اخبار و مقالات مربوط به منابع طبیعی

هم انديشي معماری و بهره وری منابعهم انديشي معماری و بهره وری منابع

ما می دانیم که تغییر الگوی مصرف یعنی تغییر اندیشه و فرهنگ یک ملت که ممکن است در طول سالها در مورد نحوه زندگی و مصرف منابع در دسترس شکل گرفته باشد . بنا بر این انتظار نمی رود که در طول یک سال به اهداف مورد نظر خود دست یابیم. مهندس کرمانیان:وسعت قلمرو معماری ، از طبیعت تا شهرها ، آنرا بزرگترین مقوله تاثیر گذار بر منابع مادی و انسانی قرار می دهد . این تخصص هنوز به درستی در کشور ما معرفی نشده است و گستردگی فعالیت معماری و معمار به درستی جایگاه خود را نیافته است . در حال حاضر معماری در کشور ما...

 
معماري و بهره وري منابع (2)معماري و بهره وري منابع (2)

محمدرضا اسلامي - معماري در مفهوم کلي ، به معني خلق و پديد آوردن يک اثر عنوان مي شود ، يک ساختار جامع خلاقانه و داراي تفکر که هدف معيني را تعريف مي کند . چنانچه خداوند متعال ، يگانه معمار جهان هستي است . در مفهوم حرفه اي نيز ، معماري ، طراحي و برنامه ريزي جامع فضاهاي کالبدي انساني است. در طراحـي معماري ، تمام عناصر فيزيکي ، اقليمي ، اجتماعـي ، اقتصادي و .... جهت دستيابـي به هدف معيني بکار گرفته مي شوند...

 

 
مصرف انرژی در ساختمانهای ایران پنج برابر متوسط جهانیمصرف انرژی در ساختمانهای ایران پنج برابر متوسط جهانی

48درصد از انرژي جهان در بخش معماري مصرف مي‌شود اين ميزان در ايران 45 درصد است كه به اعتقاد كارشناسان 25 درصد آن اضافي است. از اين رو با توجه به كمبود منابع انرژي فسيلي، توجه ويژه به بحث معماري پايدار در آينده، يك ضرورت انكارناپذير است. عليرضا قهاري، رئيس هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران افزود: وقتي در كشوري مسائل صرفه‌جويي در انرژي يا اصلاح الگوي مصرف براي نيل به توسعه پايدار مطرح است، نمي‌توان به‌طور كلي صحبت كرد، بلكه بايد به سوي تخصص رفت...