مقالات معماری و شهرسازی

سلطانیه، بارگه تاریخسلطانیه، بارگه تاریخ

باد سردی می وزد و وقتی به طبقه بالایی گنبد می رسی، از فکر این که باد تو را به پائین نیاندازد ، خود را به عقب می کشی. احساسی مرموز وجودت را فرا می گیرد. آیا مغولان تازه مسلمان از این که بی پروا بر بام آرزوهایشان قدم می زنی، خرسندند؟!

 
فارس پس از داریوش سوم: نو یافته هایی از یک محوطه باستانی در لامرد فارسفارس پس از داریوش سوم: نو یافته هایی از یک محوطه باستانی در لامرد فارس

در زمان داریوش سوم (336-330ق م) حملات مقدونیها به شرق شروع شد و سرانجام در پی نبردهایی که بین اسکندر مقدونی و امپراتور هخامنشی درگرفت،اسکندر توانست این امپراتوری را تسخیر کند.

 
سرگچی با تاج خسرو دومسرگچی با تاج خسرو دوم

کاوشهای باستان شناختی نشان داده که تزیینات گچی به رغم شکنندگی نقش عمده ای در آرایش بناهای دوره ساسانی خصوصا بناهای رسمی داشته و با اهمیت کمتری در منازل خصوصی به کار می رفته است. اما تزیینات گچی دوران پس از اسلام و حتی سده های نخستین اسلامی به طور کلی کم شناخته شده و اطلاعات ما در این زمینه محدود به محوطه هایی است که اغلب آنها اتفاقی کاوش شده و کاوش آنها ناتمام مانده است.

 
در تقدیس بهار در تقدیس بهار

حبیب اله شیبانی : بهار که میشود، به یاد می آوریم که، شاهد باشیم، روئیدن زمین را، سرور سبز درخت ...

 
 نوروز آمد و آغاز ِ فلک شد نوروز آمد و آغاز ِ فلک شد

خوبچهر کشاورزی : باز هم صدای پای بادهای اسفندی به گوش می رسد. بادی که بازیگوش و سرخوش می وزد و از لابلای شاخه های لخت درختان ، هوهوکنان میگذرد تا آنها را از خواب زمستانی بیدار کند....

 
هشتمین لشکرکشی سارگن در بوته تحقیقهشتمین لشکرکشی سارگن در بوته تحقیق

در سال 714 ق م سارگن دوم (705-721 ق م)، پادشاه آشور ، با لشکر بزرگی به طرف کوههای زاگرس و نواحی غرب ایران تاخت. این عملیات نظامی هشتمین لشکرکشی دوران سلطنت سارگن و چهارمین لشکرکشی وی به داخل ایران شمرده می شود.

 
لاله زار- عرصه تفرج، از باغ تا خیابانلاله زار- عرصه تفرج، از باغ تا خیابان

گسترش روتبط ایران با غرب در زمان ناصرالدین شاه ، زمینه را برای ورود افکار، الگوها و اشیاء فرنگی باز کرد. گرته برداری از الگوهای فرنگی در شهرسازی خود را در طرح توسعه شهر تهران و تبدیل آن به دارالخلافه ناصری و ایجاد فضاهایی با حال و هوای فرنگی نمایاند.

 
گزارش بررسی مقدماتی پناهگاه صخره ای« خل وشت» در منطقه عمارلو، گیلانگزارش بررسی مقدماتی پناهگاه صخره ای« خل وشت» در منطقه عمارلو، گیلان

رشته کوه البرز و دامنه های آن از لحاظ مطالعات پارینه سنگی یکی از مناطق مستعد و جالب توجه ایران محسوب می شود. مطالعات انجام شده دراین منطقه بیشتر در بخش شرقی آن،یعنی مازندران ، متمرکز بوده است. تقریبا کلیه مکانهای کاوش شده در این بخش که در حد فاصل دامنه های شمالی البرز و سواحل خزر،نزدیک بهشهر واقع شده اند، مربوط به دوره فراپارینه سنگی هستند.

 
واکاوی  در مورد  گود برداری و تحکیم  بدنه گودساختمان های رفیعواکاوی در مورد گود برداری و تحکیم بدنه گودساختمان های رفیع

بیژن علی آبادی : دراین مقاله مسئله گودبرداری و تحکم بدنه ازمنظرحقوقی وفنی تواما"موردبررسی قرارمیگیردشایان ذکراست که دراین مورداساتیدوکارشناسان محترم قبلا"نظریه اعلام نموده اندوتصورمیرودکه مطالبی دراین باب ازآن کلام دورمانده است .

 
درباره شهر مندرباره شهر من

نسیم ایران منش : هروقت که به خاطره هایم که زیاد هم نزدیک نیست رجوع می کنم ، شهرم تهران را همیشه کلافی درهم از ازدحام ماشین ها می بینم که با یک عالم دود و سیاهی منتظر عبور هستند .

 
بازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفویبازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره صفویه درخشان ترین دوره تاریخ معماری ایران است . ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و امنیت ناشی از آن، پیشرفت در فناوری ساختمان، توسعه شهرها، و هنر دوستی پادشاهان صفوی؛ از جمله عوامل شکوفایی معماری این دوران به شمار می آیند.همپای این شکوه و عظمت،طراحی و ساخت گرمابه ها نیز،به اوج رسید.

 
باززنده سازی کتیبه ای تاریخی در تاق بزرگ تاق بستان باززنده سازی کتیبه ای تاریخی در تاق بزرگ تاق بستان

سنگ نبشته هاى تاريخى از مهمترين اسناد به جاى مانده از گذشته هستند كه پيام رسان انديشه هاى افراد، ميزان نفوذ مذهبى، و قدرت اجتماعى و سياسى آنها درجهان، در يك كشور و حتى حوزةكوچك محل زندگى آنهاست. بنابراين، رمزگشايى از هر پيام سبب روشن شدن بخشى از تاريخ مى شود. پيام ها نيز به تبع نگارندة آنها متفاوت اند.

 
بررسی مؤلفه های معیارهای ارزیابی عکس های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکوبررسی مؤلفه های معیارهای ارزیابی عکس های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو

پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی معیارهای ارزیابی میراث مستند در برنامۀ حافظۀ جهانی، به شناسایی مؤلفه های این معیارها در دستۀ میراث مستند عکسهای تاریخی ایران(عصر قاجار) بپردازد.

 
شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعاتشفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

شفافیت، مفهوم وسیعی است که در بخشهای زیادی اعمال می گردد. شفافیت سازمانی، شفافیت مالی و حسابداری، شفافیت اقدامات و مسئولیت های دولت، و شفافیت اسنادی.
آخرین اینها، شفافیت اسنادی، جدیدترین و پرتقاضاترین نوع شفافیت است که هدف اصلی این مقاله نیز بررسی همین مورد است.

 
تحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایرانتحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایران

این تحقیق، براساس روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اسناد دولتی و منابع کتابخانه ای تدوین شده است.یافته ها و نتایج: پس از استقرار امنیت در کشور، دولت، متولی مدرنیزاسیون وا صلاحات در کشور شد. شهر، کانون و جلوه گاه مدرنیسم و زبان واحد، مهمترین عامل وحدت بخش در ملت سازی تلقی گردید. درتقابل با هر آنچه «انیرانی » بود، اسامی خیابا نها، مغازه ها، نام خانوادگی افراد، نام قبایل، و حتی نام کشور تغییر کرد تا طرحی نو برای ملتی نو درافکنده شود.

 
تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم برپایۀ اسنادتبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم برپایۀ اسناد

در بدو ورود لهستانی ها به ایران بحرانی تر شدن وضع خواروبار، شیوع امراض مسری و بروز فساد اخلاقی در جامعه پدیدآمد. به تدریج که زمینۀ فعالیت مهاجران در اجتماع فراهم شد،کودکان در آموزشگاه های دایر شده به آموختن قالی بافی و حکاکی روی آوردند. مردان نیز در کافه ها و هتل ها و همچنین زنان در منازل ثروتمندان به اشتغال پرداختند.

 
بررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگونبررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگون

هدف این مقاله ، شناسایی تعریف های ارائه شده درباره سند،سنجش کیفی دایره کاربرد هریک از آنها،و بررسی امکان ارائه تعریفی جامع و مانع برای سند، جدای از تعریف تخصصی و حوزه کاربرد هر واژه است. بحث درباره تعریف سند از نظر آرشیو،هدف دیگر این بررسی است.

 
درباره ی مستند "رنگ پریدگی"درباره ی مستند "رنگ پریدگی"

"رنگ پریدگی" فیلمی است که در عنوان، تمام حرفش را می زند اما داستانِ این مستند در چگونگی پرداختن به موضوع "رنگ تهران" است که سخنش را از یک گزارش نقادانه ی کسل کننده متمایز می کند. تهران با همه ی رنگ هایی که دارد از دور و در خیال، خاکستری به نظر می رسد و این مسئله ای است که هر یک از ما به عنوان ناظران این شهر در ارتفاعات و در فکرمان به آن پی برده ایم.

 
درآمدی بر ایران شناسیدرآمدی بر ایران شناسی

معرفی کتاب درآمدی بر ایران شناسی، دکتره زهره زرشناس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - کتاب حاضر با قسمتی با عنوان سر سخن آغاز و پس از آن مطالب اصلی در دو گفتار بیان شده که گفتار یک با عنوان خاور شناسی، بستر ایرانشناسی از صفحه 1-31 و پی نوشت آن از 31- 41 آمده است. گفتار دوم با عنوان ایرانشناسی از صفحه 43-96 و پی نوشت آن از 96-113 می باشد پس از آن سخن پایانی، کتابنامه و نمایه ( کسان، جای ها، نام های خاص) آمده است.

 
گاسپار دروویل، روایت گر زندگی مردم در عصر قاجارگاسپار دروویل، روایت گر زندگی مردم در عصر قاجار

گاسپار دروویل، صاحب منصب نظامی فرانسوی، در سال 1812-1813م. / 1190ه.ق.، در پانزدهمین سال سلطنت فتحعلی شاه قاجار و پس از دورۀ اول جنگهای ایران و روسیه که منجر به قرارداد گلستان شد، به ایران سفر کرد. او در گروه ژنرال گاردان بر اساس قرارداد فین کنشتاین به ایران آمد اما پس ناکام ماندن تلاشهای گاردان در اثر کارشکنی های انگلیسی ها، سرهنگ سواره نظام گاسپار دروویل به طور خصوصی به استخدام دولت ایران درآمد. او در سازمان دادن ارتش ایران نقشی اساسی داشت.