهر» را تعریف می¬کنند به آن وارد شویم. تحلیل هر یک از این پارامترها مثل عوامل انسانی، فیزیکی، زیست محیطی، جغرافیایی و تاریخی، خود مسائل متعدد و مختلفی را در بر می گیرد که به شهر هویت های مختلفی می دهد...

 
چالش هویت در شهرهای جدیدچالش هویت در شهرهای جدید

محمدمهدی عزیزی، پارسا ارباب : شهر، مکان زندگی مردمی است که تحرک، رمز تشکل، توسعه و استمرار آن است؛ تحرک در فضای اجتماعی، تحرک در فضای اقتصادی و تحرک در فضای مکانی. نیازها و گرایش ها و تلاش برای متعالی زیستن هر شهروندی را وادار به تحرک در فضای شهر می کند....

 
ماهیت شهر (قسمت دوم)ماهیت شهر (قسمت دوم)

شهریار ملکی : ...به دنباله سخن بازگردیم و آن را در موجزترین شکل خود بیان نماییم؛ چنانکه گفته ایم «مفهوم بود شهرها» در دو مقوله اساسی «زیستار» و «پیوستار» تجلی می یابند و دو مفهوم اساسی برآمده از دل «نمود مفهوم شهرها» عبارتند از «سازواره ها و سازمان ها» و «ساختارها»...

 
ماهیت شهر (قسمت اول)ماهیت شهر (قسمت اول)

شهریار ملکی : نخستین و اصلی ترین مولفه هایی که می توان مفهوم شهر را در جریان آنها بازشناخت «چه بودی» یا «ماهیت» و گوهره حیات تاریخی و انسانی شهر می باشد، و مولفه دوم، بیشتر ناظر بر شکل بندی و «نمود» عناصر ترکیب یافته درون یک شهر تواند بود....

 
خویشاوندیهای ادبیات و معماری خویشاوندیهای ادبیات و معماری

حبیب اله شیبانی : ورود به مبحث پدیده های هنری – فرهنگی و یافتن بنیادهای مشترک و ارتباط بین این پدیده ها نیز سابقه دیرین بین اندیشمندان دارد و متناسب با تکامل هر یک ، رویکرد نقادان و مفسران ، بسیار گوناگون و حتی نقیض یکدیگر است .

 
خانه های شیکیلی (مقالات گذشته –بهار 1385)خانه های شیکیلی (مقالات گذشته –بهار 1385)

مژگان خاکپور : در جای جای جلگه های گیلان که ویژگی های آب و هوایی آن موجب بروز نوعی خاص از معماری با عنوان کلی معماری برون گرا شده است، با صرف نظر از تضادها و پیچیدگی های تکنیکی ساخت و تنوع در بهره برداری از مصالح بومی و قابل دسترس، شاهد تشابهاتی در شمای کلی اینگونه از معماری هستیم...

 
سنگ نبشته های ساسانیسنگ نبشته های ساسانی

والتر برونو هنینگ (Henning) شرق شناس و ایران شناس آلمانی و متخصص زبانهای باستانی ایرانی و پیشگام در پژوهشهای آیین مانی است که در اوت 1908 در راگنت در پروس شرقی متولد شد.وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه گوتینگن در رشته مطالعات ایرانی تحت نظر آندرس انجام داد و رساله دکتری را با موضوع بررسی فعل فارسی میانه در 1931 گذراند.

 
ضرورت پی افکندن جنگ مفهومی در دانش تاریخضرورت پی افکندن جنگ مفهومی در دانش تاریخ

بحران روش در تاریخ‌پژوهی در گفتگو با حسن حضرتی / بخش دوم : خطر بزرگی دانش تاریخ را تهدید می‌‌کند و کارکرد اصلی دانش تاریخ یعنی تولید فاکت را به حاشیه می‌برد، در واقع ما به تقلید از علوم دیگر، در حال انجام نظریه‌آزمایی هستیم و وظیفۀ اصلی علم تاریخ را فراموش کرده‌ایم.معتقدم که در حوزۀ تاریخ‌‌نگاری و تاریخ‌‌پژوهی پارادایم مسلط همچنان پارادایم طبری است.

 
ماه رمضان در تهران قدیمماه رمضان در تهران قدیم

سعید نفیسی : در میان ما کودکان، هر که زودتر به روزه گرفتن آغاز می کرد، سربلندتر و مغرورتر بود. یادم هست در مدرسه و در خانواده ما مسابقه داشتیم که کی بیشتر ماه را روزه گرفته و که زودتر برای سحری خوردن از خواب برخاسته و که دعاهای این ماه و مراسم این ماه را بیشتر رعایت کرده است. حتی غروری در میان ما کودکان سیزده و چهارده ساله بود که دیرتر از بزرگان افطار بکنیم و شب زودتر از آنها برای سحری خوردن برخیزیم!

 
قلعه روستای خورانققلعه روستای خورانق

پیروز حناچی، فهیمه آرمان :‌ یکی از مهم ترین بخش های دیدنی شهرستان اردکانِ استان یزد، خورانق است که مرکز بخشی (با وسعت تقریبی 22000 کیاومتر مربع) به همین نام است. این روستا، در مسیر جاده اردکان به طبس و طریق الرضا قرار دارد. روستای خورانق از شمال به کوه هامانه، از جنوب به کوه خوانزاواشتری، از غرب به کوه بندر و چک چک و از مشرق به صحرا و ریگزارهای حد فاصل ساغند و خورانق محدود است.

 
شناخت شهر (مقالات گذشته-زمستان 1387)شناخت شهر (مقالات گذشته-زمستان 1387)

محمد منصور فلامکی : در حدود نه سال پیش – یا کمی کمتر از این – به مناسبتی، خواستم که برای شناخت شهر راهی پیدا کنم که به سوهایی مطلوب بنگرد؛ نه از جامعیت به دور بماند و نه به شاخص های مهم (اما فرعی بر ذات شهر) چندان که زیاده، خیره شود. در آن فرصت، «مقطع شهری» به مثابه ابزاری برای ورود به شهر را برگزیدم و در چهار نوبت، چهار صفحه، بر آن نگاشتم و امروز، نه از آن یادداشت ها می گذرم و نه بر آنها متکی خواهم بود!

 
از شهر (مقالات گذشته – زمستان 1387)از شهر (مقالات گذشته – زمستان 1387)

علی مدنی پور : در دوران های پیشین، شهر را با معنایی نسبتاً محدود تعریف می کردند، حال آنکه در زمانه ما، شهرها را باید با انعطاف بیشتری بشناسیم. اقتصاد کشاورزی، ساختار اجتماعی در هم تنیده، خانوارهای گسترده، فضای محدود در میان حصار، نقش مشخص نهادهای فرهنگی و سیاسی در سازمان فضایی شهر، و حرکت با پای پیاده از جمله ویژگی های شهر در طول تاریخ بوده است.

 
سفرنامه افغانستان و تاجیکستان (3): هرات و افغانستان در گذرگاه تاریخسفرنامه افغانستان و تاجیکستان (3): هرات و افغانستان در گذرگاه تاریخ

امیر هاشمی مقدم : (...) از پلکان هوتل موفق بالا رفته و به بخش پذیرش رسیدم. به جوانی که مسئول آنجا بود، خودم را معرفی کرده و گفتم که برایم اتاق رزرو شده است. پاسپورتم را خواست و همینطور که داشت مشخصاتم را ثبت می کرد، پرسید که «آیا آن گردشگر مصری هم با من است؟» در همین حین گردشگر مصری هم که داشت از هوتل بیرون می رفت، از کنار بخش پذیرش در حال عبور بود....

 
سفرنامه افغانستان و تاجیکستان (2) ورود به هرات یا کلیاتی درباره افغانستانسفرنامه افغانستان و تاجیکستان (2) ورود به هرات یا کلیاتی درباره افغانستان

امیر هاشمی مقدم : تریلی های بسیاری در کنار مرز تایباد پارک کرده بودند. از ایران به افغانستان کالا می برند. اقتصاد افغانستان و به ویژه هرات با اقتصاد ایران گره خورده است. برای همین خیلی از هراتی ها نگران اوضاع اقتصادی ایران هستند و همین که بازار ایران با مشکل روبرو می شود، آنها هم آسیب می بینند....

 
سفرنامه افغانستان و تاجیکستان (قسمت اول) : چرا افغانستان؟سفرنامه افغانستان و تاجیکستان (قسمت اول) : چرا افغانستان؟

امیر هاشمی مقدم : بالاخره آرزوی دیرینه ام برای سفر به کشور افغانستان به واقعیت پیوست و توانستم مدتی پیش، سفری زمینی و 15 روزه به این کشور داشته و از شهرهای مختلف آن دیدن کنم. سپس از مرز شیرخان در ایالت قندور به تاجیکستان رفته و طی 10 روز شهرهای مهم آنجا را هم ببینم و به ایران بازگردم...

 
مزیت شهرهامزیت شهرها

نسیم ایران منش : در ادبیات عامیانه یا به عبارتی دیگر در محاوره های روزانه همیشه صحبت از مشکلات و معایب شهرها و شهرنشینی است و در مقابل از فواید روستا نشینی و طبیعت گرایی نقل می شود...

 

بحران روش در تاریخ‌پژوهی در گفتگو با حسن حضرتی / بخش نخست : حسن حضرتی چرا یک نفری که اصلاً به دانش تاریخ یا با تاریخ‌شناسی آشنا نیست ولی بدون دانش، تاریخ خوانده برای ما متن تولید می‌کند؟ اشکال از او نیست. اشکال از من است که مثلا تاریخ‌‌شناسم یعنی در دانشگاه تاریخ خوانده‌ام و وقتی می‌‌خواهم تاریخ بنویسم، مثل او می‌نویسم! او مثل من نمی‌‌نویسد، من مثل او می-نویسم!

 
معماری مساجد ما نیاز به نقد جدی دارندمعماری مساجد ما نیاز به نقد جدی دارند

این گفت و گو با دکتر غلامحسین مصطفوی تلاش دارد که مفاهیم مهم و اساسی معماری مساجد را در قالب گفتارهای ساده و قابل فهم برای عموم مردم مطرح کند چرا که مصاحبه شونده بر این باور است که در ساخت و ساز مساجد، بیش از آن که معماران دخیل باشند، توانمندی‌های اجتماعی و مردمی نقش دارد.