مقالات معماری و شهرسازی

گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت سوم)گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت سوم)

کوچک خان برخلاف دیگر جناح های جنبش وانقلاب جنگل یعنی هم جناح راست جنگل وهم جناح چپ جنگلیها از کشتن انسان ها بیزار بود حتی اگر دشمن بوده باشند. ما می دانیم که به طور مکرر چه در جریان جنبش وانقلاب جنگل وچه پس از آن که قلم در دست کسانی بود که متاثر از فرهنگ سیاسی بلشویکی می نوشتند، این وجه ازشخصیت کوچک خان مورد تعرض وانتقادبسیار بوده واز این که در کشتن محافظه کارو محتاط بوده، همواره مورد سرزنش بوده...

 
گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت دوم)گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت دوم)

ببینید منظور من از گسست این است که پس از ورود تئوری بلشویکی از دروازه انقلاب جنگل وحاکمیت 17ماهه آن در انقلاب جنگل به تدریج طی حدود یک دهه پس از آن این تئوری با تلاش های ترویجی وحمایت دولت انقلابی شوروی وحاکمیت رو به استبداد دوره رضاخانی وغلبه خشونت روزافزون استبداد پهلوی اول، به فرهنگ سیاسی غالب نخبگان سیاسی مبارزدرایران تبدیل شد وفرهنگ سیاسی برخاسته از انقلاب مشروطه به تدریج دست کم نزد مبارزان راه آزادی وعدالت به حاشیه رانده شد.

 
گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت اول) گفتگو با ناصر عظیمی: روایتی دیگر از کوچک خان (قسمت اول)

اگر چه من سالهاست که پایتخت نشین بوده ام لیکن زاده گیلان هستم. نیمی از عمر وخاطرات من درهمین سرزمین سبز ودوست داشتنی سپری شده است. از کوچکی هم داستان کوچک خان را با روایت های گوناگون وبا مواضع متفاوت شنیده وبعدها خوانده بودم...

 
 تاریخ شکل شهر تاریخ شکل شهر

معرفی کتاب : موریس،جیمز،1389، تاریخ شکل شهر، ترجمه راضیه رضازاده، تهران: دانشگاه علم و صنعت تهران.

 
جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهرجغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر

معرفی کتاب : جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، دکتر حسین شکوئی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1389

 
فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت دوم)فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت دوم)

اکنون پرسش مقدر این است که نبود شهر درگیلان چه علتی داشت واز چه زمانی گیلان توانست براین ضعف تاریخی خود غلبه نماید؟پاسخ به اجمال این است که فقدان شهر در گیلان به فقدان تمرکز قدرت دراین محدوده ی جغرافیایی بر می گشت. اما بلافاصله این پرسش مطرح می شود که فقدان تمرکز قدرت خود از چه چیزی ناشی می شد؟ پاسخ به این پرسش هامستلزم بیان مبسوطی از ویژگیهای تاریخ گیلان است که دراینجافرصت آن فراهم نیست لیکن می توان به اجمال خطوط کلی را بیان کرد.

 
فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت اول)فقدان شهر،ویژگی اصلی تاریخ قدیم گیلان (قسمت اول)

ناصر عظیمی : یکی از شاخص های مهم در بررسی وشناخت تاریخ هر کشور ویا منطقه ای، بررسی استعداد پیدایش شهر درآن محدوده است.زیرا چنان که «رابرت پارک» نظریه پرداز مکتب شیگاگو با هوشمندی گفته است، «شهر کارگاه تمدن بشر بوده است». بدین ترتیب نبود این کارگاه درهرمحدوده ای به معنی کند وبطئی شدن فرایند تحول تاریخی وتاخیردرتغییرات تاریخ ساز آن محسوب می شود.

 
ماه اردیبهشت: بهار نیرومندماه اردیبهشت: بهار نیرومند

اردیبهشت در فارسی برگرفته از ارتوهشت artawahišt فارسی میانه ( اوستایی aša vahišta که تنها یکبار در گاهان آمده است) به معنی "بهترین نظم/ بهترین راستی" است. در منابع فارسی میانه در پیوند تنگاتنگی با وهومن (بهمن) قرار دارد و اورمزد با این دو رای می زند. یاریگران ارتوهشت آتش، سروش، ورهران (بهرام) و نریوسنگ اند و برای نابودی اهریمن آتش یاری کننده را دست به دست نگاه می دارند ( > بندهشن). او دختر اهورامزدا است...

 
اصفهان و «میدان»: در عمق خاطرات و تاریخاصفهان و «میدان»: در عمق خاطرات و تاریخ

قد و بررسی «در عمق میدان»، اثر بهروز ملبوس‌باف - قبل از نقد و بررسی فیلمِ در عمق میدان، لازم است، به فضای اجتماعی این میدان نیم نگاهی اندازیم. به عنوان مثال از این‌جا شروع کنیم که این میدان، که آن‌را عتیق (یا میدان امام علی) نام‌ گذارده‌اند، میدان نوبنیادی است که مانند برخی از پروژه‌های شهرسازی سال‌های اخیر، حضورش متکی بر زیر و رو کردن بخشی از بافت قدیمی شهر اصفهان است که به یمن طرح‌های نوسازی، ویران شدند تا فضای نو و جدیدی جایگزین آن‌ها گردد...

 
بازنمایی تصویری تهران در سینمای ایران بازنمایی تصویری تهران در سینمای ایران

امروز در رشته های علوم اجتماعی پیشرو نظیر انسان شناسی ، مطالعات فرهنگی و حوزه های مطالعات تخصصی نظیر مطالعات جوانان ، مطالعات زنان ، مطالعات جهانی شدن و غیره ، تاکید هر چه بیشتر بر آن است که استفاده از ابزارها و قابلیت های بازنمایی انسان برای درک و تحلیل فرآیندها از لحاظ نظام شناختی و پیگیری این فرآیندها در مسیر ادراک و ساخت بازنمود و سرانجام ترکیب این بازنمود با سایر بازنمودهای ذهنی و مادی انسان ها ، از مهم ترین راه های درک و تحلیل فرهنگ ها است ...

 
اگر شهرداربودم چه میکردم (بیژن علی آبادی)اگر شهرداربودم چه میکردم (بیژن علی آبادی)

بیژن علی آبادی : مطالبی که در این مقاله ذکر خواهد شد قسمت اعظم آن جاری براداره شهرداری و قسمت دیگر از دید یک شهروند میباشد. این مقاله نظر شخصی نگارنده بوده و شاید در مورداین مطلب دارای نشیب و فرازهائی باشد که تصور می رود ذکر آن موارد و نتایج بدست آمده بحثی جدید در این باب گردد .

 
شهرهای بزرگ و آلودگیشهرهای بزرگ و آلودگی

حسین سلطان زاده :‌ تا چند قرن پیش زندگی انسان و بسیاری از فعالیت¬های او اثرات تخریبی چندانی بر کره¬ی زمین بر جای نمی گذاشت زیرا زندگی و فعالیت های انسانی با نظم حاکم بر محیط طبیعی چندان در تقابل نبود، اما پس از انقلاب صنعتی و در پی پیشرفت علوم و تکنولوژی و افزایش تولیدات ماشینی و هم چنین گسترش بهداشت و در پی آن افزایش جمعیت شهرها و مراکز سکونت گاهی، بسیاری از محیط های طبیعی از جمله جنگل ها ، رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها تخریب یا آلوده شده است.

 
طهران چگونه تهران شد (قسمت اول)طهران چگونه تهران شد (قسمت اول)

می گویند شاه طهماسب صفوی دومین پادشاه از سلسله صفوی، اولین کسی بود که دهستان را که در سر راه زیارت او به ری و قم بود، مورد توجه قرار داد و از باغ های انار آن خوشش آمده، دستور داد دور آبادی حصاری بکشند. ولی شاه عباس صفوی چون در تهران زیاد میوه خورد و ناخوش شد، سوگند یاد کرد که دیگر به تهران قدم نگذارد و چنین کرد...

 
اگر شهردار بودم (فاطمه ظفرنژاد)اگر شهردار بودم (فاطمه ظفرنژاد)

حکمرانی و مدیریت خوب شهری، از یکسو به اصلاح سیاستگزاری های شهری و مدیریت شهری و از سوی دیگر به اصلاح سیاستگزاری های کلان کشوری وابسته است. دستیابی به حکمرانی خوب شهری مستلزم توجه به شش مقوله است.

 
نورپردازی و نور افشانی در  معماری نورپردازی و نور افشانی در معماری

بیژن علی آبادی : این مقاله برای معماران مخصوصا" معماران جوان و هنرمندان در زمینه های مرتبط با هنر معماری و سایر متخصصین كه پرچمدار وحافظ گنجینه ها و هنر آتی كشور بوده وخواهند بود به رشته تحریر درمیاید شاید بتواند برای آنان مفید باشد ...

 
مسکن و معماری در جامعه ی روستایی گیلانمسکن و معماری در جامعه ی روستایی گیلان

معرفی کتاب : مسکن و معماری در جامعه ی روستایی گیلان (مطالعات مردم شناسی)؛ کریستیان برومبرژه، ترجمه ی علاء الدین گوشه گیر، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی با همکاری استانداری گیلان، 1370

 
انواع مصاحبه‌ در تاریخ شفاهی انواع مصاحبه‌ در تاریخ شفاهی

مصاحبه در تاریخ شفاهی به سه شكل ‌ اصلی‌ به‌ كار گرفته‌ می‌شود: 1ـ مصاحبه‌ بی‌ساختار، 2- مصاحبه‌ باساختار، 3- مصاحبه‌ گروهی‌...

 
شیوه اشتباه طراحی در عرصه عمومی یک شهر شیوه اشتباه طراحی در عرصه عمومی یک شهر

ما در تعاریف‌مان نسبت به فضاهای عمومی دچار مشکل هستیم . در مورد فضاهای عمومی باید گفت که در هر جامعه ای یک تعریف مشخص و واحد وجود دارد . ایرادات زیادی به فضای شهری که امروز با آن مواجه هستیم می‌توان وارد کرد. برای مثال پل‌های عابر پیاده، مترو، اتوبوس و .. برای رفاه حال شهروندان به وجود آمده است که آنها در هنگام رفت و آمدهای شهری از شرایط مطلوبی برخوردار باشند و در امنیت کامل باشند.

 
 بازار تهران و یک بیماری واگیردار بازار تهران و یک بیماری واگیردار

سؤال این است « چه جانی قرار است به بازار تهران دمیده شود؟» به نظرم باید مشخص شود که این جان چرا در آمده و چگونه قرار است دوباره دمیده شود؟ چون بافت‌های تاریخی را مجموعه‌های ارگانیک نامیده‌اند....

 
مفهوم شهر سوخته يا خراب آباد مفهوم شهر سوخته يا خراب آباد

بیژن علی آبادی : در اين مقاله نگارنده قصد دارد اشاراتي بسيار مختصر به روند شهر و شهرسازي در ايران بنمايد وقصد اين نيست كه زحمات و مطالعات بزرگان را در زمينه شهرسازي به زير سئوال ببرد بلكه قصد آنستكه تلنگري دراين زمينه زده شود و در اين رهگذر امكان دارد كه اسامی از شهرهاي موجود كشور فقط بدليل نمونه ذكر شود