ثریا بیرشک

محل و تاريخ تولد :تهران ـ هفتم بهمن ماه  1324 شمسي

تحصيلات و مدارك علمي

 • تحصيلات ابتدايي :دبستان سعدي - تهران 1336 شمسي
 • تحصيلات دبيرستان:ديپلم رياضي از دبيرستان شاهدخت - تهران 1342 شمسي
 • تحصيلات دانشگاهي:كارشناسي ارشد در رشتۀ معماري از دانشكده هنرهاي زيبا (اسفند 1350 شمسي) دانشگاه تهران

آشنايي با زبان‌هاي خارجی

 • انگليسي
 • فرانسه

خدمات حرفه‌ای :

آغاز فعاليت‌حرفه‌اي (سالهاي قبل از انقلاب اسلامي به مدت 14 سال در سازمان برنامه و بودجه

 • كارشناس مسئول در سازمان برنامه‌ و بودجه از سال 1351 الي 1365
 • كارشناس مسئول گروه بررسي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي كشور از سال 1352 تا سال 1365
 • عضو كميتۀ فني شورايعالي شهرسازي و معماري از سال 1354 تا سال 1365
 • عضو شورايعالي نظارت بر گسترش شهر تهران از سال 1354 تا سال 1357 (بهمن ماه)
 • عضو موسسه جهان باغ ایرانیان

ادامه خدمات دولتي پس از انقلاب اسلامي به مدت 18 سال در سازمان برنامه و بودجه و سازمان ميراث فرهنگي كشور

 • كارشناس مسئول امور طرحهاي توسعه شهري و حوزه نفوذي از سال 1358 لغايت 1365(سازمان برنامه و بودجه)
 • كارشناس مسئول طرحريزي و مديريت پروژه - امور شهرداريها - كارشناس مسئول امور طرحريزي شهري از سال1361 به بعد
 • عضو كميته فني تهيه قراردادهاي تيپ طرحهاي توسعه شهري- و قراردادهاي غير تيپ 1362
 • دبير كميته مجمع برنامه‌ريزي بخش عمران شهري در برنامه پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران 1361-1365 (اين برنامه در مواردي لحاظ نگرديد)
 • نماينده فني وزير برنامه و بودجه در كميته و شورايعالي شهرسازي و معماي ايران تا سال 1365
 • عضو كميته بازنگري و هماهنگي برنامه‌هاي عمران شهرها در برنامه اول جمهوري اسلامي (با بخش عمراني ذيربط) سال 1364
 • شروع خدمات حرفه‌اي در سازمان ميراث فرهنگي كشور كه به صورت انتقال بين دو سازمان انجام گرفت پس از تصويب اساسنامه سازمان ميراث فر هنگي كشور 1366
 • كارشناس مسئول بافتهاي با ارزش شهرهاي كشور از سال 1366 به بعد در سازمان ميراث فرهنگي كشور
 • مسئول دفتر فني كاخ موزه‌هاي سعدآباد و نياوران از سال 1372 (مرمت بناها و محوطه‌هاي كاخ موزه‌ها)
 • كارشناس مسئول امور حفاظت و احياء - مسئول برنامه‌ريزي و مستندسازي محور فرهنگي تاريخي شهر كاشان
 • مسئول تهيه طرح محوطه تپه سيلك كاشان (طرح ساماندهي)
 • مسئول تهيه طرح و مرمت پل و كاروانسراي شاه عباسي كرج
 • مسئول تهيه طرح محور فرهنگي تاريخي شهر كاشان

مشاركت در تهيه طرحها و برنامه‌هاي مطالعاتي

 • همكار و شريك مهندسين مشاور شارستان از شروع تاسيس تا كنون
 • مدرس دانشكده هنر پس از بازگشايي دانشگاه‌ها در سال 1362 (طي قراردادهاي منعقده)
 • مدرس دانشگاه الزهرا پس از بازگشايي دانشگاه‌ها در سال 1362 (طي قراردادهاي منعقده)
 • همكاري‌هاي تحقيقاتي مطالعاتي دانشكده پرديس اصفهان
 • همكاري با گروه مرمت شهري دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي
 • مسئول تحقيق بافتهاي كهن شهري در مهندسين مشاور شارستان تا كنون

 

عضويت در مجامع حرفه‌اي

 • عضويت در كنگره باستانشناسي شوش
 • عضو هيئت علمي مجمع جهاني بازار
 • عضو كنگرۀ اول - دوم - سوم - تاريخ معماري و شهرسازي ارگ بم (دهه‌هاي 70 و 80)
 • عضو مؤسسه فرهنگي ايكوموس ايران (وابسته به يونسكو)
 • عضو انجمن مفاخر معماري ايران
 • عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
 • عضو موسسه جهان باغ ایرانیان

 

تحقيقات و تأليفات و پروژه‌ها

 • شناخت و بررسي بازارهاي سنتي ايران
 • شناخت و روند شكل‌گيري كالبدي شهرهاي ايران از صدر اسلام تا دوران اخير
 • روند شكل‌گيري بافت تاريخي شهر كاشان در بستر تاريخ
 • شناخت راهها و آباديهاي دشت كاشان به روايت متون جغرافياي تاريخي
 • تهيه طرح پژوهشي تحقيقاتي "شهر موزه تاريخ معماري و شهرسازي كاشان"
 • انجام مطالعات سير مراحل توسعه تاريخي شهر كرمان
 • انجام مطالعات تاريخي شهر تهران در محورها و بافت‌هاي مركزي شهر
 • فرهنگ و تمدن ايران بستري پايدار از صدر اسلام تا اكنون
 • دشت كاشان موزۀ پايدار با بيش از هفت هزار سال تاريخ مدون
 • بازارهاي ايران، نهادي پايدار در روابط اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شهرها
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت