مقالات معماری و شهرسازی

خرد شهر - خوبچهر کشاورزی خرد شهر - خوبچهر کشاورزی

در فرهنگ فارسی معین برای معنای خرد آمده "دریافت – ادراک – فهم " این سه لغت ما را در برابر دریای عظیمی قرار می دهد که بدون آنکه به زمان تعلق داشته باشد هر جانداری در خود "دارد " و یا "خواهد " داشت و آن در صورتی است که در قاب زمان معینی قرار گیرد .

 
خردشهر - محمد مهدی محمودیخردشهر - محمد مهدی محمودی

شهر موجودی است زنده، روزی متولد می‌شود و دورانی را در کودکی می‌گذراند و سپس جوان و توانمند و خردمند می‌شود. سرشار از فعالیت و تکاپو و زمانی هم پیر و فرسوده می‌گردد.

 
سرزمین مادری - فرخ باورسرزمین مادری - فرخ باور

هرجا که درخت تبریزی می بینم آن جا سرزمین من است. وقتی برگهایش را می بینم که سرش را برای باد تکان میدهد انگاری بگوید نه بابا! ای وای! آخ آخ. به به، چه خوب. آنجا جای من است.

 
نقاش و هنر نقاشینقاش و هنر نقاشی

نقاش زندگی را نقاشی می کند. اگر نقاش نسبت به زندگی بد بین باشد آن را بد نقاشی می کند. و بد معرفی کردن زندگی هنر نیست. هنر میان بد و بدتر جائی ندارد. زندگی خودش بد است.

 
یونانیونان

یونان برای مدتی طولانی مرکز تجمع بیشترین رشد و پیشرفت دانش و توانایی تمدن بشری شد اما اروپا محورها عقبه ی آن را جدا کردند و توانستند تاریخ را حذف یا تحریف کنند، به همان گونه که تاریخ تمدن عالی اتروسک ها که تا آن زمان نوشته شده و وجود داشت، با آغاز امپراتوری پس ازاگوستوس نابود و خط آن ها نامفهوم شد.

 
باز هم در باره ی فرآیند طراحی...باز هم در باره ی فرآیند طراحی...

به طبیعت برگردیم:
جانوران چگونه لانه و آشیانه ی خود را می سازند بدون این که از سوخت فسیلی و برق استفاده کنند؟

 
باغهای تاریخی یزد گنجینه سبز کویر/ باغ ایرانی؛ ظرفیت مغفول گردشگری باغهای تاریخی یزد گنجینه سبز کویر/ باغ ایرانی؛ ظرفیت مغفول گردشگری

یزد - خبرگزاری مهر: باغهای تاریخی یزد با معماری اصیل ایرانی و اسلامی و قدمت چند هزار ساله از مواریث ارزشمند گذشتگان و گویای هنر و سختکوشی کویرنشینان خوش نام است.

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری -بیژن علی آبادی: سرزمین مادری یا وطن ما ایران است . ایرانی که بیش از دو هزار و پانصد سال دارای قدرت و هنر و حکمرانی در بیشتر نقاط بوده است .

 

 
مردم شناسی فرهنگی - Antropologia culturaleمردم شناسی فرهنگی - Antropologia culturale

گویند پس از این که مردم بسیاری از ملل مختلف اروپایی و دنیا به سرزمین جدید راه یافتند، ریشه بریدند و هوویت خود را در مخاطره دیدند، کوشیدند خود را باز یابند و چنین کوشش و چنین دانشی در ایالات متحده ی آمریکا آغاز شد و شکل گرفت.

 
خرد جمعی ما باهوش تر از منخرد جمعی ما باهوش تر از من

در خصوص قضاوت "خرد جمعی" ذکر این مطلب ضروری است که نظر هر فرد دو عنصر را در درون خود دارد اطلاعات صحیح و غلط. اطلاعات صحیح (از آنرو که صحیح اند) هم جهتند و بر روی یکدیگر انباشه می شوند اما خطاها در جهات مختلف و غیر همسو عمل می کنند لذا تمایل به حذف یکدیگر دارند.

 

 
باز هم در باره ی فرآیند طراحی...باز هم در باره ی فرآیند طراحی...

به طبیعت برگردیم:
جانوران چگونه لانه و آشیانه ی خود را می سازند بدون این که از سوخت فسیلی و برق استفاده کنند؟

 
خـرد شـهـر - The intellect of the cityخـرد شـهـر - The intellect of the city

خرد شهر مانند تاریخ شهر فراز و نشیب بسیار داشته است و تغییر ماهیت زیاد داده اما هیچ گاه شباهتی با هرج و مرج کنونی شهر سرمایه داری امروز و رقابت های آزاد و ویرانگرش نداشته.

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری ، شهریار سیروس : هویت هر انسانی – یا شاید بهتر است بگوییم هر پدیده ای – بستگی تام و تمامی به گذشته ی آن دارد. از کجا آمده؟ در سیر حوادث زمان بر او چه گذشته و او خود در برابر هر واقعه یا حادثه ای چه رویکردی از خود نشان داده؟

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری -خوب چهر کشاورزی: صحبت از سرزمین مادری من ، یعنی کرمان ، شاید کمی سخت باشد چون شرح آن ، جمع اضدادی است که وقتی در یک مقوله می خواهد جمع شود کمی غریب به نظر می آید .

 
نیشابورنیشابور

شهر نیشاپور با خانه هایی دو یا سه طبقه و حیاط و چاه آب و حوض و باغچه، و کاریز، با کارگاه هایی کوچک و فعالیت صنعتگری در محدوده ی خانواده، کنار کوچه و معبر و گذر و سوق و میدان و محله، و کارگاه های بزرگ صنعتگری درمحله های حرفه ی مربوطه.

 
توسعه علیه میراث فرهنگیتوسعه علیه میراث فرهنگی

سید محمد بهشتی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی می گوید : طی سالهای گذشته احداث مترو همواره بر حفظ بافت تاریخی ارجحیت داده شده و بافت تاریخی به عنوان یک مانع دیده شده که باید از سر راه مترو برداشته شود .

 
بی توجهی ها باعث شد باغ های ایرانی بی هویت می میرندبی توجهی ها باعث شد باغ های ایرانی بی هویت می میرند

سبزی و خرمی پیوندی نا گسستنی با فرهنگ مردمان ایران زمین دارند تا در تعریفی هویت ایرانی با طبیعت تعریف شود. این مزمون در تمامی نمادهای ایرانی از جمله بادگیرها، آثار معرق، پس زمینه خط نوشته ها، اورسی کاری ها و ... نمود داشته