بهارک کشانی

نام و نام خانوادگي: بهارك كشاني 
1350 - اصفهان /10/ تاريخ و محل تولد: 20 
مليت: ايراني 
تخصص: معمار 
نام شركت: مهندسين مشاور نقش جهان - پارس 
سمت: مدير گروه طراحي و دستيار مدير عامل 
سال هاي همكاري با مهندسين مشاور نقش جهان - پارس: از بهمن 1369 تا پايان 1383 و مجدداً ار شهريور 1389 تا 
به امروز
عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران، داراي پروانه اشتغال با كار در رشته معماري 
عضو گروه معماران جوان بنياد معماري ميرميران 
تحصيلات:
كارشناس ارشد معماري از دانشگاه خوراسگان اصفهان دي ماه 1377
سابقه كاري و استخدامي:
بهمن 1369 تا پايان 1383 كار در شركت مهندسين مشاور نقش - جهان پارس اصفهان و تهران 
در سال 1384 تا شهريور 1389 تاسيس دفتر معماري "كارگاه معماري گروه" 
مجدداً از شهريور 1389 تا به امروز در شركت مهندسين نقش جهان پارس مشغول به كار شدم و هم 
اكنون سمت مسئول گروه طراحي را در اين شركت به عهده دارم.
پروژه هايي كه در سال 69 تا 83 در مهندسين مشاور نقش جهان - پارس كار كرده ام:
1.طرح موزه ملي آب ايران - همكار طرح
2.ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران - اراضي عباس آباد - همكار طراحي
3.بانك توسعه صادرات - تبريز -همكار طراحي
4.ويلاي لواسان - همكار طراحي در فاز صفر طرح- 1384 تا 1386
5.ميدان كهنه - اصفهان - همكار طراحي
6.مجتمع مسكوني هشتم شكاري - اصفهان- همكار طراحي
7.طرح محور تاريخي شهر اصفهان- همكار طراحي
8.مسجد ابوالفضل - اصفهان - همكار طراحي
9.مسجد قائم - بهارستان ، اصفهان - همكار طراحي
10 .مسابقه طراحي بدنه چهار باغ - اصفهان ( رتبه اول ) - همكار طراحي
11 .طرح پل كمربندي داخلي شهر - اصفهان - همكار طراحي
12 .مطالعات مسكن در بافت قديم شهر - اصفهان- همكار طراحي
13 .مجموعه مدرسه خان - شيراز- همكار طراحي
14 .ميدان نظام اسلامي - اصفهان- همكار طراحي
15 .مجموعه حافظيه - شيراز- همكار طراحي
16 .مسابقه مجموعه مسكوني ايل گلي - تبريز (رتبه اول) - همكار طراحي
: همكاري با مهندسين نقش جهان - پارس در طي سال هاي 84 تا 89
1.مجموعه كمرزرين ميدان كهنه - اصفهان-مسئول طراحي و هماهنگي طرح
2.باغات شمالي و جنوبي اراضي عباس آباد- تهران -مسئول هماهنگي طرح
3.ميدان فرهنگ - اراضي عباس آباد -تهران-مسئول هماهنگي طرح
4.ميدان گلگشت - اراضي عباس آباد- تهران-مسئول هماهنگي طرح
5.مجموعه فرهنگي شهداي گمنام - شهر جديد انديشه-مسئول هماهنگي طرح
6.دانشگاه رجاء - قزوين-مسئول هماهنگي طرح
7.هتل خورشيد سپاهان - اصفهان-مسئول هماهنگي طرح
8.مسابقه شهر جديد محمديه - قزوين (رتبه دوم) -مسئول هماهنگي طرح
9.مسابقه مركز همايش بيمارستان رضوي - مشهد (رتبه دوم) -مسئول هماهنگي طرح
10 .ويلاي لواسان-مسئول هماهنگي طرح و همكار ارشد طراحي
11 .مسابقه باغ نور- مسئول هماهنگي طرح و همكار ارشد طراحي
1.طرح نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب- تهران-مسئول هماهنگي طرح و همكار ارشد طراحي - 1387
پرو ژه هايي كه در سال هاي 89 تا امروز در مهندسين مشاور نقش جهان - پارس انجام داده ام :
طرح مجموعه مسكوني-خدماتي تهرانسر (مسئول هماهنگي طرح و همكار ارشد طراحي) - 1390
2.مسابقه مركز خريد شانديز - مشهد ( رتبه اول) -مسئول هماهنگي طرح
3.پيل پياده (پلازاي پياده) مصلي - اراضي عباس آباد تهران-مسئول هماهنگي طرح
4.مركز خريد آفتاب - اراك-مسئول هماهنگي طرح
ري گاز - تهران-مسئول هماهنگي طرح (TOD) 5.مركز تجاري - اداري
6.پارك بانوان - تهران (لويزان) -مسئول هماهنگي طرح
7.مسجد و ساختمان هاي خدماتي مسكن ويژه - تهران (تهرانسر) -مسئول هماهنگي طرح
8.حسينيه مازندراني ها - تهران (ولنجك) -مسئول هماهنگي طرح
9.مسجد الرضا - گرگان- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
10 .مركز هنري - رشت- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
11 .مهر طاها (خانه كودكان بي سرپرست) - تهران مسئول طراحي و هماهنگي طرح
تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح - (Head quarter ) 12 .بانك تات
13 .هتل الروضتين (ايده هاي نما و معماري داخلي) - كربلا-مسئول هماهنگي طرح
14 .مسابقه پادگان جي - تهران (رتبه دوم) - مسئول طراحي و هماهنگي طرح
15 .مسابقه كارخانه بافكار - تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
16 .مسابقه پديده كيش - كيش- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
17 .مركز تجاري هزار و يك شهر - تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
18 . مركز تجاري ترقي - كرج- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
19 .مجموعه چند عملكردي آتيه - تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
20 .مجموعه چند منظوره بركت - تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
21 .موزه زلزله - تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
22 .مجلس شواري اسلامي - تهران- مسئول طراحي و هماهنگي طرح
سوابق كار حرفه اي شخصي:
- تاسيس كارگاه معماري گروه و مديرعامل رستاك انگار و نقش - سال 1384 تا 1389
- ويلاي شماره 2 لواسان ، در سال 1388 ، سمت: مدير طراحي - ساخته شده
- مجموعه بندر آفتاب - سواحل خليج فارس، در سال 1384 ، سمت: مدير طراحي - ساخته شده
- ويلاي قمصر _ كاشان ، 1384 - ساخته شده
- ويلاي رودهن- رودهن، 1385 -ساخته شده
- ويلاي بمانيان-اصفهان ، 1383 - ساخته شده
- و انجام بيش از 30 پروژه شخصي معماري در زمينه ساختمان هاي عمومي، مسكوني و معماري داخلي
نمايشگاه ها:
شركت در نمايشگاه صندلي ابژه (رويكرد معماران جوان نسل سوم به طراحي صنعتي) - 1394
برگزاري نمايشگاه عكس - گالري ميخك - 1382
شركت در مسابقات معماري:
مسابقه بينال ونيز:
- طرح برگزيده براي پروژه ويلاي قمصر - كاشان، در سال 1394
مسابقه معماري آرامگاه شمس تبريزي در خوي:
- طرح برگزيده ، در سال 1392
مسابقه مجموعه چند عملكردي باغ نور:
- طرح برگزيده براي پروژه مجموعه چند عملكردي باغ نور - تهران،در سال 1384
مسابقه معمار:
- كسب رتبه چهارم ، براي ويلاي شماره 2 لواسان - 1388
- طرح برگزيده ، براي ويلاي لواسان ، در سال 1386
- كسب رتبه دوم در بخش ساختمان هاي مسكوني ، براي پروژه ويلاي بمانيان- به دليل ايجاد ارتباط با مفاهيم
معماري بومي و استفاده از ارتباط ميان مفاهيم كوشك و باغ - اصفهان ، در سال 1383
عناوين و افتخارات:
-1 كسب رتبه دوم معمار 83 - ويلاي بمانيان در اصفهان
-2 لوح تقدير از شهرداري اصفهان در راستاي تقدير از پروژه احياي مجموعه ميدان كهنه-مسجد جامع عقيق (ميدان
امام علي)-اصفهان
-3 لوح تقدير بابت پروژه ميدان كهنه از شهرداري اصفهان در راستاي تقدير از معمار 83
-4 لوح تقدير نامه بينال ونيز در راستاي تقدير از پروژه ويلاي قمصر كاشان
-5 كانديداي معرفي شده زن حرفه مند سال در عرصه معماري
مقالات و سخنراني ها:
ارائه مقاله و سخنراني در مراسم معرفي زن حرفه مند سال در عرصه معماري
پروژه هاي چاپ شده در مجلات:
طرح ويلاي لواسان
طرح بندر آفتاب خليج فارس
طرح ويلاي قمصر كاشان
طرح آرامگاه شمس تبريزي در خوي