سیروس باور

متولد 1313 شیراز

 

سوابق تحصیلی:

اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه فلورانس 1343

عناوین و سمت ها:
 • استاد مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
مشاغل و مسئولیت ها
 • بنیان گذار درس تاریخ معماری مدرن و آتلیه شهرسازی در دانشكده معماری دانشگاه ملی ایران 1344 و در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1348
 • كارشناس ارشد طرح های اداره مهندسی شركت ملی نفت ایران 1348-1345
 • مدیر گروه آموزش معماری دانشگاه تهران 1352-1350
 • عضو شورای اجرایی گروه معماری و شهرسازی 1358-1352
 • عضو هیات علمی دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1358-1350
 • عضو شورای قضاوت طرح های جامع شهری، وزارت مسكن و شهرسازی 1358-1352
 • عضو اولین هیات مدیره نظام معماری استان تهران 1356
 • مدیر گروه آموزش شهرسازی دانشگاه تهران 1357-1356
 • مدرس دانشكده محیط زیست، دانشگاه تهران 1376-1375
 • مدرس دانشكده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 1379-1378
فعالیت ها:
 • طرح و اجرای مجتمع بهداشتی رفاهی پالایشگاه تهران 1346
 • طرح جامع شیراز 1348، طرح جامع یزد 1352، طرح جامع شهر صنعتی كاوه 1353
 • طرح مدرسه صنعتی شهر آراكوژ، برزیل 1361
 • طرح پارك بوتالیك شهر برزیلیا، برزیل 1362
 • طرح پارك شهر سالوادور، برزیل 1369
 • طرح مركز فرهنگی اسلامی در شهر رسیف، برزیل 1369
 • طرح ساختمان حسابداری در برزیلیا و ساختمان تجاری در سن پائولو، برزیل 1370
 • طرح و اجرای ساختمان های مسكونی در تهران و اصفهان 1387-1344
آثار تالیفی:
 • ترجمه كتاب تاریخ معماری اثر لئوناردو بنه ولو 1352، انتشارات دانشگاه تهران 1353
 • كتاب تاثیر روح زمانه در روند معماری معاصر در ایران ( در دست نگارش)
 • برگزاری نمایشگاه های متعدد از نقاشی آبرنگ در ایران و برزیل
 • انتشار ده ها مقاله در زمینه معماری و شهرسازی در مطبوعات تخصصی
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت