حسین ناصری

متولد 1327 كرمان

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1354

عناوین و سمت ها:
 • برگزیده هیات داوران جایزه بزرگ معمار 1381
 • برگزیده هیات داوران جایزه بزرگ معمار 1383
 • عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو جامعه مهندسان معمار ایران
 • دریافت لوح تقدیر از دومین جشنواره مهندسی ساختمان 1378
 • دریافت نشان استاد پیرنیا 1379
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • فعالیت در دفتر خصوصی از 1369
 • كارشناس دفتر فنی راه آهن 1349
 • همكاری با دفتر فنی دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1350
 • همكاری با دفتر مهندس شیخ زین الدین 1355-1350
 • همكاری با مهندسان مشاور كلانتری، دارایی و همكاران 1359-1355
 • سهامدار و عضو هیات مدیره مهندسان مشاور باوند 1369-1355
فعالیت ها:
 • سرپرستی 11 طرح توسعه شهری استان كرمان
 • همكاری در تهیه فیلم تلویزیونی خانه من
 • طرح و اجرای مجتمع های مسكونی و اداری