اردشیر سیروس

متولد 1313 اراك

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1341

عناوین و سمت ها:
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
 • عضو هیات مدیره مهندسین مشاور برآیند
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
فعالیت ها:
 • طراحی معماری مجتمع صنعتی معدن گل گهر، مجتمع صنعتی معدن آلومینا جاجرم، مشاور ناموران
 • طراحی معماری مجتمع صنعتی معدن سه چاهون جغارت، طرح گسترش صنایع هواپیمایی (صها)، ناموران
 • مدیریت پروژه طرح توسعه و تجهیز انبارهای شركت ملی فولاد ایران، كرج، ناموران
 • طراحی شهرك تفریحی و توریستی كوهك، جاده كرج چالوس، ناموران
 • ساختمان اداری مجتمع صنعتی چغارت، رستوران و غذا خوری و پارك سازی شهرستان آهن شهر بافق، ناموران
 • طرح مطالعاتی مجتمع صنعتی پتروشیمی اروند، بندر ماهشهر، ناموران
 • طراحی معماری ساختمان پست مكانیزه، شیراز، اصفهان، ناموران
 • طراحی شهرك مسكونی بندرعباس، برآیند
 • ساختمان های اداری و آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مجموعه های ورزشی و استادیوم
 • كتابخانه های عمومی در شهرستان های گنبد كاووس، مینودشت، قروه، گناور، سرپل ذهاب و محمود آباد
 • آمفی تئاتر در هوای آزاد / غذاخوری و سلف سرویس / درمانگاه و خوابگاه دانشجویی
 • ساختمان اداری سازمان آب بندرعباس
 • ساختمان اداری كاخ استانداری بندرعباس
 • ساختمان اداری هدیش تهران
 • مجموعه شهرك كارگری نیروگاه اصفهان
 • برنامه ریزی مجموعه ساختمان های توریستی هتل گامرون در بندرعباس
 • برنامه ریزی مجموعه ساختمان های توریستی مثل، بندرعباس
 • برنامه ریزی مجموعه تفریحی و ورزشی، در نیاوران كاشانك
 • طرح توریستی تفریحی در بندر انزلی
 • مطالعات و برنامه ریزی طرح توسعه و تجهیز انبارهای آهن، كرج
 • مطالعات بازسازی ساختمان های كلاسیك در آلمان
آثار تالیفی:
 • كتاب طرح توسعه و تجهیز انبارهای آهن
 • مجموعه تحقیقات دانشگاهی شامل مطالعات اقتصادی، نیروی انسانی، فضاهای ساختمانی و معماری، برنامه ریزی گزینش
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت