سیروس بزرگ گرایلی

متولد 1320 تهران

 

سوابق تحصیلی:
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1346
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد کیفیت محیط از مدرسه انجمن معماری، انگلستان 1351
عناوین و سمت ها:
 • عضو موسس هیات مدیره و مدیرعامل(متناوبا) مهندسین مشاور آتاوا از 1352
مشاغل و مسئولیت های گذشته
 • همکاری با دفتر طراحی وزارت آبادانی و مسکن 1346 - 1343
 • سرپرست گروه دو طراحی معماری کارخانه ذوب آهن اصفهان 1349 -1346
 • سرپرست دفتر مشاور عالی شهرسازی شهر تهران 1353 - 1351
 • پایه گذار گروه پیشگام با صلاحیت رسمی EPC با همکاری مپصا (شرکت بین الملل دانش مهندسی، ابتکار و فن گستر پارس)
فعالیت ها:
 • طراحی و نظارت پروژه های تالار شهر شیراز 1352
 • شهرک مسکونی خیابان شکاری تهران 1364
 • مجتمع مسکونی فروسلیس سمنان 1367
 • برج سرو شیراز اوین 1372
 • مجتمع مسکونی تجاری مرجان تهران 1372
 • مجتمع مسکونی تجاری بهجت آباد 1373
 • مجتمع مسکونی صبا تهران 1377
 • مجتمع صنعتی الکترود آما کرج 1378
 • مجتمع مسکونی پیراسته 1381
 • مجتمع تجاری و هتل آپارتمان کیان تهران 1381
 • باغ کتاب تهران 1383 ، مشاور آتاوا
آثار تالیفی:
 • تالیف کتاب ساخت سلولهای داغ هسته ای ، سازمان انرژی اتمی ایران
 • ترجمه کتاب اندیشه و تدبیر در طراحی معماری
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت