سید محسن میردامادی

متولد 1322 تهران

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1349

عناوین و سمت ها:
 • مدیرعامل، مدیر پروژه و طراح مهندسان مشاور پایست از 1368
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها:
 • سرپرست گروه آموزشی دولت آباد، دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • تدریس در دانشكده فنی رشته ساختمان دانشگاه تهران
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشكده معماری و هنر
 • مدیرعامل شركت ساختمانی چند سویه
 • مدیر پروژه و طراح در مهندسان مشاور آورث
فعالیت ها:
 • طراحی مركز كامپیوتر نیروی زمینی، نظارت بر ویلای فرماندهی نیرو
 • طراحی شهرك های فرهنگیان، هتل جلب سیاحان ساری و مجموعه های مسكونی، مهندسین مشاور اساكو
 • هتل و مجموعه مسكونی تجاری اداری صفه اصفهان
 • مجموعه فرهنگی، ورزشی تجاری اداری و مسكونی كیش
 • مجموعه مسكونی ملایر
 • سرای سالمندان اصفهان
 • ساختمان مركز مكانیزه پست استان كرمان
 • ساختمان اداره كل پست استان هرمزگان و دفتر پستی قشم
 • توسعه میهمانسرای عباسی اصفهان
 • مجموعه مسكونی ابن سینا، هارونیه و عصار در بافت كهن اصفهان
 • قطب توریستی سرعین، ویلا دره
 • نماد و تالار شهر اصفهان و ازاره باغ گلدسته
 • مركز اطلاعات علمی و فنی مجتمع مس سرچشمه
 • ساختمان مسكن و شهرسازی و كتابخانه مركزی استان همدان
 • ساختمان مسجد و كتابخانه پالایشگاه بندرعباس
 • مجموعه مسكونی شهید مدنی همدان
 • امام زاده حمزه علی در بلداجی
 • بقعه امامزاده هاشم گیلان
 • طرح جامع آستان امامزاده بی بی حكیمه
 • آماده سازی اراضی جوانمرد قصاب در شهرری
 • آماده سازی اراضی صوفی آباد كرج
 • طراحی مجموعه های مسكونی، تهران
 • آماده سازی و طراحی مجموعه مسكونی، رشت
 • مجموعه شهری واحد شهید باهنر كرمان
 • آماده سازی اراضی میرآباد در شهر كرد
 • آماده سازی اراضی مزدقینه، باغ اعتمادیه، سعیدیه، همدان
 • آماده سازی اراضی كبودر آهنگ، همدان
 • ساخت پل انقلاب خرم آباد
 • ساخت مجموعه صنعتی مازندران
آثار تالیفی:

مقالات راهوندها، معماری بخشگانی، جایمان در معماری خودجوش یونان

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت