مقالات معماری و شهرسازی

 
باز هم در باره ی فرآیند طراحی...باز هم در باره ی فرآیند طراحی...

به طبیعت برگردیم:
جانوران چگونه لانه و آشیانه ی خود را می سازند بدون این که از سوخت فسیلی و برق استفاده کنند؟

 
خـرد شـهـر - The intellect of the cityخـرد شـهـر - The intellect of the city

خرد شهر مانند تاریخ شهر فراز و نشیب بسیار داشته است و تغییر ماهیت زیاد داده اما هیچ گاه شباهتی با هرج و مرج کنونی شهر سرمایه داری امروز و رقابت های آزاد و ویرانگرش نداشته.

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری ، شهریار سیروس : هویت هر انسانی – یا شاید بهتر است بگوییم هر پدیده ای – بستگی تام و تمامی به گذشته ی آن دارد. از کجا آمده؟ در سیر حوادث زمان بر او چه گذشته و او خود در برابر هر واقعه یا حادثه ای چه رویکردی از خود نشان داده؟

 
سرزمین مادریسرزمین مادری

در حاشیه نشست چهارمین گفتمان هنر و معماری -خوب چهر کشاورزی: صحبت از سرزمین مادری من ، یعنی کرمان ، شاید کمی سخت باشد چون شرح آن ، جمع اضدادی است که وقتی در یک مقوله می خواهد جمع شود کمی غریب به نظر می آید .

 
نیشابورنیشابور

شهر نیشاپور با خانه هایی دو یا سه طبقه و حیاط و چاه آب و حوض و باغچه، و کاریز، با کارگاه هایی کوچک و فعالیت صنعتگری در محدوده ی خانواده، کنار کوچه و معبر و گذر و سوق و میدان و محله، و کارگاه های بزرگ صنعتگری درمحله های حرفه ی مربوطه.

 
توسعه علیه میراث فرهنگیتوسعه علیه میراث فرهنگی

سید محمد بهشتی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی می گوید : طی سالهای گذشته احداث مترو همواره بر حفظ بافت تاریخی ارجحیت داده شده و بافت تاریخی به عنوان یک مانع دیده شده که باید از سر راه مترو برداشته شود .

 
بی توجهی ها باعث شد باغ های ایرانی بی هویت می میرندبی توجهی ها باعث شد باغ های ایرانی بی هویت می میرند

سبزی و خرمی پیوندی نا گسستنی با فرهنگ مردمان ایران زمین دارند تا در تعریفی هویت ایرانی با طبیعت تعریف شود. این مزمون در تمامی نمادهای ایرانی از جمله بادگیرها، آثار معرق، پس زمینه خط نوشته ها، اورسی کاری ها و ... نمود داشته

 
ثبت جهانی باغ ایرانی در موزه امام علی(ع) بررسی می‌شودثبت جهانی باغ ایرانی در موزه امام علی(ع) بررسی می‌شود

نخستین گفتمان هنر و معماری به همت انجمن مفاخر معماری ایران و با همکاری موزه هنر امام علی (ع) فردا 4 مرداد ماه در موزه هنر امام علی (ع) برگزار می‌شود.

 
سرپناه یا آشیان فرهنگ ؟سرپناه یا آشیان فرهنگ ؟

مامعماران وظایف خاص خودمان راداریم . در خصوص تکنیک های ساخت و برنامه های ملی و جامع تولید دیگرانی هستند که تخصصش رادارند و باید کار کنند . آنچه که ما باید انجام دهیم این است که در چنین اوضاع و شرایطی چگونه می توان به کیفیت مطلوب در معماری رسید . معماری پایدار در این رابطه باید راهنمای ما باشد

 
از سرا تا پاساژاز سرا تا پاساژ

کاروانسرا واژه ای مرکب از کاروان و سرا به معنی محل اقامت کاروان و کاروانیان بوده است . ..پاساژ (passage) در زبان انگلیسی به معنی محل عبور وگذر و فضای دسترسی از یک ساختمان به ساختمان دیگر است .

 
دکتر چ، یک نمونه ی خوب از روشن- فکر!دکتر چ، یک نمونه ی خوب از روشن- فکر!

شمه ای از "هم اندیشی" ژرف در موضوع تاریخ مردم شناسی و قوم شناسی و فرهنگ آن ها، یعنی عادات و اعتقادات و مذهب و ایدئولوژی ها و اسطوره ها و قهرمانان و رفتارها و شیوه ی تولید و مناسبات با محیط زیست و فولکلور و مهاجرت ها و کوچ و جنگ و...

 
جهان زیر سایه معماری ایرانی جهان زیر سایه معماری ایرانی

گفتگو با علیرضا قهاری ، رئیس هیات مدیره انجمن مفاخر معماری ایران - ایرانیان از دیرباز به چند شاخص در دنیای باستان مشهور بودند كه از جمله آنها می‌توان به ساخت بناهای عظیم و شكوهمند اشاره كرد. استفاده زیبایی‌شناسانه از عناصر هنری در ساخت خانه‌ از دیگر وجوه تمایز ایرانیان با دیگر اقوام دنیای باستان است.

 
مورفولوژی مكان و معماری دریك داستان علمی- تخیلی مورفولوژی مكان و معماری دریك داستان علمی- تخیلی

گذراند. همین طورهم وسط Delfos خوش شانس بودم و زمانی به یونان رفتم كه هنوزمی شد شبی مهتاب را در دلفوس استون هنج. می خواستم حس مكانش را دریابم اما چیزی دستگیرم نشد. گیرایی ما برای حس انرژی ها و شنیدن حرف و حدیث طبیعت سخت آسیب دیده است...

 

از ثروت و گنج بی پایان این سرزمین
از کالبد پر جان و خون این سرزمین
از گیسوان سیاه روان که بر جسم سرسخت این سرزمین جاری است

 
معماری داخلی ، انسان مداری و دموکراسیمعماری داخلی ، انسان مداری و دموکراسی

حجم و طراحی بیرونی فضاهای معماری به سبب عوامل و پدیده های گوناگون و متنوع غالبا در گذشته ترکیب و سیمایی کمابیش هماهنگ و همسان داشتند . در دنیای معاصر نیز بسیاری از عوامل هنوز سبب می شوند که بعضی از خصوصیات ترکیب بیرونی ساختمان بر اساس ضوابط ، قوانین و احترام به بافت کالبدی و بناهای واقع در محیط اطراف آنها شکل گیرند ...

 
آیا تهران می‌تواند به پیاده‌راه‌های مناسب مجهز شود؟آیا تهران می‌تواند به پیاده‌راه‌های مناسب مجهز شود؟

گاهی تهدیدهای یك امر شهری می‌تواند به فرصت‌یابی تبدیل گردد. این امر در مورد ترافیك فزاینده تهران صادق است، كه در بسیاری مواقع حركت پیاد‌ه‌ را، از سواره سریع‌تر و راحت‌تر می‌كند. لیكن "تهران" در واقع نه تنها فرصت پیاده‌روی را، برای شهروندان ممكن نمی‌سازد، بلكه در بسیاری از موارد، در این راه مانع ایجاد می‌نماید.