احسان انصافی

سوابق کاری:

 • ۱۳۸۶ - ۱۳۸۸ : سازمان میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی
  کارشناس پرونده ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز
  کارشناس پروژه اصلاح نقشه های بازار بزرگ تاریخی تبریز
  همکار تدوین کتاب بازار تاریخی تبریز
  همکار تدوین کتاب سردرب های تاریخی تبریز
 • ۱۳۸۹ - ۱۳۹۱ : مهندسان مشاور زمین ژرفاب
  همکار معمار پروژه مسکن مهر استان آذربایجان شرقی و شمالغرب
  همکار معمار پروژه های متعدد مسکونی و تجاری
  مسوول واحد CG مدلینگ و رندرینگ
 • ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ : دفتر معماری 4EV
  طراحی پروژه های متعدد مسکونی و ویلایی
  همکار طراحی ساختمان شماره ۲ دارایی استان آذربایجان شرقی
  طراحی کارخانه مبلمان 4ev furniture
  مسوول واحد CG مدلینگ و رندرینگ
 • ۱۳۹۳ تا کنون ک مهندسان مشاور ساختار سنج آذر
  همکار پروژه های ساختمانی
  مسوول پروژه بازسازی و طراحی بیش از ۵۰ شعبه بانک تجارت در استان آذربایجان شرقی و غربی
  همکار طراح بیش از ده ها پروژه تجاری
  مسوول واحد CG مدلینگ و رندرینگ
  طراحی ساختمان سرپرستی بانک تجارت  استان آذربایجان شرقی