داوید اوشانا

متولد 1308 كرمانشاه

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1342
 • لوح تقدیر در شصتمین سال تاسیس دانشكده هنرهای زیبا 1379
مشاغل و مسئولیت ها
 • همكاری با اداره ساختمان راه آهن 1337
 • همكاری با اداره ساختمان وزارت بهداری 1339
 • همكاری با دفتر مهندس فرمانفرماییان
 • همكاری با دفتر مهندس سیحون
 • همكاری با شركت جنرال مكانیك 1345
 • كارشناس ارشد شركت نفت ایران 1371-1342
 • همكاری با مهندسین مشاور ارسن
فعالیت های حرفه ای:
 • مدیریت پروژه های شهرسازی پالایشگاه بندرعباس
 • مدیریت پروژه های شهرسازی پالایشگاه اراك
 • طراحی كلیسای آشوری پروتستان، تهران
 • طرح زیارتگاه مسیحیان جهان اورشلیم
 • پرورشگاه كودكان كرمانشاه
 • مجموعه تجاری اداری و هتل كیش
 • كلیسای شرق آشور، تهران
 • مجموعه مسكونی، اداری، اردبیل
 • طراحی و اجرای واحدهای مسكونی و اداری، تهران
سایر فعالیت ها :
 • سرپرست برنامه های موسیقی رادیو خانه فرهنگ فرانسه 1330
 • فعالیت در اركستر جاز رادیو تهران 1332
 • اجرای كنسرتهای متعدد آشوری به رهبری نبو عیسی بی
 • دارای سبك شخصی در نقاشی
 • طراحی و ساخت اتوموبیل دست ساز نیشرا یك و دو
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت
یادمان
 
 
 

پیام ها: