اخبار و مقالات مربوط به مهارت شهروندی

تعهد شهروندي تعهد شهروندي


بسياري از روشنفكران معتقد به آزادي، سياستمداران هوادار مردم، نويسندگان فارغ از مصلحت‌انديشي و همين طور هنرمندان متعهد و دور از روان‌پريشي و همه‌گويي، اعتقاد فراواني به مسئوليت فردي در قبال پندار، گفتار و كردار دارند. در ساختار بسياري از جوامع ترك‌خورده فرهنگي، يك عادت ديرينه و جاافتاده وجود دارد و آن «آهسته آمدن و آهسته رفتن» است. اين نوع از فرهنگ ناهنجار تعهد و مسئوليت را از دوش مردم برمي‌دارد و از آنها مي‌خواهد طبق توصيف ماركس از جامعه فرانسه، مثل سيب‌زميني در كنار هم زندگي كنند و نه در تكاپوي تشكيل جامعه باشند و نه رسوبات فرهنگي جامعه و روابط متقابل مدرن را بپذيرند.

 
حقوق شهروندی در شهر و معماریحقوق شهروندی در شهر و معماری

ساناز افتخارزاده : یک آمارگیری از شهروندان تهرانی نشان می دهد که درصد بسیار کمی از مردم شهر را متعلق به خود می دانند . بیشتر آنها شهر را متعلق به دولت و شهرداری و حتی تعدادی از آنها شهر را ملک خدا می دانند ! می توان ادعا کرد مفهوم حقوق شهروندی که بار حق و مسئولیت پذیری را توامان در خود دارد نوسیونی مدرن و انسان محور است که هنوز جایگاهی در میان ایرانیان پیدا نکرده است .

 
هنر زیستن در شهر و مهارت شهروندیهنر زیستن در شهر و مهارت شهروندی

هرچند که انتخاب محل سکونت و زیست اختیاری است ولی عملاً برای ما به صورت امری اجباری در آمده است . مقایسه آمار سالهای مختلف حکایت از افزایش جمعیت شهری داشته به صورتی که تعادل بین جمعیت شهری و روستایی بهم خورده و مشکلات کمبود تولید محصولات زراعی روستاها هر روز بیشتر به چشم می خورد .

 
تأملی در مبانی حِکمی شهرتأملی در مبانی حِکمی شهر

تطبیق تمثیلی شهر و نفس در حکمت اسلامی و تأثیر آن بر سلامت و تعادل روحی شهروندان
دكتر حسن بُلخاری : فلسفه از مبانی حکمی، اخلاقی و سیاسی شهر سخن می‌گوید، و شهرسازی از صور و فرم‌های معماریِ آن. به دیگر سخن فلسفه مبیّن محتوای شهر است، و شهرسازی مبیّن ساختار شهر. این تجزیه محصول و ازجمله مختصات جهان مدرن است و البته، به‌کلی بی‌اعتبار در جهان سنت و حکمت.

 
در شهر در شهر

قرار بود از مهارت شهرنشينی و هنر زيستن در شهر بنويسم، ولی آنچه ذهن مرا به خود مشغول کرده "حق" شهرنشينيست وحقوق زيستن در شهر ونه هنر آن.

 
شناخت شهر و مهارت شهروندی شناخت شهر و مهارت شهروندی

بیژن علی آبادی: این مقاله حاصل جستجو در گشت و گذاری است در کوچه و پس کوچه های فرهنگ مردم ایران. مردمی که ریشه در خاک این سرزمین دارند و در فرهنگ کهن- بوم آن زیسته و بالیده اند.

 
هنر زیستن در شهر – مهارت شهروندیهنر زیستن در شهر – مهارت شهروندی

نسیم ایران منش : شهرنشینی و زندگی در شهر مستلزم دانستن موارد متعددی است ، شهروند بودن رعایت موارد و عواملی خاص را طلب می كند كه بعضی از آنها اجباری و بعضی اختیاری است. مثلا رعایت قوانین تردد ،‌مالیات و نظایر اجباری و فعالیت هایی چون حضوردر فعالیت های جمعی و تصمیم گیری ها اختیاری است.

 
هنر زیستن در شهر و مهارت شهروندیهنر زیستن در شهر و مهارت شهروندی

فرخ باور:زیستن در چگونه شهری؟ سرچشمه ی این هنر و مهارت برای زیستن در شهر کجاست؟ در چیست؟ گسترش نظام سرمایه داری در شهر، چه تغییرات و تحولاتی را بوجود آورده است. آنچه که در برابر چشم همه است کاهش مناسبات و روابط عادی و معمولی و انسانی مردم شهر است.