شهریار خراسانی قدیمی

  • متولد 1327 تهران
  • اخذ مدرك كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه ملي 1356
  • همكاري با مهندسان مشاور شارستان از 1357
  • موسس و مدير نگارخانه كاوه

 

مشاغل و مسئوليتهاي گذشته

  • همكاري با موسسه اوربيس 1357

 

فعاليتهاي حرفه اي

  • طرح و نظارت مجتمع هاي مسكوني، اداري و تجاري در تهران و شهرستان ها

 

آثار تاليفي و ساير فعاليتها

  • تهيه و تدوين آرشيو تصويري بيش از 150 هزار تصوير در زمينه معماري بومي، تاريخي، اقليمي و گونه شناسي طبيعت و مردم و معماري منطبق بر آن
  • مشاركت در بيش از 20 نمايشگاه گروهي و انفرادي در داخل و خارج از كشور
  • تشكيل چندين نمايشگاه از فراورده هاي طراحي و اجرا شده در زمينه هنرهاي كاربردي مبلمان داخلي