ایرج کلانتری طالقانی

متولد 1316 تهران

 

سوابق تحصیلی: اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1341
عناوین و سمت ها:
 • عضو موسس و رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور باوند از 1353
 • عضو شورای تخصصی شهرداری تهران
 • رئیس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشكل های صنفی مهندسی كشور
 • عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • نماینده وزارت كشور در كمیته فنی شورای عالی شهرسازی و كمیته بررسی و تجدید نظر در قانون نوسازی و عمران شهری
 • عضو هیات تحریریه مجله معماری نوین
 • مدیرعامل و رئیس هیات مدیره دفتر مشاوره معماری
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
 • تدریس در دانشگاه های تهران، علم و صنعت و آزاد اسلامی
 • عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران
فعالیت ها:
 • مدیریت و طراحی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دانشگاه بین المللی قزوین امام خمینی (ره)
 • سفارت ایران در گرجستان
 • اقامتگاه سفیر ایران در ایروان
 • مجموعه چایكنار تبریز
 • مجموعه های اداری و مسكونی متعدد
رتبه اول طرح های:
 • باشگاه كارمندان وزارت كشور
 • سفارت ایران در رباط
 • ساختمان شهرداری تهران
 • مجتمع مسكونی فرح آباد تهران
 • مجتمع مسكونی كاركنان فولاد اهواز
 • ساختمان شركت نفت ایران
 • دانشگاه پتروشیمی ماهشهر
 • معمار برگزیده سال 1384
آثار تالیفی:
 • بررسی علل حاشیه نشینی در 17 شهر با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر
 • تنظیم اصلاحیه قانون نوسازی و عمران شهری
 • تهیه و تدوین آئین نامه اجرای حق مرغوبیت
 • گونه شناسی مسكن در مناطق ساحلی خلیج فارس
 • همكاری با مجله های بانك ساختمان، آبادی، معماری و شهرسازی، معمار
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت