مقالات معماری و شهرسازی

خرد شهر - شهریار سیروسخرد شهر - شهریار سیروس

آیا شهر های ما دارای خرد هستند؟ عنصر خرد در شهر چگونه تعریف و ترسیم می شود؟ اساسا تعریف خرد چیست؟ آیا ما می توانیم تعریفی جامع و مانع از شهر بدست دهیم؟

 
خرد شهر - بیژن كلهرنیاخرد شهر - بیژن كلهرنیا

یكی از مباحث بنیادی شهرشناسی تحلیلی شناخت مجموع عواملی است كه ابعاد مختلف پویش و تحول شهری را به سوی هدف های بهینه هدایت می كنند. همه دیدگاه های آرمانی شهرسازی، از آراء متقدمان تا نظریه پردازی های بعد از عصر روشنگری و سپس بینش های دوره تحول تكنولوژی و گسترش شهرنشینی جدید، به دنبال درك و سازمان دادن تحولات شهری بوده اند.

 
مهرگان و باغ ایرانی مهرگان و باغ ایرانی

شهریار سیروس : نزدیک شدن به ابتدای مهر و ثبت جهانی باغ ایرانی بهانه ای است نیکو درباب بررسی ارتباط این دو مقوله با یکدیگر. از کم سوادی نگارنده سطور است یانه، به هر حال باید اذعان کنم که تا به حال به نشانه یا نوشته ای موثق بر نخورده ام که دال بر این ارتباط باشد. اما احساسی شهودی به من می گوید که چنین ارتباطی ناگزیر است و در این مقاله هم سعی می کنم تنها فتح بابی در این زمینه کرده باشم.

 
معماری و كیفیت زندگیمعماری و كیفیت زندگی

حمید ناصرخاکی : معماری از دو سو با زندگی پیوندی عمیق دارد: از یك طرف به عنوان بستر همه ی فعالیت های انسان به تعبیری ظرف زندگی است و از سوی دیگر به عنوان حوزه ای از دانش كه بین رشته ای و چه بسا ورا رشته ای است، رابطه ی چندسویه ای با ابعاد و اركان زندگی دارد.

 
هنر زیستن در شهر و مهارت شهروندیهنر زیستن در شهر و مهارت شهروندی

فرخ باور:زیستن در چگونه شهری؟ سرچشمه ی این هنر و مهارت برای زیستن در شهر کجاست؟ در چیست؟ گسترش نظام سرمایه داری در شهر، چه تغییرات و تحولاتی را بوجود آورده است. آنچه که در برابر چشم همه است کاهش مناسبات و روابط عادی و معمولی و انسانی مردم شهر است.

 
اقوام ایرانی‌تباراقوام ایرانی‌تبار

اقوام ایرانی‌تبار، گروه قومی هستند که از تبار اقوام ایرانی‌زبان باستان‌اند.این گروه قومی در سراسر فلات ایران٫ از هندوکش تا آناتولی مرکزی و از آسیای میانه تا دریای پارس) - منطقه‌ای که گاهی ایران‌زمین نامیده می‌شود، پراکنده شده‌اند

 
سلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگرسلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگر

یزدان هوشور :‌ تاریخ ایران سراسر مبارزه علیه بیدادگری و سلطه ی بیگانگان بوده است و علیرغم اختلاف عمیق و دشمن گونه با حاكمان وقت اتحاد و یگانگی در هر قبیله و عشیره ای به خوبی مشهود بوده است.

 
سلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگرسلوك اقوام ایران و همزیستی ایشان با یكدیگر

خوب چهر كشاورزی : همه مي دانيم كه نخستين ايرانيان در اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره نخست پيش از ميلاد از آسياي ميانه به سمت جنوب غرب و به فلات ايران مهاجرت كردند. مجموعه ي جغرافيايي و سياسي اي كه از وحدت دشت آبرفتي عراق و فلات ايران پديد آمد ايرانشهر خوانده شد. اسكان، كشاورزي و بازرگاني در ايرانشهر و غرب آسياي ميانه يا ماوراء النهر در طول سده هاي بعد ، موجب حضور دائمي ايرانيان در اين نواحي شد.

 
مهرگان و تقدس باغ ایرانی مهرگان و تقدس باغ ایرانی

یزدان هوشور :حلول خورشید در برج حمل و آغاز بهار و اعتدال ربیعی سرآغاز زندگی دوباره درختان و گیاهان و بیدار شدن از خواب زمستانی و دمیدن امید در انسان ها برای تلاش سخت و پی گیری در جهت احیاء امور کشاورزی و بهره وری از زمین در جهت بدست آوردن محصولی مطلوب برای ارتزاق و انبارکردن آذوقه برای زمستان بوده است.

 
زبان فارسی یكی از چهار زبان كلاسیك جهانزبان فارسی یكی از چهار زبان كلاسیك جهان

زبان‌شناسان اروپایی بیش از یكصدو سی سال پیش، درست هم‌زمان با ٢٦ شهریورماه،(برابر با زمان پادشاهی ناصرالدین‌شاه ١٧ سپتامبر ١٨٧٢) در پایان نشست سه روزه خود در شهر برلین پس از بررسی و كاوش چهار زبان را زبان‌های كلاسیك دانستند، كه این ٤ زبان سانسكریت، یونانی، لاتین و فارسی بودند

 
"منظر تاریخی" و نظر جاده صاف کن ها"منظر تاریخی" و نظر جاده صاف کن ها

فرخ باور : پدیده های جالب و جذاب و ناب و "مصداق" های داغ داغ هنوز در دنیا و ایران فراوان و هنوز بسیاری نشناخته مانده و به قد و قواره و قیافه و رفتار و اخلاق جامعه ی مدرن و همزمان امروز جور در نمی آید...

 
معماری کنونی بر چهره شهروندان جیغ می کشدمعماری کنونی بر چهره شهروندان جیغ می کشد

تهمینه مفیدی:چهره ناهمگون و هزار رنگ ساختمان ها از تهران شهری پر وصله و پینه را در خاطره های نسل امروز به یادگار می گذارد برای جویا شدن از علت ظهور این تغییرات به سراغ سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران رفته ایم و از وی دلیل ظهور تراکم بیش از اندازه ساختمان های مختلف و متفاوت را جویا شدیم .

 
جشن مهرگان و باغ ایرانیجشن مهرگان و باغ ایرانی

در گاهشماری ایرانیان باستان دو فصل وجود داشته ، تابستان و زمستان که هر دو با جشن و سرور ، آغازین آنها شروع می شده است . فصل تابستان با جشن با جشن نوروز و فصل زمستان با جشن مهرگان که اولی در "اعتدال بهاری " و دومی در "اعتدال پاییزی " بوده است که طول روز و شب در هر دو اینها مساوی و معادل 12 ساعت است .

 
معماری در فرآیند جهانی شدنمعماری در فرآیند جهانی شدن

از آن جا که معماری مدرن مرزهای جغرافیایی و تاریخ مندی را از شمول آرمان های خود نفی کرده بود، می توان گفت که از منظر نهضت معماری مدرن ،تاریخ و جغرافیا به مثابه شروط اصلی فرهنگ انسانی نسبت به نوآوری فن آورانه و بیان گرایی تجسمی ، تاثیر بسزایی در تکوین معماری ندارند.

 
تئاتر و معماریتئاتر و معماری

می توان گفت که هنر نقاشی و معماری می توانند با هم در فضا و یا بنائی به طور ترکیبی باشد و هنر تئاتر جایگاه هنری خود را در فضا و محدوده معماری لازمه پیاده می کند .

 
معماران ما عارف نیستندمعماران ما عارف نیستند

گنبد ، منار و کاشیکاریهای مزین به آیات قران شناسنامه ای از معماری ایرانی – اسلامی محسوب می شوند . همزمان با ورود اسلام فرهنگ ایرانی با مفاهیم اسلامی ممزوج شد تا قالبی جدید از فرهنگ پدید آید . در این بین معماری نیز بی نصیب نماند و با اساس و بنیان های اسلامی در آمیخت تا زبان گویایی از غنای تمدن ایرانی – اسلامی با محوریت معنویت و فلسفه را شکل دهد .

 
زاینده رودزاینده رود

هرچه از آب زاینده رود بگیریم و تقسیم کنیم باز هم آب دارد. انگار آبش پیوسته زاییده شود. کم نمی آورد. تمام مزارع را که سیراب کند، ده ها فرسنگ هم پیچ و تاب می خورد تا به گاوخونی برسد آن را هم سیرآب کند.

 
شهر خرد – دکتر گیتی اعتمادشهر خرد – دکتر گیتی اعتماد

اگر شهر خرد را میراث شهرهای آرمانی یا یوتوپیای قرنهای گذشته بدانیم كه اكنون آن را تحقق‌پذیر می‌سازیم مسلماً ریشه از دوران افلاطون و شاید ماقبل از او دارد. اما آنچه كه شهر خرد را متمایز می‌سازد تدوین برنامه و راهبردهایی است كه امكان تحقق اینگونه شهر یا سكونتگاه را عملی می‌نماید.

 
خرد شهر - نسیم ایران منشخرد شهر - نسیم ایران منش

...انسان تا چه حد از بقیه آفریدگان و موجودات افضل ترو برتر است و علت آن نیز خرد و ادراكی است كه در انسان وجود دارد ولی در موجودات دیگر نیست ، خردی كه براساس آن انسان تفكر و بررسی می كند ، نتیجه می گیرد و عمل می كند

 
خرد شهر - مرضیه کیائیخرد شهر - مرضیه کیائی

بی نهایت آسمان "خرد شهر من" آبی آبی است، حتی اگر دیده ام خاکستری و پر غبارش ببیند.ابرهای بی نهایت آسمان "خرد شهر من" وقتی که می بارند، گویی قطره قطره زندگی، به رگهای آدم ها، گیاهان، چشمه ها و زمین می دهند، حتی اگر گاهی این قطرات زلال نباشند