مقالات معماری و شهرسازی

این نوشتار به طور اجمالی به تحولات دانشکده هنرهای زیبا و نظام آموزشی حاکم برآن در مقاطع مختلف تاریخی اش اشاره دارد و نقش مرحوم محمد امین میرفندرسکی را در ایجاد برخی تحولات آن بر می شمرد .

 

<p dir="RTL">883 ه . ق (856 ه . ش)</p>

<p dir="RTL">نام اثر: بقعه سمام در گیلان (آرامگاه سالطان محمد کیا /
سرتربت لاهیجان)</p>

<p dir="RTL">« به واقع در اراضی کشاچاک واقع و مجموعه ای شامل محوطه
مستطیل شکل محصور در میان چهار دیوار است که با نوعی سنگ معروف تخت به
لانه و ملاط گچ ساخته شده است، رابینو درباره این بنا چنین نوشته
است:</p>

<p dir="RTL">«آن طرف آب سمام، مقابل شهر قدیم سمام، بنایی است که به
نام «سرتربت» شهرت دارد. در حیاط این بنا، گورهای سلطان محمدکیا والی
لاهیجان که سال 883 فوت شد و پسرش میرزا علی کیا که سال 912 کشته شد و
پری سلطان دختر سلطان محمد که در سال 908 ه . ق فوت شد و گور حسنی که
در سال 902 ه . ق بمرد، در اینجاست.»</p>

<p dir="RTL">کتیبه ای بر سنگ مرمر به دیوار حیاط است که نشان می دهد
این بنا به دست «میرزا علی» بنا شده است، تاریخ این کتیبه 883 ه . ق
است، کتیبه دیگری نیز به نام بنا «استاد حسین بن استاد احمد المسافر»
مورخ 883 ه . ق است.</p>

<p dir="RTL">نزدیک این مرقد، مسجد کوچکی است. سرتربت، چهاردیواری
مستطیل شکل شامل دو اتاق کوچک برای حفاظ و حیاطی است که شش قبر در آن
است.</p>

<p dir="RTL">چهار قبر دارای سنگ و دو قبر بدون سنگ است. دو طرف در
ورودی حیاط از داخل، دو طاق نما به بلندی 45/2 و پهنای 10/2 متر قرار
دارد. در صفه ای در دیوار جنوبی و طرف شرقی در ورودی، کتیبه ای سنگی
به درازای 46 و پهنای 33 سانتیمتر نصب گشته و این عبارات با خط نسخ بر
آن حک شده است:</p>

<p dir="RTL">«عمل الاستاد الاحد الاستاد حسین بن الاستاد علی بن
الاستاد احمد المسافر البنا اللاهیجانی عفی عنهم فی تاریخ سنه ثلث و
ثمانین و ثمانمانه هجریه» (883).</p>

<p dir="RTL">در محوطه خارج از چهار دیواری سر تربت و در مشرق آن،
مسجدی قدیمی برپا بوده که به مرور زمان خراب شده است.</p>

<p dir="RTL">در حدود هفتاد سال پیش، مسجد آجری کنونی را به جای مسجد
اصلی ساخته اند، مسجد امروز، بنایی مستطیل به ابعاد 11*5/7 متر است که
از آجرهای قدیمی که همزمان بنای سرتربت است، ساخته شده است.</p>

<p dir="RTL">در فهرست ویلبر آمده است:</p>

<p dir="RTL">«سر تربت سامان (گیلان) سال 883 ه . ق الاستاد الاجل
الاستاد حسین بن علی الاستاد علی بن الاستاد احمد الظفر البنا
الاهیجانی»</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">منبع: کتاب معماران ایران</p>

<p dir="RTL">بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا</p>

<p dir="RTL">تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره
السادات عربشاهی</p>
<p dir="RTL">883 ه . ق (856 ه . ش)</p> <p dir="RTL">نام اثر: بقعه سمام در گیلان (آرامگاه سالطان محمد کیا / سرتربت لاهیجان)</p> <p dir="RTL">« به واقع در اراضی کشاچاک واقع و مجموعه ای شامل محوطه مستطیل شکل محصور در میان چهار دیوار است که با نوعی سنگ معروف تخت به لانه و ملاط گچ ساخته شده است، رابینو درباره این بنا چنین نوشته است:</p> <p dir="RTL">«آن طرف آب سمام، مقابل شهر قدیم سمام، بنایی است که به نام «سرتربت» شهرت دارد. در حیاط این بنا، گورهای سلطان محمدکیا والی لاهیجان که سال 883 فوت شد و پسرش میرزا علی کیا که سال 912 کشته شد و پری سلطان دختر سلطان محمد که در سال 908 ه . ق فوت شد و گور حسنی که در سال 902 ه . ق بمرد، در اینجاست.»</p> <p dir="RTL">کتیبه ای بر سنگ مرمر به دیوار حیاط است که نشان می دهد این بنا به دست «میرزا علی» بنا شده است، تاریخ این کتیبه 883 ه . ق است، کتیبه دیگری نیز به نام بنا «استاد حسین بن استاد احمد المسافر» مورخ 883 ه . ق است.</p> <p dir="RTL">نزدیک این مرقد، مسجد کوچکی است. سرتربت، چهاردیواری مستطیل شکل شامل دو اتاق کوچک برای حفاظ و حیاطی است که شش قبر در آن است.</p> <p dir="RTL">چهار قبر دارای سنگ و دو قبر بدون سنگ است. دو طرف در ورودی حیاط از داخل، دو طاق نما به بلندی 45/2 و پهنای 10/2 متر قرار دارد. در صفه ای در دیوار جنوبی و طرف شرقی در ورودی، کتیبه ای سنگی به درازای 46 و پهنای 33 سانتیمتر نصب گشته و این عبارات با خط نسخ بر آن حک شده است:</p> <p dir="RTL">«عمل الاستاد الاحد الاستاد حسین بن الاستاد علی بن الاستاد احمد المسافر البنا اللاهیجانی عفی عنهم فی تاریخ سنه ثلث و ثمانین و ثمانمانه هجریه» (883).</p> <p dir="RTL">در محوطه خارج از چهار دیواری سر تربت و در مشرق آن، مسجدی قدیمی برپا بوده که به مرور زمان خراب شده است.</p> <p dir="RTL">در حدود هفتاد سال پیش، مسجد آجری کنونی را به جای مسجد اصلی ساخته اند، مسجد امروز، بنایی مستطیل به ابعاد 11*5/7 متر است که از آجرهای قدیمی که همزمان بنای سرتربت است، ساخته شده است.</p> <p dir="RTL">در فهرست ویلبر آمده است:</p> <p dir="RTL">«سر تربت سامان (گیلان) سال 883 ه . ق الاستاد الاجل الاستاد حسین بن علی الاستاد علی بن الاستاد احمد الظفر البنا الاهیجانی»</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">منبع: کتاب معماران ایران</p> <p dir="RTL">بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا</p> <p dir="RTL">تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی</p>

 
باغ و حافظه ی تاریخیباغ و حافظه ی تاریخی

فرخ باور : حافظه ی تاریخی همان رگه هاست. رگ و ریشه هاست ، که هم در انسان ها و در نسل هاست و هم در آثاری که برجای گذاشته اند و هم در طبیعت. بو یعنی خاطره. بوی گل محمدی یعنی ایران. بوی گل نرگس، بوی دم کردن سماور هیزمی، صبح زود توی ده، بوی آب و جارو کردن حیاط آجری، بوی طویله و پهن و دود هیزم. بوها هم ملیت دارند.

 

موضوع خیابان به عنوان فضای عمومی ، موضوع حساس و پر دامنه ای در قلمرو معماری و شهرسازی است . از جوانب مختلف و دیدگاههای متفاوت می توان از این عنصر فضای شهری تعاریف متفاوت ارائه نمود . خانم ها دکتر گیتی اعتماد و مهندس انوشه منصوری به همراه آقایان مهندسین علیرضا قهاری ، احمد سعید نیا ، و محمد حسین جهانشاهی در کنار دکتر مجید جوزانی مدیر عامل خانه هنرمندان با تخصص تئاتر و سینما ، در نشستی کوتاه و صمیمانه نظراتشان را بیان نموده اند.

 

 

 

فرخ باور خرداد 1390 - جشنواره باغ ایرانی...نقاشی، که در پس آن احساس لطیفی مانند شعر نهفته است، شعری است که با تصویر و رنگ سروده شده و شعر، آخرین و خالص ترین افشرده ی تاریخ بشراست که زمین و آسمان را در هم می آمیزد، نسل ها را به هم می دوزد و هر چیزی که بخواهی در آن یافت شده، با آهنگ سروده و با نقاشی به مینیاتور تبدیل می شود.

 
به بهانه روز مهندسیبه بهانه روز مهندسی

در تاریک ترین دوران تاریخ سیاسی این سرزمین و در پرتو این " انتزاع مقدس " بود که خواجه نصیرالدین طوسی ، هفت قرن پیش از این تجلی خیره کننده ای از اعجاز مهندسی را به نمایش گذاشت و آن "مهندسی اجتماعی " بود . این پرده پندار دریده که نامش مترادف با " رنسانس اسلامی " است ، از ساخت اسطرلاب تا رام کردن جنگ سالاران خونریز مغول را همزمان در دستور کار خود داشت

 
معنا و هویت  شاخصه اصلی معماری ایرانی اسلامیمعنا و هویت شاخصه اصلی معماری ایرانی اسلامی

هنر معماری یکی از بارزترین مظاهر تمدن هر قوم وملت است . معماری ایران و آنچه که از گذشته تاکنون به یادگارمانده است ، شناسنامه معتبرمردم در این سرزمین است ،آداب و رسوم ،مراسم مذهبی ، روحیه ،اخلاقیات و اندیشه نسل ها در معماری ایران انعکاس واضحی دارد

 
راهبردهای پیشنهادی با هدف دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران راهبردهای پیشنهادی با هدف دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران

دکتر پرویز حناچی - توسعه پایدار توسعه ای همه جانبه نظام مند ، درونزا ، آینده نگر که منافع هیچ بخشی از سیستم را به هزینه های سایر بخشها ، منافع امروز را به هزینه گذشتگان ( فرهنگ و تاریخ ) و آیندگان و منافع انسان را به هزینه سایر زیستمندان به پیش نمی برد .

 

 

منصور فلامکی : تنها آتلیه فروغی – فرمانفرمائیان نبود که داوید اوشانا را یاری مهربان و برخوردار از رفتاری راسخ و صمیمی می دانست : سخن از مدرسه معماری سال ها – یا بهتره دهه ها – ی پرشوری در میان است که بچه های معماری ، بی ادعایی که به زبان آید ، بر خوش فکری ، و بر نیک اندیشی اش وقوف داشتند . محیط مدرسه ی معماری دانشگاه تهران ، به ویژه در دهه ی 1330 ، شکوفا بود : همیشه بیش ، خواهان نوآوری بود : هم در زمینه ی رفتاری و سلوک و هم در زمینه ی آفرینش در گستره های معماری و نقاشی .

 

<p dir="RTL">947 ه . ق (918 ه . ش)</p>

<p dir="RTL">نام این معمار با تاریخ 947 ه . ق در مسجد جامع یزد آمده
است.</p>

<p dir="RTL"><img src="/media/496273/masjede_yazd_1.jpg" width="543" height="801" alt="masjede yazd"/></p>

<p dir="RTL">نام اثر: مسجد جامع کبیر یزد</p>

<p dir="RTL">ثبت تاریخی206</p>

<p dir="RTL">&nbsp;<img src="/media/496311/masjede_yazd_2.jpg" width="511" height="809" alt="masjede yazd 2"/></p>

<p dir="RTL">ساختمان اصلی مسجد جامع را متعلق به قرن ششم هجری قمری
می دانند. لیکن جامع کنونی مربوط به زمان آل مظفر و قرن هشتم و نهم
هجری قمری است. از امتیازات معماری و هنری این مسجد در مرحله اول
ساختمان و کاشیکاری سردر بلند و با شکوه و دو مناره زیبا و تزیینات
کاشیکاری و دو کتیبه نفیس آن یکی به خط کوفی آجری و دیگری به خط ثلث
سفید بر روی کاشی لاجوردی معرق است، در متن کتیبه های سردر نام شاهرخ
تیموری و سلطان جهانشاه و تاریخ سال 868 ه . ق خوانده می شود، تزیینات
کاشی معرق و گره کاری داخل و خارج گنبد بی نهایت ارزنده و جاذب است.
نمای خارجی و داخلی ایوان اصلای مزین به کاشیکاری زیبا و کتیبه ای به
خط ثلث بر روی کاشی معرق است. مهم ترین اثر تزیینی این جامع محراب
زیبا و گرانبهای آن است که با نقوش کاشی معرق آرایش شده، قطار مقرنس
محراب آن جالب است، لوحه سنگ مرمری که در دهلیز مسجد نصب است مورخ به
سال 777 ه . ق است. 13 قطعه لوح سنگی و کاشی در داخل هشت مسجد نصب شده
است و هر کدام مورخ به سال معین (773 تا 1179 هجری) و شامل وقفنامه و
امور دیوانی و مالیاتی است.</p>

<p dir="RTL">&nbsp;<img src="/media/496381/masjede_yazd_3.jpg" width="533" height="549" alt="Masjede Yazd 3"/></p>

<p dir="RTL">نکته قابل توجه در ساختمان مسجد جامع یزد مسئله ایجاد
روشنایی غیرمستقیم به وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوارها است
که معمار و سازندکان بنا در قرن هشتم هجری به این مطلب پی برده
اند.</p>

<p dir="RTL">جامع کبیر یزد یکی از آثار گرانبهای ایران و در حقیقت
گنجینه ای از معماری است که در عین عظمت بسیار زیبا ساخته شده و هر
قسمت آن معرف ذوق و هنر سازندگان آن است.</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL">منبع: کتاب معماران ایران</p>

<p dir="RTL">بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا</p>

<p dir="RTL">تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره
السادات عربشاهی</p>
<p dir="RTL">947 ه . ق (918 ه . ش)</p> <p dir="RTL">نام این معمار با تاریخ 947 ه . ق در مسجد جامع یزد آمده است.</p> <p dir="RTL"><img src="/media/496273/masjede_yazd_1.jpg" width="543" height="801" alt="masjede yazd"/></p> <p dir="RTL">نام اثر: مسجد جامع کبیر یزد</p> <p dir="RTL">ثبت تاریخی206</p> <p dir="RTL">&nbsp;<img src="/media/496311/masjede_yazd_2.jpg" width="511" height="809" alt="masjede yazd 2"/></p> <p dir="RTL">ساختمان اصلی مسجد جامع را متعلق به قرن ششم هجری قمری می دانند. لیکن جامع کنونی مربوط به زمان آل مظفر و قرن هشتم و نهم هجری قمری است. از امتیازات معماری و هنری این مسجد در مرحله اول ساختمان و کاشیکاری سردر بلند و با شکوه و دو مناره زیبا و تزیینات کاشیکاری و دو کتیبه نفیس آن یکی به خط کوفی آجری و دیگری به خط ثلث سفید بر روی کاشی لاجوردی معرق است، در متن کتیبه های سردر نام شاهرخ تیموری و سلطان جهانشاه و تاریخ سال 868 ه . ق خوانده می شود، تزیینات کاشی معرق و گره کاری داخل و خارج گنبد بی نهایت ارزنده و جاذب است. نمای خارجی و داخلی ایوان اصلای مزین به کاشیکاری زیبا و کتیبه ای به خط ثلث بر روی کاشی معرق است. مهم ترین اثر تزیینی این جامع محراب زیبا و گرانبهای آن است که با نقوش کاشی معرق آرایش شده، قطار مقرنس محراب آن جالب است، لوحه سنگ مرمری که در دهلیز مسجد نصب است مورخ به سال 777 ه . ق است. 13 قطعه لوح سنگی و کاشی در داخل هشت مسجد نصب شده است و هر کدام مورخ به سال معین (773 تا 1179 هجری) و شامل وقفنامه و امور دیوانی و مالیاتی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;<img src="/media/496381/masjede_yazd_3.jpg" width="533" height="549" alt="Masjede Yazd 3"/></p> <p dir="RTL">نکته قابل توجه در ساختمان مسجد جامع یزد مسئله ایجاد روشنایی غیرمستقیم به وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوارها است که معمار و سازندکان بنا در قرن هشتم هجری به این مطلب پی برده اند.</p> <p dir="RTL">جامع کبیر یزد یکی از آثار گرانبهای ایران و در حقیقت گنجینه ای از معماری است که در عین عظمت بسیار زیبا ساخته شده و هر قسمت آن معرف ذوق و هنر سازندگان آن است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">منبع: کتاب معماران ایران</p> <p dir="RTL">بررسی و نوشته: زهره بزرگ نیا</p> <p dir="RTL">تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی</p>

حسین سلطان زاده : اگر در یک طبقه بندی کلی انواع فضاهای ساخته شده به دو گروه : فضاهای معماری و فضاهای شهری تقسیم شوند، می توان فضاهای شهری را گونه ای از فضا دانست که به زندگی و حیات شهری و همه شهروندان تعلق دارد . البته در مواردی ممکن است برخی فضاها بیش تر به گروهی معین از شهروندان تعلق یابند و مورد استفاده قرار گیرند و بعضی فضاها به شکل مساوی در اختیار شهروندان باشند .

 
سینما پردیس در پارک ملتسینما پردیس در پارک ملت

فرخ باور : این معماری یک استثنا هست که قاعده را اثبات می کند . قاعده یک سینما این هست که کالبدش پاسخگوی نیازها و رفتارها باشد ...این سینماها می توانند تمام روزت را پوشش دهند . از این سالن به آن سالن .کمی با عجله ، باید از وقت حداکثر استفاده را برد ...اما در کار دانشمیر اتفاقات دیگری می افتد که هم می توان گفت نه کالایی است و نه از بینش و ارزش های سرمایه داری پیروی می کند زیرا که سرمایه داری با حداکثر سود در مدت زمان کوتاهتر ، تمام فضاهای خالی را چه در معماری و چه در شهرسازی پر می کند . اما این مجموعه را باید کشف کنی ، اشتباه کنی و شاید غافلگیر شوی . همه چیز برملا و آشکار و مستقیم نیست . باید گردش کرد نگاه کرد و یافت . عجله کار شیطان است .