حسین شیخ زین الدین

متولد 1320 تهران

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1346
 • دریافت نشان پیرنیا 1379
عناوین و سمت ها:
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره مهندسان مشاور باوند از 1361
 • عضو شورای مشورتی شهر تهران شهرداری تهران از 1371
 • عضو شورای آموزشی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران از 1371
 • عضو كمیته تخصصی بافت های شهری استان فارس از شركت عمران و بهسازی شهری از 1376
 • عضو شورای تخصصی بافت های شهری از وزارت مسكن و شهرسازی از 1376
 • رئیس كمیته فنی اراك، شركت عمران و بهسازی شهری از 1378
 • عضو شورای راهبری طرح ها در وزارت امور خارجه از 1378
 • عضو كمیته معماری و شورای راهبری در شركت سرمایه مسكن از 1378
 • عضو شورای راهبردی طرح ها در معاونت مسكن بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • آغاز فعالیت حرفه ای به عنوان مهندس مشاور 1353
 • عضو پروژه نوسازی اطراف فلكه حرم امام رضا (ع) 1372
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه میراث فرهنگی 1375
 • عضو شورای تخصصی شهرداری تهران 1378
 • عضو هیات تحریریه مجله هفت شهر 1378
 • همكاری با مجله معماری و شهرسازی 1378
 • عضو شورای راهبردی طرح توسعه جنوبی حرم مطهر حضرت معصومه (س) 1379
 • عضو گروه معماری و شهرسازی در مركز بین المللی گفتگوی تمدن ها 1379
 • عضو شورای راهبردی طرح احداث مجلس شورای اسلامی
فعالیت ها:
 • تدریس در دوره آموزش معماری برای مدیران شهرساز سازمان های مسكن و شهرسازی كشور 1377
 • برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی 1379
 • تدریس در رشته معماری دانشكده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران - دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
 • طراحی و مدیریت در پروژه های گوناگون ساختمان های اداری، دولتی، عمومی، دانشگاهی، مسكونی، بهسازی و مرمت آثار تاریخی و مجموعه های صنعتی
 • داور و استاد راهنمای پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترای معماری
 • عضو هیات داوران مسابقات معماری
آثار تالیفی:
 • مقالات سرگذشت آموزش معماری در ایران / تعادل در معماری / معماری ایرانی / برای اسلامی كردن سیمای شهرها چه می توان كرد ؟ فصلنامه آبادی 1375-1371
 • مشاركت در ارائه مقاله معماری مساجد معاصر كشورهای اسلامی - لندن 1374
 • مقاله هویت متصرف، كتاب احیای ارزش های هنر معماری ایران 1377
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت