عبدالعزيز فرمانفرماييان

  • متولد 1299 شیراز
  • اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از مدرسه عالی هنرهای زیبا پاریس 1329
  • بنیانگذار نظام مهندسی مشاور در ایران

مشاغل و مسئولیتهای گذشته

  • معاون اداره ساختمان، دانشگاه تهران
  • موسس دفتر عبدالعزیز فرانفرماییان 1347-1333
  • موسس مهندسی مشاور عبدالعزیز فرمانفرماییان و همكاران، تهران و شعبه آن در آتن، یونان 1357-1347
  • مدرس رشته معماری در دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

فعالیتهای حرفه ای پروژه های انجام شده توسط عبدالعزیز فرمانفرماییان و همكاران:

طرح مسجد و رآكتور اتمی دانشگاه تهران/ دانشكده های كشاورزی و دامپزشكی / ساختمان شركت نفت/ ساختمان بانك كار/ ساختمان وزارت كشاورزی / برج های سامان / برج های ونك پارك / بانك اعتبارات ایران / موزه فرش تهران / كاخ نیاوران / كاخ مادر و كاخ محمود رضا پهلوی سعدآباد / ترمینال حجاج / ترمینال مسافری فرودگاه مهرآباد / مدارس حرفه ای در سراسر كشور / ساختمان وزارت راه / كارخانه ارج / هتل شمشك / بیمارستان دانشگاه اهواز / شهرسازی و خانه سازی مس سرچشمه كرمان / شهرسازی و خانه سازی شركت خانه در كرج، اصفهان و تهران / تعمیرات و نوسازی كاخ سفید، كاخ وزارت دربار، كاخ جهان نما، كاخ شهوند / ساختمان پست مكانیزه تهران / ساختمان مركز اداره تلویزیون ایران / ساختمان های دانشگاه تهران در امیرآباد / بانك صادرات اصفهان / كارخانه داروپخش كرج / بیمارستان ارتش / پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی مونترال / مجموعه ورزشی و استادیوم آزادی تهران / طرح جامع شهر تهران / طرح توسعه فرودگاه تهران / كاخ پرنس خالد، ریاض، عربستان سعودی / بیش از یكصد خانه و ویلای شخصی / طراحی فرودگاه بین المللی تهران در جاده ساوه / طراحی ساختمان جدید بانك مركزی / طراحی انجمن سلطنتی اسب / طراحی آكادمی نیروی هوایی

اخبار و مقالات منتشر شده در وب سایت
یادمان
 
 
 

پیام ها: