مقالات معماری و شهرسازی

واکاوی  در مورد  گود برداری و تحکیم  بدنه گودساختمان های رفیعواکاوی در مورد گود برداری و تحکیم بدنه گودساختمان های رفیع

بیژن علی آبادی : دراین مقاله مسئله گودبرداری و تحکم بدنه ازمنظرحقوقی وفنی تواما"موردبررسی قرارمیگیردشایان ذکراست که دراین مورداساتیدوکارشناسان محترم قبلا"نظریه اعلام نموده اندوتصورمیرودکه مطالبی دراین باب ازآن کلام دورمانده است .

 
درباره شهر مندرباره شهر من

نسیم ایران منش : هروقت که به خاطره هایم که زیاد هم نزدیک نیست رجوع می کنم ، شهرم تهران را همیشه کلافی درهم از ازدحام ماشین ها می بینم که با یک عالم دود و سیاهی منتظر عبور هستند .

 
بازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفویبازشناسی ویژگی های کالبدی گرمابه های ایران در دوره صفوی

دوره صفویه درخشان ترین دوره تاریخ معماری ایران است . ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و امنیت ناشی از آن، پیشرفت در فناوری ساختمان، توسعه شهرها، و هنر دوستی پادشاهان صفوی؛ از جمله عوامل شکوفایی معماری این دوران به شمار می آیند.همپای این شکوه و عظمت،طراحی و ساخت گرمابه ها نیز،به اوج رسید.

 
باززنده سازی کتیبه ای تاریخی در تاق بزرگ تاق بستان باززنده سازی کتیبه ای تاریخی در تاق بزرگ تاق بستان

سنگ نبشته هاى تاريخى از مهمترين اسناد به جاى مانده از گذشته هستند كه پيام رسان انديشه هاى افراد، ميزان نفوذ مذهبى، و قدرت اجتماعى و سياسى آنها درجهان، در يك كشور و حتى حوزةكوچك محل زندگى آنهاست. بنابراين، رمزگشايى از هر پيام سبب روشن شدن بخشى از تاريخ مى شود. پيام ها نيز به تبع نگارندة آنها متفاوت اند.

 
بررسی مؤلفه های معیارهای ارزیابی عکس های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکوبررسی مؤلفه های معیارهای ارزیابی عکس های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو

پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی معیارهای ارزیابی میراث مستند در برنامۀ حافظۀ جهانی، به شناسایی مؤلفه های این معیارها در دستۀ میراث مستند عکسهای تاریخی ایران(عصر قاجار) بپردازد.

 
شفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعاتشفافیت اسنادی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات

شفافیت، مفهوم وسیعی است که در بخشهای زیادی اعمال می گردد. شفافیت سازمانی، شفافیت مالی و حسابداری، شفافیت اقدامات و مسئولیت های دولت، و شفافیت اسنادی.
آخرین اینها، شفافیت اسنادی، جدیدترین و پرتقاضاترین نوع شفافیت است که هدف اصلی این مقاله نیز بررسی همین مورد است.

 
تحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایرانتحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایران

این تحقیق، براساس روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اسناد دولتی و منابع کتابخانه ای تدوین شده است.یافته ها و نتایج: پس از استقرار امنیت در کشور، دولت، متولی مدرنیزاسیون وا صلاحات در کشور شد. شهر، کانون و جلوه گاه مدرنیسم و زبان واحد، مهمترین عامل وحدت بخش در ملت سازی تلقی گردید. درتقابل با هر آنچه «انیرانی » بود، اسامی خیابا نها، مغازه ها، نام خانوادگی افراد، نام قبایل، و حتی نام کشور تغییر کرد تا طرحی نو برای ملتی نو درافکنده شود.

 
تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم برپایۀ اسنادتبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران، طی جنگ جهانی دوم برپایۀ اسناد

در بدو ورود لهستانی ها به ایران بحرانی تر شدن وضع خواروبار، شیوع امراض مسری و بروز فساد اخلاقی در جامعه پدیدآمد. به تدریج که زمینۀ فعالیت مهاجران در اجتماع فراهم شد،کودکان در آموزشگاه های دایر شده به آموختن قالی بافی و حکاکی روی آوردند. مردان نیز در کافه ها و هتل ها و همچنین زنان در منازل ثروتمندان به اشتغال پرداختند.

 
بررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگونبررسی تعریف سند از دیدگاه های گوناگون

هدف این مقاله ، شناسایی تعریف های ارائه شده درباره سند،سنجش کیفی دایره کاربرد هریک از آنها،و بررسی امکان ارائه تعریفی جامع و مانع برای سند، جدای از تعریف تخصصی و حوزه کاربرد هر واژه است. بحث درباره تعریف سند از نظر آرشیو،هدف دیگر این بررسی است.

 
درباره ی مستند "رنگ پریدگی"درباره ی مستند "رنگ پریدگی"

"رنگ پریدگی" فیلمی است که در عنوان، تمام حرفش را می زند اما داستانِ این مستند در چگونگی پرداختن به موضوع "رنگ تهران" است که سخنش را از یک گزارش نقادانه ی کسل کننده متمایز می کند. تهران با همه ی رنگ هایی که دارد از دور و در خیال، خاکستری به نظر می رسد و این مسئله ای است که هر یک از ما به عنوان ناظران این شهر در ارتفاعات و در فکرمان به آن پی برده ایم.

 
درآمدی بر ایران شناسیدرآمدی بر ایران شناسی

معرفی کتاب درآمدی بر ایران شناسی، دکتره زهره زرشناس، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - کتاب حاضر با قسمتی با عنوان سر سخن آغاز و پس از آن مطالب اصلی در دو گفتار بیان شده که گفتار یک با عنوان خاور شناسی، بستر ایرانشناسی از صفحه 1-31 و پی نوشت آن از 31- 41 آمده است. گفتار دوم با عنوان ایرانشناسی از صفحه 43-96 و پی نوشت آن از 96-113 می باشد پس از آن سخن پایانی، کتابنامه و نمایه ( کسان، جای ها، نام های خاص) آمده است.

 
گاسپار دروویل، روایت گر زندگی مردم در عصر قاجارگاسپار دروویل، روایت گر زندگی مردم در عصر قاجار

گاسپار دروویل، صاحب منصب نظامی فرانسوی، در سال 1812-1813م. / 1190ه.ق.، در پانزدهمین سال سلطنت فتحعلی شاه قاجار و پس از دورۀ اول جنگهای ایران و روسیه که منجر به قرارداد گلستان شد، به ایران سفر کرد. او در گروه ژنرال گاردان بر اساس قرارداد فین کنشتاین به ایران آمد اما پس ناکام ماندن تلاشهای گاردان در اثر کارشکنی های انگلیسی ها، سرهنگ سواره نظام گاسپار دروویل به طور خصوصی به استخدام دولت ایران درآمد. او در سازمان دادن ارتش ایران نقشی اساسی داشت.

 
ریخت شناسی بازارریخت شناسی بازار

کتاب مورد نظر خلاف عنوان آن که عنوانی معماری است و به حوزه ی کالبدی بازار اشاره دارد، سعی داشته ابتدا سیر تاریخی بازارو شهر را در ایران بیان کند سپس به نقش اصلی آن مانند نقش سیاسی، اجتماعی، مذهبی اشاره کرده و در ادامه به ریخت شناسی و عناصر کالبدی بازار می پردازد به این شکل که بازار را در مجموعه ای از عناصر شهری مانند مسجد، کاروانسرا، حمام، مدرسه و ... قرار می دهد، بعداز آن سیمای کالبدی بازار یعنی اشکال و گونه های متنوع بازار را توضیح می دهد. در آخر هم درچهار فصل مجزا ساخت اکولوژیکی بازار و اصناف و تاثیرات آن را در شهر در حیطه ی بررسی خود قرار می دهد.

 
ایران و ایرانی در سفرنامه مادام کارلا سرناایران و ایرانی در سفرنامه مادام کارلا سرنا

"با ایرانی‌ها باید مانند بچه‌های بزرگ رفتار کرد و پادشاه آنان را خنداند" (ص49).... چه تعداد از اروپائیانی که به ایران سفر کرده‌اند چنین نظری داشته‌اند؟ این نظر که متعلق به ستوان دوم مهندس اتریشی است برگرفته از سفرنامه زنی ایتالیایی به نام کارلاسرنا است. اولین زن جهانگرد که در نوامبر 1877 مصادف با سی‌امین سال سلطنت ناصرالدین شاه از راه دریای خزر به ایران آمد. وی در این سفرنامه که تحت عنوان سفرنامه مادام کارلا سرنا یا آدمها و آئین‌ها در ایران به چاپ رسیده است مطالب بسیار جالب و مهمی را به ثبت رسانده است.

 
تغییرات ریخت شناسی شهری از منظر نوستالژی (بندر انزلی)تغییرات ریخت شناسی شهری از منظر نوستالژی (بندر انزلی)

شکل گیری بافت های شهری قدیم در ایران (حدود هشتاد سال پیش به قبل) عموما بر دو پایه استوار بوده است، یکی مقتضیات و شرایط اقلیمی هر شهر و منطقه ودیگری مقتضیات حضور و حرکت و زیست شهروندان.

 
تحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایرانتحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دوره پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایران

هدف:هدف این پژوهش، آگاهی از چرایی و چگونگی تغییر اسامی شهرهای ایران به عنوان یک « برنامه ریزی دولتی» در عصر پهلوی اول است.
روش/رویکرد پژوهش: این تحقیق، براساس روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر اسناد دولتی و منابع کتابخانه ای تدوین شده است.یافته ها و نتایج: پس از استقرار امنیت در کشور، دولت، متولی مدرنیزاسیون وا صلاحات در کشور شد.

 
اصلاحات اجتماعی و اقتصادی رضاشاه و نقش آن در ساختار جمعیتی بوشهراصلاحات اجتماعی و اقتصادی رضاشاه و نقش آن در ساختار جمعیتی بوشهر


هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اصلاحات اجتماعی و اقتصادی رضا شاه در ساختار جمعیتی بوشهر و در نهایت مهاجرت ساكنان بومی این منطقه به نواحی اطراف است.


 
مطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی،از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهانمطالعه تطبیقی روش های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی،از منظر برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان

هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوه های سازماندهی اسناد و مدارک تاریخ شفاهی موجود در برخی مراکز تاریخ شفاهی ایران و جهان، و تعیین متداول ترین شیوه های سازماندهی در مراکز تاریخ شفاهی می باشد.

 
ناگفته‌هایی از تخریب مقبره رضاخانناگفته‌هایی از تخریب مقبره رضاخان

نخستین بخش از گفت و گوی تفصیلی پایگاه اطلاع رسانی جماران، با دکتر مهدی حجت، بنیان گذار سازمان میراث فرهنگی که به بررسی چگونه شکل گیری سازمان و چالش های آن در دهه شصت اختصاص دارد.

 
ملی گرائی، سره نویسی و شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در دوره پهلوی اول(مقالات گذشته-1389)ملی گرائی، سره نویسی و شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در دوره پهلوی اول(مقالات گذشته-1389)

فرهنگستان هاى زبان، محصول رشد و تکامل اندیشه هاى ملی گرایانه و شکل گیرى دولت نوین در اروپا، طى سده-هاى هیجدهم و نوزدهم میلادى و پیدایش و حاکم شدن مقوله« زبان ملى » است...