شهریار یقینی

متولد ششم آذر 1340
ورود به دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران مهر 1358
فارغ‌التحصيل در اسفند سال 1367 با مدرك كارشناس ارشد معماري

سوابق كاري:

 • كارشناس دفتر بهسازي و نوسازي بافت كهن شهري وزارت مسكن و شهرسازي : 71-1368
  عضو هيئت مؤسس، رئيس و عضو هيئت مديره مهندسان مشاور ايوان هشت بهشت : 74- 1371
 • كارشناس طراحي شركت توسعه خانه‌سازي ايران :1374
 • عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت مهندسان مشاور ارگ بم كرمان : 1374 تاكنون
 • عضو شوراي فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني قطب علمي پرديس هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران
 • عضو انجمن مفاخر معماري ايران
 • عضو شوراي راهبري سومين كنفرانس بين‌المللي معماري و سازه و سومين كنفرانس ملي سازه‌هاي فضاكار
 • عضو شوراي راهبردي و توسعه فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني بنياد مسكن انقلاب اسلامي
 • عضو علي البدل هيئت مديره انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز
 • عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
 • عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران
 • مشاور عالي كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
 • ارايه مقالات متعدد علمي و تخصصي در زمينه معماري و فن‌آوري‌هاي نوين ساختماني در مطبوعات و همايش‌هاي داخلي و خارجي

تدريس دروس معماري:

 • مدرس معماري دانشكده معماري شريعتي
 • مدرس دروس تكنولوژي ساختمان در دوره‌هاي آموزش عالي تداوم دانشگاه تهران 1388 تاكنون
 • مدرس مدعو دروس معماري و روش‌هاي توليد صنعتي ساختمان و تكنولوژي در دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 83- 1373
 • مدرس مدعو دروس تكنولوژي ساختمان و معماري در دانشكده معماري دانشگاه آزاد اسلامي تهران 74- 1372
 • مدرس دروس معماري در دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران 1369
 • مدرس دوره‌هاي عالي تخصصي معماري فن‌آوريهاي نوين ساختماني در پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران 89-1388
اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت