مقالات معماری و شهرسازی

معماران می توانند میزان مصرف انرژی در بیمارستان ها را پیش از فاز بهره برداری کاهش دهندمعماران می توانند میزان مصرف انرژی در بیمارستان ها را پیش از فاز بهره برداری کاهش دهند

معماری روز دنیا همواره به دنبال رسیدن به معنای درستی از اقتصاد است تا بتواند با آن تلفیق شده و با به وجود آوردن واژه اقتصاد معماری کمک بزرگی به معماری جهان و مخصوصاً پایداری در محیط زیست نماید.

 
خروج از تله زیست‌محیطیخروج از تله زیست‌محیطی

شهرها، هنگام رویش و گسترش، طبیعت پیرامونی خود را پس می‌زنند و حباب‌گونه، محیطی مصنوعی به‌وجود می‌آورند. آنها در تمامی ابعاد، امکان نفوذ طبیعت به‌درون خود را سد می‌کنند و

 
برنامه نجات شهر تهرانبرنامه نجات شهر تهران

کارشناسان شهری معتقدند: چالش‌ها و مسائل شهر تهران دارای دو وجه عمده است؛ بخشی از آن ملموس و مشهود است که شهروندان و متخصصان حوزه‌های مختلف علمی ازآن ابراز نارضایتی می‌کنند.

 
مجلس نگهبان عدل و دادمجلس نگهبان عدل و داد

چند روز پیش از گشایش مجلس شورای ملی در زمان مظفرالدین شاه قاجار، بزرگان کشوری و لشکری، نمایندگان سیاسی خارجی و نیز نمایندگان برگزیده مردم، به حضور در آیین گشایش دعوت شدند.

 
انقلاب مشروطه؛ شکست یا پیروزیانقلاب مشروطه؛ شکست یا پیروزی

پس از گذشت یکصد و یازده سال از انقلاب اصیل و ملی و مردمی مشروطه که مایه افتخار و سربلندی همه ایرانیان است هنوز هستند کسانی که آن را آشی می‌دانند که در سفارت انگلیس پخته شد! جای بسی افسوس است.

 
مشروطه، مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصرمشروطه، مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر

اهمیت نهضت مشروطه در این است که برای نخستین‌بار مردم و نخبگان جامعه متوجه شدند که از حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار هستند و می‌توانند در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند.

 
سالروز گشایش اولین دوره مجلس شورای اسلامیسالروز گشایش اولین دوره مجلس شورای اسلامی

اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه ۱۳۵۹ افتتاح شد. انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در فاصله یک سال پس از پیروزی انقلاب، در روز ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار شد و در این انتخابات حدود ۱۱ میلیون نفر رای دادند.

 
واگن سواری از پاریس تا استانبولواگن سواری از پاریس تا استانبول

اکسپرس شرق، اورینت تندرو یا قطار سریع‌السیر شرق، یک قطار مسافربری راه دور بود که شرکت بین‌المللی CIWL در سال ۱۸۸۳ آن را ساخت و چهارم اکتبر همان سال برای اولین بار حرکت کرد.

 
تلفیق هنر و تاریخ در علمتلفیق هنر و تاریخ در علم

قدیمی‌ترین عَلَم‌های ایرانی که در موزه توپقاپی استانبول نگهداری می‌شود، مربوط به ترکمن‌های آق‌قویونلو و قرقویونلو بوده است که در دسته‌های سیاسی و مذهبی از آن استفاده می‌کرده‌اند.

 
استقلال عراق از بریتانیااستقلال عراق از بریتانیا

۱۱ مهرماه ۱۳۱۱ عراق از زیر نفوذ استعمار بریتانیا بیرون آمد و استقلال یافت. این سرزمین در ۲۰ آبان ۱۲۹۹ (۱۱ نوامبر ۱۹۲۰) در پی فروپاشی عثمانی با قیمومیت جامعه ملل و با عنوان «ایالت عراق» تحت کنترل بریتانیا درآمد. بریتانیایی‌ها فیصل یکم از دودمان هاشمی را که از طرف فرانسوی‌ها از سوریه بیرون رانده شده بود به‌عنوان حاکم از طرف خود بر عراق گماردند.

 
مناسبات ایران و چین در عهد صفویمناسبات ایران و چین در عهد صفوی

در دوره صفویه مهم‌ترین وجهه همت ایرانیان در چین‌شناسی را «خطایی‌نامه» تشکیل می‌دهد که اثری در شرح مشاهدات سیدعلی‌اکبر خطایی از معاصران شاه اسماعیل صفوی است.

 
ضربه اساسی به مدرسه آلیانسضربه اساسی به مدرسه آلیانس

در کنار سرخوردگی‌های حاصل از شکست مشروطه، رقیبان تازه نیز به میدان آمدند و آلمان‌ها که طرفدارانی در میان دولتمردان ایرانی داشتند، نهادهای فرهنگی خود را یکی پس از دیگری بنیان نهادند. وقتی دولت ایران قطعه زمین بزرگی در اختیار آلمانی‌ها قرار داد تا مدرسه پطروس را راه‌اندازی کنند و کمک مالی را هم به آن افزود، بر فرانسویان معلوم شد در بر پاشنه جدید چرخیده؛ بنابراین دلسرد شدند و بسیاری از اعضای آنها به دیار خود بازگشتند. گرچه رقیبان جدید به میان آمدند، به دلیل سلطه زبان و فرهنگ فرانسوی، آلیانس هنوز حرفی برای گفتن داشت. یک نکته را درباره مدرسه آلیانس نباید از نظر دور داشت و آن تاسیس شاخه‌های این مدرسه در شهرستان‌ها بود که گاه برخی شعب آن همچون تبریز گوی سبقت را از تهران، در زمان رکود، ربود اما ضربه اساسی به مدرسه آلیانس به دست خود فرانسوی‌ها زده شد.

 
پزشکان دوره‌گردپزشکان دوره‌گرد

همانند هر حرفه‌ای، در دوره قاجار اطبایی بودند که تازه شغل خود را شروع کرده بودند، و گروه دیگر طبیبانی که شهرت خود را به‌دست آورده و نیز کسانی که میان آن دو بودند، یعنی تجربه داشتند اما هنوز به شهرتی که آرزو داشتند دست نیافته بودند.

 
قحطی مناطق جنوبی در جنگ جهانی اولقحطی مناطق جنوبی در جنگ جهانی اول

در سال۱۲۹۳ش/ ۱۹۱۴ م/ ۱۳۳۲ ق، محصولات کشاورزی فارس و مضافات دچار آفت و در پی آن کمبود غله و مواد غذایی محسوس شد.

 
پاسخ ناصرالدین شاه به شرکت بلژیکی!پاسخ ناصرالدین شاه به شرکت بلژیکی!

هنوز دو سال از دایرشدن راه‌آهن تهران ـ حضرت عبدالعظیم نگذشته، بعضی خارجیان که از واگذاری امتیاز به دولت بلژیک ناخشنود بودند و بیم آن داشتند که این رشته سر دراز یابد، نهانی، درصدد تحریک مردم بر ضدبلژیکیان برآمدند و سرانجام گروهی حادثه‌جو را به برافروختن آتش فتنه برانگیختند.

 
تناقض تئوری غربی با تاریخ شرقیتناقض تئوری غربی با تاریخ شرقی

دکتر مهدی کیوانی سال ۱۳۱۹ در خانواده‌ای زرگر پیشه در اصفهان به دنیا آمد و سال ۱۳۳۶ در رشته ادبی از دبیرستان هراتی اصفهان دیپلم گرفت.

 
چهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکرهچهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکره

هدف اصلی یک مذاکره‌کننده پشت میز مذاکره این است که به بهترین نتیجه ممکن برسد.

 
تاسیس شرکت دخانیاتتاسیس شرکت دخانیات

مجموعه کارخانه‌های دولتی سیگارسازی، توتون چپق و تنباکو پنجم مهر ماه سال ۱۳۱۶ گشایش یافت.

 
ریشه‌های انحصار توتون و تنباکوریشه‌های انحصار توتون و تنباکو

اندیشه‌ انحصار تجارت توتون و تنباکو را نخستین بار محمد‌حسن‌خان اعتماد‌السلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین‌شاه مطرح کرد.

 
تکیه‌ها و جایگاه‌های عزاداری در دوره قاجارتکیه‌ها و جایگاه‌های عزاداری در دوره قاجار

قبل از دوره ناصرالدین‌شاه معتبرترین و وسیع‌‌ترین تکیه‌های تهران که تعزیه‌های دولتی در آن برگزار می‌شد تکیه حاج میرزا آقاسی بود که تکیه عباس‌آباد نیز نامیده می‌شد.