اخبار و مقالات مربوط به نمای شهری

ظاهر شهرها هویت فعلی ما را نشان می دهدظاهر شهرها هویت فعلی ما را نشان می دهد

مهندس قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران:
کودک که بودیم در کوچه هایی بازی می کردیم که خانه هایشان کم و بیش یک شکل بودند و یک اندازه ، اما در همان کوچه های باریک و خانه های قدیمی ، آرامشی بود که این روزها لا به لای این ساختمان های شیک و مدرن وجود ندارد ...

 
زیباسازی و نمای شهریزیباسازی و نمای شهری

مصاحبه مهندس سید علیرضا قهاری با رادیو تجارت - مشارکت مردم می تواند در زمینه زیبا سازی شهری بسیار مفید باشد ،حال این مشارکت می تواند از موارد ریز شروع شده و به مسائل بزرگتر ختم گردد . اما در معماری و سیمای شهرمان، حال در هر شهری که زندگی می کنیم، این مردم هستند که می توانند با کارهای خوب خود و با مشارکت فعال شهر را زیباتر کنند. مردم در واقع صاحبان شهر هستند و زمانی که صحبت راجع به زیباسازی و هویت بخشی به سیمای شهر است معمولا در درجه اول خود مردم هستند...